Strani

4.3.24

Izobraževanje o igrifikaciji in sobi pobega v šolski knjižnici

Na Filozofski fakulteti organizirajo izobraževanje o igrifikaciji in sobi pobega v šolski knjižnici. Če vas zanimajo psihološki in pedagoški vidiki igrifikacije, bi želeli spoznati različne pristope in orodja za pripravo igrificiranih dejavnosti, ali pa nameravate takšno dejavnost v prihodnosti razviti tudi sami, se jim pridružite v soboto, 23. 3. 2024.
Rok za prijavo preko spletne aplikacije KATIS je 13. 3. 2024.
 
Natančnejše informacije in navodila za prijavo na izobraževanje najdete na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx

22.9.22

Popoldne na oddelku BINK

Vljudno vabljeni na srečanje knjižničarjev, študentov in zaposlenih na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL. V okviru dogodka, ki bo potekal 4. oktobra med 14:30 in 18:00 v predavalnici 528 na FF UL, boste lahko prisluhnili več predavanjem raziskovalcev, predavateljev in študentov.

Torek, 4. 10. 2022
Filozofska fakulteta, predavalnica 528

14.30 – 14.40: Uvodni pozdrav
14.40 – 15.20: Predavanje dr. Amy VanScoy (ZDA)
15.20 – 15.50: Predstavitev raziskovalne aktivnosti na Oddelku
15.50 – 16.10: Odmor
16.10 – 17.30: Predstavitve zaključnih nalog študentov
16.10 – 16.20: Uvod – Vsebinski pregled nalog
16.20 – 16.30: Alja Brence - Družabne igre za mlade v splošnih knjižnicah
16.30 – 16.40: Sabina Prica - Analiza objav na TikTok profilu Mestne knjižnice Ljubljana
16.40 – 16.50: Lucija Gerbec - Spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture fantov v osnovni šoli
16.50 – 17.00: Maša Treven - Smernice za vsebinsko označevanje učbenikov in delovnih zvezkov v COBIB.SI
17.00 – 17.10: Lucija Nared - Etične dileme knjižničarjev pri normativni kontroli avtorjev in gesel v Sloveniji
17.10 – 17.20: Tjaša Bastič - Izzivi organiziranja in poimenovanja geografskih entitet v sistemih za organizacijo znanja
17.20 – 17.30: Zaključek
17.30: Klepet in druženje

28.12.20

En knjižničar, en vir #1Lib1Ref #1Lib1RefCEE


CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in uporabniška skupina Slovenski wikipedisti vas vabimo na prvo slovensko akcijo En knjižničar, en vir.

Kdaj: od 15. januarja do 5. februarja 2021

Zakaj: Cilj je izboljšati kakovost in zanesljivost člankov v Wikipediji s pomočjo znanja knjižničarjev in povabiti širšo javnost, da prispeva Wikipediji z izkoriščanjem virov, ki so na voljo v knjižnicah.

Kako: S to akcijo vabimo vas, knjižničarje, da v spletni enciklopediji Wikipedija dodate vir vsaj enemu članku po svoji izbiri.

Zakaj knjižničarji?

 • s svojim znanjem lahko izboljšate kakovost člankov in njihovo zanesljivost v Wikipediji ter tako izboljšate dostop do kvalitetnih informacij za svoje uporabnike.
 • uporabnikom pomagate pri odkrivanju knjig in manj poznanih avtorjev na določenih področjih.
 • uporabnike seznanite s kvalitetnimi viri ter jih spodbudite, da tudi oni aktivno sodelujejo na Wikipediji.

Kako začeti?

Knjižničarji ste vabljeni, da preprosto dodate vsaj en vir v Wikipedijo. Sledite naslednjim navodilom: (na voljo tudi tukaj).

 1. ustvarite račun na Wikipediji (če ga še nimate),
 2. izberite članek (lahko ga izberete iz seznamov slovenske Wikipedije: Članki s trditvami brez navedenega vira, Članki, ki potrebujejo dodatne sklice, Z viri nezadostno podprti članki, Biografije živečih oseb brez virov, Članki, ki potrebujejo zanesljive vire ali pa iz angleške s pomočjo orodja Citation Hunt),
 3. oglejte si opombe s sklici in preverite, ali lahko dodate zanesljiv vir, ki dodal nove informacije,
 4. dodajte kvaliteten vir iz svoje zbirke (upoštevajte pravila kako navajati vire),
 5. v povzetek urejanja dodajte oznaki #1Lib1Ref in #1Lib1RefCEE.

Kako še lahko pomagate?

S promocijo akcije drugim knjižničarjem in zainteresiranim uporabnikom, saj boste s tem ozavestili in naučili uporabnike, kako uporabljati Wikipedijo, ter kako najti in izboljšati članke.

Z dodajanjem zanesljivih citatov v Wikipedijo boste pomagali zaustaviti lažne novice, kar je danes zmeraj večji problem. Vaši uporabniki pa bodo videli, da se poleg e-virov še vedno uporabljajo tudi kvalitetni tiskani viri.

Ker bodo seznam citatov in dodatne literature pripravili ali izboljšali vaši kolegi knjižničarji, boste tako lahko Wikipedijo tudi sami bolj pogosto uporabljali pri iskanju literature za uporabnike. Wikipedija bo tako postala bolj zanesljiva v vseh pogledih.

Predstavitve

V okviru akcije bomo 15. 1. 2021 na YouTube kanalu CTK izvedli predstavitev in delavnico:

p.s. Prosimo, če lahko to vabilo posredujete zaposlenim v vaši knjižnici, ki bi želeli sodelovati. Za več informacij se lahko obrnete na naslov: vovkmi@ctk.uni-lj.si.

3.11.20

SKUPNOSTNA ZNANOST: RAZISKOVANJE KOT NUJNA SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centralno medicinsko knjižnico Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter v sodelovanju s kompetenčnim centrom Odprta knjižnica prireja strokovno srečanje “Pogled na odprto znanost 2020”

SKUPNOSTNA ZNANOST: RAZISKOVANJE KOT NUJNA SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA


Srečanje bo v živo na YouTube brez prijave: https://youtu.be/cTDdZK--W84
10.11.2020 ob 10.00

Twitter: #os20lju


Raziskovanje se pojavlja kot nujna sestavina vsakdanjega življenja, ko se posameznikom in družinam odpirajo različne možnosti in alternative v domačem okolju in širšem prostoru. Skupnostna znanost (citizen science), ki v raziskovalno delo profesionalnih raziskovalcev vključuje izkustveno znanje vse širšega kroga nepoklicnih, laičnih raziskovalcev in prebivalcev na sploh, pridobiva vse večji pomen v raziskovalnem okolju kot tudi v skupnosti nasploh. 

Temeljno poslanstvo skupnostne znanosti je deljenje znanja. Vključevanje laičnih raziskovalcev v raziskovalne projekte skupnostne znanosti lahko predstavlja most med lokalno skupnostjo in raziskovalnimi organizacijami. Seznanjanje s konkretnimi izkušnjami služi profesionalnim raziskovalcem za preverjanje teoretskih postavk in kot vir novih idej na njihovih področjih delovanja. In nenazadnje, skupnostna znanost omogoča razumevanje znanstvenega dela ter enostavnejšo aplikacijo rezultatov tega dela v življenje širše skupnosti. 

Visokošolske knjižnice imajo pomembno vlogo pri delovanju skupnostne znanosti. S svojim delovanjem spodbujajo povezovanje med raziskovalci in širšo skupnostjo ter s tem lahko postajajo nekakšen inkubator projektov skupnostne znanosti.

Predavatelji letošnjega srečanja prihajajo iz Danske, Velike Britanije, Nemčije in iz Slovenije. Predstavljene bodo dobre prakse na tem področju, ob zaključku bo tudi krajša razprava v obliki panela.

Program:
10:00 – 10:25 The Internet is plagued with Trackers Huma Shah
10:25 – 10:50 The power of many – Citizen Science at the University of Southern Denmark Thomas Kaarstat & Anne Kathrine Overgaard
10:50 – 11:15 Predstavitev sponzorja Wiley / Sponsor presentation – Wiley
11:15 – 11:40 Anyone can Participate Črtomir Podlipnik
11:40 – 12:05 BESPOC – A Prototype for Citizen Science Single Point of Contact at Universities Tiberius Ignat
12:05 – 12:50 Razprava / Panel (moderator Miro Pušnik)

Razpis za delovno mesto bibliotekarja/ke

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana razpisuje delovno mesto bibliotekarja/ke.

Pogoji:

 • univerzitetna strokovna izobrazba VII/1. ali VII/2. stopnje družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri;
 • 3 leta na podobnih delovnih mestih na področju raziskovalne, izobraževalne ali kulturne dejavnosti;
 • strokovni izpit bibliotekarske stroke;
 • licenca COBISS ter dobro poznavanje sistema COBISS – dovoljenje A (za vzajemno katalogizacijo) ter dovoljenja B1, B2 in C;
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • poznavanje okolja Microsoft Windows, Office in spleta.

Kompetence oz. znanja:

 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti;
 • sposobnost individualnega in skupinskega dela;
 • odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, ustvarjalnost, natančnost in samostojnost.

Področje dela bo obsegalo naloge na dveh strokovnih področjih:

 1. Knjižnica in dokumentacija:
 • vodenje knjižnice in dokumentacije;
 • nabava in izposoja knjižničnega gradiva ter drugih informacijskih virov;
 • skrb za strokovno vzdrževanje, inventuro, odpis, arhiviranje, hrambo in varovanje knjižničnega gradiva v skladu z zakonodajo in stroko;
 • spremljanje knjižnih novosti in obveščanje o njih delavcev inštituta;
 • bibliografska opisna in vsebinska obdelava gradiva v sistemu COBISS, izdelava bibliografij raziskovalcev;
 • sodelovanje pri izobraževanju uporabnikov knjižnice ter nudenje le-tem pomoč pri uporabi informacijskih virov;
 • skrb za izposojo in posredovanje gradiva uporabnikom, vodenje evidence nabavljenega, izposojenega, vrnjenega in odpisanega knjižničnega gradiva ter zbiranje in obdelovanje statističnih podatkov o delu knjižnice;
 • skrb za razvoj in digitalizacijo poslovanja v knjižnici;
 • skrb za promocijo knjižnice ter za sodelovanje z drugimi knjižnicami doma in v tujini;
 • spremljanje in prijave na razpise s področja financiranja oz. sofinanciranja delovanja knjižnice oz. nakupa gradiva;
 • opravljanje drugih opravil s področja knjižničarstva in dokumentacije na lastno pobudo ali po odredbi direktorja.
 1. Pisarniško poslovanje:
 • organiziranje in vodenje sprejemne pisarne (tajništva, vključno s sprejemom obiskovalcev inštituta) inštituta ter pisarniškega poslovanja (vse v zvezi s pošto, nabava osnovnih sredstev ter naročanje storitev);
 • organiziranje prireditev na inštitutu;
 • aktivnosti v zvezi s projekti ter dokumentacijo financerjev;
 • opravljanje pisarniških opravil za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev;
 • priprava poročil za organe upravljanja;
 • vodenje evidence imenovanja in izvolitev delavcev v nazive;
 • opravljanje drugih opravil s področja pisarniškega poslovanja na lastno pobudo ali po odredbi direktorja.

Več informacij o samem delovanju inštituta ter nekaj splošnih informacij o knjižnici je dostopno na spletni strani instituta: http://inst-krim.si/.

 Prednost bodo imeli/e kandidati/tke, ki imajo:

 • izkušnje pri delu na raziskovalnih projektih (npr. ARRS, Horizon 2020);
 • delovne izkušnje v raziskovalni ali nevladni organizaciji;
 • poznavanje področja dela.

Priložnosti:

 • možnost dolgoročnega sodelovanja;
 • možnost izobraževanja;
 • delo v manjšem kolektivu, ki goji dobre odnose.

Predvidevamo, da bomo z izbranim/no kandidatom/tko sklenili pogodbo o zaposlitvi za pet (5) let s poskusno dobo šestih (6) mesecev za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom, motivacijskim pismom (max. 1 A4 stran) ter dokazili o izpolnjevanju pogojev, kjer je relevantno, pošljite do 6. 11. 2020 na e-naslov: inst.krim@pf.uni-lj.si z označbo »Prijava na delovno mesto – bibliotekar/ka«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Izbor kandidatov in kandidatk bo potekal na podlagi pregleda prejetih življenjepisov in motivacijskih pisem, ožji krog kandidatov in kandidatk pa bomo povabili na osebni razgovor. Vsi/e prijavljeni/e bodo o (ne)izboru obveščeni/e najkasneje do 20. 11. 2020.

Vsa dodatna pojasnila in informacije o prostem delovnem mestu lahko kandidati dobijo vsak delovni dan med 11. in 14. uro na telefonu (01) 4203 242 ter pisno na elektronskem naslovu inst.crim@pf.uni-lj.si (Barbara Bizilj).23.10.20

Informacije v zvezi s prepovedjo ponujanja storitev v knjižnicah


https://www.gov.si/novice/2020-10-23-111-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/

Kakor razumemo, odlok vlade (glej spodaj) prepoveduje ponujanje storitev. Izjem je kar nekaj, knjižnice pa niso med njimi.

Dovoljen (neglede na dejavnost - se pravi tudi za knjižnice) je osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, a le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki, v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Prav tako je potrebno upoštevati vsa druga higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ.

Dovoljena je tudi prodaja na daljavo (npr. spletna prodaja, naročilo po telefonu), kot jo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Določilo o številu oseb v zaprtih prostorih velja le za izjeme v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev (kar knjižnice niso).

Drug odlok vlade pa prepoveduje tudi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. To vpliva na šolske in visokošolske in univerzitetne knjižnice. Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za javne uslužbence, zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), člane organov zavodov.

Knjižnice so se odločile za različne načine delovanja. Napišite nam, kako deluje vaša knjižnica.