Strani

7.6.12

Anketa med članstvom

V Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije želijo s kratko spletno anketo bolje spoznati, kako so člani in tudi drugi knjižnični delavci seznanjeni z aktivnostmi, ki jih organizira Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, in kakšna so njihova stališča do tega. Zato opravljajo te dni anketo med člani Zveze, člani osmih območnih bibliotekarskih društev in tudi med drugimi med zaposlenimi v knjižnicah po celi Sloveniji.

Sodelovanje v anketi je anonimno. Vabimo vas, da v času od 6. 6. do 7. 7. 2012 anketo izpolnite tudi vi! Vaša mnenja in misli nam bodo tudi pomagale pri oblikovanju programa ZBDS za obdobje 2013-2015.

Za vas čas in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.


Biblioblog pa tistim, ki bi se želeli na odgovore pripraviti, prišepne še to, kakšna so vprašanja (nekaj odgovorov je izbirnih, pri nekaterih je treba vpisati svoje mnenje):

 1. Ali ste član/ica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (član ZBDS postanete kot član področnega društva, npr. član Društva bibliotekarjev Maribor, Društva bibliotekarjev Ljubljana ipd…)?
 2. Kako dobro, po vašem mnenju, poznate poslanstvo, cilje in aktivnosti Zveze bibliotekarskih društev Slovenije?
 3. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je v letu 2011 organizirala 11 strokovnih dogodkov (strokovnih posvetovanj, izobraževalnih dogodkov in strokovnih ekskurzij). Ali menite, da je tovrstnih dogodkov:
 4. Kako pogosto ste se v letu 2011 udeležili strokovnih dogodkov (posvetovanja, sestanki, predavanja, okrogle mize ipd.), ki jih je pripravila Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (tudi dogodkov, ki jih pripravljajo sekcije in področna društva)?
 5. Kako koristna so strokovno-izobraževalna srečanja (dogodki), v organizaciji Zveze, iz vidika opravljanja vašega dela?
 6. Kako dobro ste obveščeni o terminih in lokacijah strokovno-izobraževalnih srečanj?
 7. Ali imate kakšne predloge in želje v zvezi s posredovanjem informacij o vsebinah, terminih in lokacijah strokovno-izobraževalnih srečanj?
 8. Katerim strokovnim vsebinam bi morala Zveza dati poudarek v prihodnje pri pripravi programa strokovnih (izobraževalnih in družabnih) dogodkov?
 9. Spodaj so naštete posamezne vrste (vsebine) strokovno-izobraževalnih dogodkov, ki jih Zveza bibliotekarskih društev Slovenije namerava organizirati v prihodnjih 3 letih. Prosimo vas, da izberete DVA, ki se vam zdita najpomembnejša.
 10. Kaj bi, po vašem mnenju, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije v prihodnosti še morala spremeniti, izboljšati, spodbujati?
 11. Kaj bi morala, po vašem mnenju, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije v prihodnosti spremeniti, izboljšati, da bi sami (še) bolj sodelovali pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti le-te?
 12. Kako dobro poznate spletno stran ZBDS?
 13. Prosimo vas, da ocenite posamezne elemente spletne strani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije - www.zbds-zveza.si, pri čemer 1 pomeni najslabšo, 5 pa najboljšo oceno.
 14. Ali vaši nadrejeni odobravajo vaše aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti Zveze bibliotekarskih društev Slovenije v vašem rednem delovnem času?
 15. Kako v vaši knjižnici poteka načrtovanje udeležbe delavcev na strokovnih izobraževanjih?
 16. Kaj je VAM OSEBNO NAJBOLJ POMEMBNO, ko razmišljate o udeležbi na strokovnih izobraževanjih?
 17. Kaj pa je NAJBOLJ POMEMBNO VODJI, da odobri udeležbo delavca na strokovnem izobraževanju? Ali imajo v vaši knjižnici člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (torej člani področnih društev) prednost pri udeležbi na dogodkih, ki jih organizira Zveza ali področna društva?
 18. Spodaj je naštetih nekaj smeri, v katere naj bi se SPLOŠNE KNJIŽNICE razvijale v prihodnje. Prosimo vas, da ocenite, koliko je posamezna usmeritev, po vašem strokovnem mnenju, pomembna.
 19. Prosimo vas, da ocenite, koliko je posamezna usmeritev, po vašem strokovnem mnenju, pomembna.
 20. Na koncu nam zaupajte še nekaj demografskih podatkov.
  Spol:
  Starost:
 21. Vrsta knjižnice (ustanove), v kateri ste zaposleni:
 22. Na področju knjižničarstva delate že: (let)
 23. Član Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (član ZBDS postanete kot član področnega društva, npr. član Društva bibliotekarjev Maribor, Društva bibliotekarjev Ljubljana ipd…) ste: (let)
 24. Prosimo vas, da nam zaupate, v katero področno društvo ste včlanjeni.
 25. Kakšna je vaša najvišja stopnja končane izobrazbe?
 26. Ali imate končano formalno izobrazbo s področja knjižničarstva?
 27. Kateri študijski program pa ste dokončali?
 28. Dovolite, da vas vprašamo še po delovnem mestu, ki ga zasedate.

Ni komentarjev:

Objavite komentar