11.3.20

Dogodki v splošnih knjižnicah - je sploh kje meja?

Na Facebook strani ene od splošnih knjižnic smo zasledili, da bo v knjižnici potekalo:
"...Edino predavanje, na katerem je nor tisti, ki še vedno misli, da nezemljani ne obstajajo... Pogovor o vesoljskih bazah, skritih sistemih, civilizacijah, pomembnejših dogodkih, ki se dogajajo prav zdaj in drugih stvareh, ki jih ne najdete na nobeni strani, v nobeni knjigi, saj je Matjaž v direktni telepatski povezavi z višjimi bitji in je izbran, da posreduje skrite informacije..." 
Dogodek se odvija v knjižnici. Knjižnica mu daje platformo, s tem podporo in z njim deli ugled! Nikogar ne zanima kdo točno je organizator in pod kakšnimi pogoji je knjižnica oddala prostore. Na straneh organizatorja smo zasledili celo, da je organizator zahteval 20 EUR prispevka!
Pred časom smo zasledili tudi, da v knjižnicah predstavljajo "čudežno" zdravilno prakso. Tega bo žal vedno več.

Je to prav? Je to dobro za ugled knjižnice?  Knjižnica bi morala od organizatorja zahtevati, da na vseh oglasih napiše, da knjižnica ni organizator in ne podpira vsebine. Knjižnica v našem primeru pa je ta dogodek celo oglaševala na svoji Facebook strani!

V kolikor knjižnica komercialno oddaja prostore, mora to delati pod pogoji, ki so določeni v zakonodaji in tako ne more diskriminirati med najemniki. Vendar to postavlja knjižnico v zelo slabo luč. Kakšen je torej razlog, da knjižnica sploh daje prostore v najem? Ali to lahko škoduje njeni podobi? Ali finančne koristi odtehtajo težave z ugledom?

Ali bi bila rešitev za knjižnice, da je knjižnica vsakič so-organizator? Tako bi lahko enostavno določila pogoje kakšni dogodki se lahko odvijajo v prostorih knjižnice.

Po našem mnenju bi morali na vsa ta vprašanja dobiti odgovore v etičnem kodeksu slovenskih knjižničarjev, ki bi lahko pomagal knjižnicam pri odločitvah, kakšne vsebine se lahko odvijajo v njihovih prostorih. Pa si knjižnice z njim pri teh vprašanjih sploh ne morejo pomagati. Po slovenski navadi pa se je vodstvo knjižnice zavilo v molk in ne daje izjav.

Slišali smo tudi (ne)argument, da je vsaka stvar dobrodošla v knjižnicah, dokler je interes. Želimo si, da se knjižnicam s tem neha kvariti ugled! Enaka problematika se pojavlja tudi pri nabavni politiki v knjižnicah, saj so (domnevamo zaradi interesa) dostopne tudi anonimne neonacistične vsebine! Kar je seveda povsem nesprejemljivo. Tudi tu si ne moremo pomagati z etičnim kodeksom. Morda pa bi bila dobra razprava o njegovi razširitvi? Morda na ZBDS?

Kako pa imate to urejeno v vaši knjižnici? Se vam zdi primerno?

6.3.20

Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki, 11. marec, MIZŠ - NOVO - IZVEDBA PREKO SPLETA!

V skladu z napotki UL bo delavnica izvedena na daljavo, z začetkom ob 9. uri. Za udeležbo se je treba prijaviti.

Zadnji del delavnice bo posvečen dokumentu 23 Things For Research Data Management. Gre za uveljavljen pripomoček v obliki zbirke praktičnih spletnih virov, ki uporabnike (prvotno knjižničarje) opremljajo z znanji za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Osnovna verzija je bila prvič objavljena leta 2015, prevedena v več jezikov, pred kratkim tudi v hrvaškega, in nadgrajena v interaktivno spletno usposabljanje. Trenutno se zaključuje temeljna nadgradnja, ki jo izvaja nizozemska skupina pod okriljem Nacionalne koordinacijske točke za ravnanje z raziskovalnimi podatki (LCRDM). Vabimo k ogledu njihovega prvega rezultata, v pripravi pa so še verzije, namenjene določenim ciljnim skupinam (mdr. raziskovalcem in doktorandom, podatkovnim knjižničarjem, informatikom, odločevalcem). Zbrani viri bodo ob zaključku projekta dostopni v spletnem orodju, ki mu lahko prispevamo tudi slovenske vire ali slovenske prevode najbolj bistvenih točk.

Cilj zadnjega dela delavnice je, da za posamezne teme (svetovanje, učni viri, načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki, metapodatki, podatkovni repozitoriji, podporne skupnosti, deljenje podatkov, citiranje podatkov) zberemo čim več kakovostnih virov, ki izhajajo ali pa so relevantni za slovenski raziskovalni prostor. Delo bo potekalo v skupinah, vsaka skupina pa se bo posvetila eni temi. Vabljeni, da že pred delavnico razmislite, kateri skupini bi se želeli pridružiti in katere vire informacij o raziskovalnih podatkih morda že uporabljate.

Iz zbranega gradiva bomo v vozlišču pripravili izroček po vzoru 23 Things v slovenščini in vas obvestili o njem.

V skladu z napotki UL bo delavnica izvedena na daljavo, z začetkom ob 9. uri. Za udeležbo se je treba prijaviti.

21.2.20

Razpis kandidacijskega postopka za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021

 • Razpis kandidacijskega postopka za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021
V kandidacijskem postopku se kandidira kandidate za naslednjo funkcijo: predsednik Sekcije za izobraževanje in kadre.
Kandidacijski postopek vodi in izvaja Upravni odbor ZBDS. Kandidate kandidirajo redni člani ZBDS. Kandidati morajo biti potrjeni s strani izvršilnih organov rednih članov ZBDS in se morajo s kandidaturo strinjati. Kandidira lahko tudi posameznik, ki dobi pisno podporo najmanj polovice vseh članov Upravnega odbora ZBDS. Kandidati morajo biti člani enega od rednih članov ZBDS.
Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih in delovnih telesih ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije.

Kandidacijski postopek poteka od 21. 2. do 21. 4. 2020. Kandidature se podajo na obrazcih, ki so priloga razpisa.

Priloge:
Rokovnik kandidacijskega postopka in volilnih opravil za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021
Obrazec 1 – Kandidatura za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (redni člani ZBDS)
Obrazec 2 – Kandidatura za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (posamezniki)
Obrazec 3 - Podpora kandidatu za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (posamezniki)
Obrazec 4 – Izjava kandidata
Obrazec 5 – Biografija kandidata

Izpolnjeni obrazci se pošljejo do 21. 4. 2020 na naslov: Polona Marinšek, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

20.2.20

Delavnica o ravnanju z raziskovalnimi podatki

RDA vozlišče Slovenija vabi na delavnico o ravnanju z raziskovalnimi podatki, ki bo 11. marca 2020 ob 9. uri v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova cesta 16, Ljubljana).

Načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki se v evropskem raziskovalnem prostoru uveljavljajo kot ključni dejavnik odgovornega ravnanja s podatki. Načrt ravnanja deluje kot opora raziskovalni skupini pri zbiranju, analizi in objavi podatkov, pomembno pa podpira tudi dolgotrajno hrambo podatkov, njihovo ponovno rabo in dostop do raziskovalnih rezultatov.

Na delavnici bodo udeleženci spoznali:

 • izbrane primere uveljavljenih predlog načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki,
 • orodja, ki so nam lahko v pomoč pri pripravi načrtov,
 • postopke štirih slovenskih repozitorijev, ki omogočajo hranjenje in dostop do podatkov,
 • priporočila mednarodnega združenja za raziskovalne podatke Research Data Alliance, ki pomembno usmerjajo razvoj svetovnega ekosistema FAIR in odprto dostopnih raziskovalnih podatkov,
 • ter sodelovali pri oblikovanju slovenske različice 23 Things: Libraries for Research Data.

Delavnica je namenjena raziskovalcem, podpornim službam v raziskovalnih institucijah, knjižničarjem in drugim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z raziskovalnimi podatki.
Delavnica je del aktivnosti RDA vozlišča Slovenija, ki ga s podporo projekta RDA EU 4.0 koordinira Arhiv družboslovnih podatkov.

Delavnica je brezplačna. Zaradi lažje organizacije prosimo za prijavo preko spletnega obrazca do 4. marca. Več informacij o dogodku je na voljo na povezavi. Na voljo je tudi program.

Vljudno vabljeni!

18.2.20

Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS - razpis za predsednika bo kmalu objavljen!

V petek 14. 2. 2020 je UO ZBDS na seji obravnaval predlog Biblioteama in soglasno sprejel sklep, da se čimprej objavi razpis za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS.

Kandidate kandidirajo redni člani ZBDS (lokalna društva - npr. DBL). Kandidati morajo biti potrjeni s strani izvršilnih organov rednih članov ZBDS (lokalnih društev - npr. DBL) in se morajo s kandidaturo strinjati.

Kandidira lahko tudi posameznik, ki dobi pisno podporo najmanj polovice vseh članov Upravnega odbora ZBDS.

Kandidati morajo biti člani enega od rednih članov ZBDS (lokalnega društva - npr. DBL).

Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih in delovnih telesih ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije.

V obrazcu bo tudi priloga Biografija kandidata, ki vsebuje kratko biografijo kandidata in kratek opis kvalificiranosti kandidata za predlagano funkcijo

5.2.20

Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS: Načrt dela 2020 - 2021

Glede na rezultate spletne ankete, ki jo je v začetku januarja 2020 izvedel Biblioblog, vsaj 25 oseb, ki jih zanima knjižničarstvo, meni, da ZBDS potrebuje delujočo Sekcijo za izobraževanje in kadre (SIK). Sekcija je pred leti že imela več kot 50 članov. Sedaj pa žal ne deluje in se vanjo ni možno niti vpisati (torej ima trenutno 0 članov). Želimo si, da bi ZBDS čimprej na svoji spletni strani omogočil pristopno izjavo za članstvo v SIK.

Glede na to, da bo leto 2021 volilno leto v ZBDS (trenutno vodstvo ima mandat 2017-2021), bi bilo dobro, da do takrat že delujejo vse sekcije.

Če sekcija ne bo delovala, ne bo sprejetega programa za leto 2021 (oddan mora biti do 30. novembra 2020). Ker je volilno leto šele leta 2021, bo tako brez delujoče sekcije program mogoč šele za leto 2022, kar pomeni še 2 leti nedelovanja sekcije!  O izobraževanju knjižničarjev smo na Biblioblogu že govorili pred točno 11 leti! Opozorimo še na 76. člen statuta ZBDS, ki pravi: Strokovni odbor lahko predlaga ukinitev sekcije, če je v obdobju zadnjega leta delovanja imela manj kot 10 članov.
SIK najprej potrebuje predsednika_co. Biblioteam bo zato čimprej predlagal tudi kandidata_ko za predsednika_co oz. koordinatorja_ico, ki je pripravljen_a sprejeti vodenje SIK za eno leto. Zbiramo tudi prijave za člane izvršnega odbora. Delovanje SIK pa bo bolj transparentno, če bo že imel načrt dela. Zato smo člani Biblioteama pripravili tudi osnutek programa dela SIK za leto 2020:


Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS

Načrt dela 2020 – 2021
(osnutek)Sekcija  proučuje in razrešuje teoretična in praktična vprašanja na področju izobraževanja in usposabljanja za knjižničarje in informacijske strokovnjake na podlagi raziskav in strokovne prakse. Služi knjižničarjem, učiteljem informacijske znanosti, praktikom in vodilnim, ki so odgovorni za izobraževanja. Ustrezno izobraženi, ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki se nenehno učijo, so pogoj za učinkovite informacijske storitve. Izobraževanje in usposabljanje za knjižnične in informacijske storitve zadeva vse sekcije ZBDS in zahteva usklajevanje in sodelovanje z njimi in drugimi mednarodnimi in regionalnimi združenji, ki imajo podobno poslanstvo. (Povzeto po IFLA, Education and Training Section https://www.ifla.org/set)

Naši cilji so:
 1. vzpostaviti delovanje sekcije,
 2. pridobiti nove člane sekcije in njenega izvršnega odbora,
 3. predlog za kandidata za predsednika za novo mandatno obdobje 2021-2024,
 4. priprava programa dela 2021-2022,
 5. sodelovanje z vsemi področnimi društvi in drugimi sekcijami ZBDS za delitev informacij in področij dela,
 6. sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji (Združenje splošnih knjižnic, ...) ter iskanje možnosti za sodelovanje v tujini (IFLA, ALA, LIBER, ...),
 7. izdelava okvirnega seznama področij, kjer je premalo kvalitetne ponudbe izobraževanj.
Da bi lažje dosegli cilje, bomo delovali na različne načine:
 1. izdelava seznama oseb, ki so ali želijo biti aktivne na tem področju,
 2. komunikacija z vsemi člani področnih društev ZBDS ter člani drugih sekcij in njihovih izvršnih odborov,
 3. informacijska podpora delovanju sekcije (spletna stran, spletni sestanki, predloge za dokumente, FB),
 4. zagovorništvo in promocija na vseh ravneh,
 5. delovanje brez stroškov za ZBDS, saj je finančni načrt za leto 2020 že sprejet.


Postopek za izvolitev predsednika in kandidatov IO je precej zapleten, vključuje vsaj 2 organizaciji in ob nedelujoči sekciji brez članov vsebuje kar nekaj zapletov:
 1. Najprej mora SIK dobiti predsednika. Kandidata za predsednika SIK voli Občni zbor ZBDS - ta pa je po naših podatkih načrtovan v maju. Kandidacijski postopek vodi in izvaja Upravni odbor ZBDS. Kandidacijski postopek poteka najmanj dva meseca ter se zaključi z oblikovanjem predloga liste kandidatov najkasneje 14 dni pred izvedbo volilnega občnega zbora. Če bo ta res v maju, lahko razpis traja v dveh mesecih februar in marec. Kandidate pa kandidirajo bibliotekarska društva (DBL). Kandidati morajo biti tudi potrjeni s strani predsedstev društev (DBL) in se morajo s kandidaturo strinjati.
 2. SIK mora imeti člane. Trenutno jih nima, ker ni mogoča prijava. Za to je potrebna aktivacija pristopne izjave preko obrazca na strani ZBDS.
 3. Izvršni odbor (IO) SIK. Delo sekcije koordinira največ 7 članski IO, ki ga predlaga predsednik (6 članov + predsednik). Predlog članov IO potrdi Strokovni odbor ZBDS. Kandidate za člane IO predlagajo izmed članov SIK (trenutno jih ni!) 
 4. Predsednik SIK skupaj s člani IO SIK pripravi program delovanja SIK in ga posreduje predsedniku ZBDS in podpredsednikoma do 30. novembra.

Imate kakšne pomisleke ali dodatne predloge? Vas zanima sodelovanje v Sekciji za izobraževanje in kadre ZBDS? Prosimo pošljite jih na info@biblioblog.si!