Strani

Biblioteam

Biblioblog je bil vzpostavljen leta 2007. Je trenutno edini relevantni alternativni vir informacij v knjižničarstvu v slovenskem spletnem okolju. Do danes je Biblioblog že nekajkrat presegel svoje začetne okvire delovanja. Pripravljeni smo izražati strokovna stališča v knjižničarstvu in tako ustvarjati aktivno politiko in spremembe na boljše.

S svojim delovanjem bomo avtorji še naprej uresničevali naslednje cilje:
 • objavljanje strokovnih mnenj, interesov in komentarjev vseh, ki so zainteresirani za razvoj knjižnic in knjižničarstva,
 • informiranje knjižničarjev in javnosti o zadevah skupnega interesa,
 • poudarjati pomen najviše možne stopnje profesionalizma,
 • strokovnih standardov in normativov, etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev ter manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva, v stroki in družbi,
 • raziskovati položaj in razvoj vseh tipov knjižnic in drugih  informacijskih centrov,
 • vzpodbujati razpravo o razvojnih problematikah knjižničarstva,
 • podpirati svoboden pretok informacij ter prost in enakopraven  dostop do informacij,
 • ustvarjati pozitivno vzdušje.
Naša vizija pa je oblikovati najbolj obiskano spletno  mesto, kjer se bodo zbirala strokovna mnenja ter komentarji vseh, ki so zainteresirani za razvoj knjižničarstva v Sloveniji in svetu.Kolofon:
 • naslov: Biblioblog
 • podnaslov: edini relevantni alternativni vir informacij v slovenskem knjižničarstvu
 • ISSN 2536-2356
 • glavni in odgovorni urednik: Mitja Vovk Iskrić
 • kraj izdaje: Ljubljana
 • začetno leto izida: 2007
 • izhaja: občasno - se občasno dopolnjuje
 • ključne besede: Knjižničarstvo, Bibliotekarstvo, Knjižnice, Informacijske vede, Informacijska tehnologija, Komentarji
 • povezava: https://www.biblioblog.siDosegljivi smo tudi na Twitterju: Biblioblog_si. Ta kanal diseminacije bo ostal odprt in ne bo le modna muha. Zaenkrat bodo zanj veljala naslednja pravila:
 • pisalo se bo tako v slovenščini kot angleščini,
 • objavljali bomo zelo kratke novice, ki se pojavljajo v dnevnem časopisju in se tičejo knjižnice
 • tweetali bomo zanimive objave o knjižnicah in knjižničarstvu,
 • povezave na objave na Biblioblogu,
 • povezave na pomembne novice iz tujine,
 • pod vsako novico se bomo podpisovali (razen takrat, ko se bomo pozabili...) avtorji Bibliobloga in sicer z akronimi: ^MVI (Mitja - tudi ^MI), ^TM (Tilen) in ^NB (Nini) (tako, da se bo točno vedelo kdo je avtor objave)
Več o Twitterju na Biblioblogu.

Biblioblog je dosegljiv tudi na Facebooku:
https://www.facebook.com/biblioblog
Za objavljanje na Facebooku bodo v veljavi pravila za objavljanje na Twitterju.

Avtorji:

Tilen Mandelj,
Nina Ban,
Mitja V. Iskrić,
Vid Cizel,
Janez,
Ksenija Rivo