Strani

Biblioteam

Biblioblog je bil vzpostavljen leta 2007. Je trenutno edini relevantni alternativni vir informacij v knjižničarstvu v slovenskem spletnem okolju. Do danes je Biblioblog že nekajkrat presegel svoje začetne okvire delovanja. Pripravljeni smo izražati strokovna stališča v knjižničarstvu in tako ustvarjati aktivno politiko in spremembe na boljše.

S svojim delovanjem bomo avtorji še naprej uresničevali naslednje cilje:
  • objavljanje strokovnih mnenj, interesov in komentarjev vseh, ki so zainteresirani za razvoj knjižnic in knjižničarstva,
  • informiranje knjižničarjev in javnosti o zadevah skupnega interesa,
  • poudarjati pomen najviše možne stopnje profesionalizma,
  • strokovnih standardov in normativov, etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev ter manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva, v stroki in družbi,
  • raziskovati položaj in razvoj vseh tipov knjižnic in drugih  informacijskih centrov,
  • vzpodbujati razpravo o razvojnih problematikah knjižničarstva,
  • podpirati svoboden pretok informacij ter prost in enakopraven  dostop do informacij,
  • ustvarjati pozitivno vzdušje.
Naša vizija pa je oblikovati najbolj obiskano spletno  mesto, kjer se bodo zbirala strokovna mnenja ter komentarji vseh, ki so zainteresirani za razvoj knjižničarstva v Sloveniji in svetu.Kolofon:
  • naslov: Biblioblog
  • podnaslov: edini relevantni alternativni vir informacij v slovenskem knjižničarstvu
  • ISSN 2536-2356
  • glavni in odgovorni urednik: Mitja Vovk Iskrić
  • kraj izdaje: Ljubljana
  • začetno leto izida: 2007
  • izhaja: občasno - se občasno dopolnjuje
  • ključne besede: Knjižničarstvo, Bibliotekarstvo, Knjižnice, Informacijske vede, Informacijska tehnologija, Komentarji
  • povezava: https://www.biblioblog.siDosegljivi smo tudi na Twitterju: Biblioblog_si. Ta kanal diseminacije bo ostal odprt in ne bo le modna muha. Zaenkrat bodo zanj veljala naslednja pravila:
  • pisalo se bo tako v slovenščini kot angleščini,
  • objavljali bomo zelo kratke novice, ki se pojavljajo v dnevnem časopisju in se tičejo knjižnice
  • tweetali bomo zanimive objave o knjižnicah in knjižničarstvu,
  • povezave na objave na Biblioblogu,
  • povezave na pomembne novice iz tujine,
  • pod vsako novico se bomo podpisovali (razen takrat, ko se bomo pozabili...) avtorji Bibliobloga in sicer z akronimi: ^MVI (Mitja - tudi ^MI), ^TM (Tilen) in ^NB (Nini) (tako, da se bo točno vedelo kdo je avtor objave)
Več o Twitterju na Biblioblogu.

Biblioblog je dosegljiv tudi na Facebooku:
https://www.facebook.com/biblioblog
Za objavljanje na Facebooku bodo v veljavi pravila za objavljanje na Twitterju.

Avtorji:

Tilen Mandelj,
Nini,
Mitja,
Janez,
Ksenija Rivo