Strani

3.11.20

Razpis za delovno mesto bibliotekarja/ke

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana razpisuje delovno mesto bibliotekarja/ke.

Pogoji:

 • univerzitetna strokovna izobrazba VII/1. ali VII/2. stopnje družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri;
 • 3 leta na podobnih delovnih mestih na področju raziskovalne, izobraževalne ali kulturne dejavnosti;
 • strokovni izpit bibliotekarske stroke;
 • licenca COBISS ter dobro poznavanje sistema COBISS – dovoljenje A (za vzajemno katalogizacijo) ter dovoljenja B1, B2 in C;
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • poznavanje okolja Microsoft Windows, Office in spleta.

Kompetence oz. znanja:

 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti;
 • sposobnost individualnega in skupinskega dela;
 • odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, ustvarjalnost, natančnost in samostojnost.

Področje dela bo obsegalo naloge na dveh strokovnih področjih:

 1. Knjižnica in dokumentacija:
 • vodenje knjižnice in dokumentacije;
 • nabava in izposoja knjižničnega gradiva ter drugih informacijskih virov;
 • skrb za strokovno vzdrževanje, inventuro, odpis, arhiviranje, hrambo in varovanje knjižničnega gradiva v skladu z zakonodajo in stroko;
 • spremljanje knjižnih novosti in obveščanje o njih delavcev inštituta;
 • bibliografska opisna in vsebinska obdelava gradiva v sistemu COBISS, izdelava bibliografij raziskovalcev;
 • sodelovanje pri izobraževanju uporabnikov knjižnice ter nudenje le-tem pomoč pri uporabi informacijskih virov;
 • skrb za izposojo in posredovanje gradiva uporabnikom, vodenje evidence nabavljenega, izposojenega, vrnjenega in odpisanega knjižničnega gradiva ter zbiranje in obdelovanje statističnih podatkov o delu knjižnice;
 • skrb za razvoj in digitalizacijo poslovanja v knjižnici;
 • skrb za promocijo knjižnice ter za sodelovanje z drugimi knjižnicami doma in v tujini;
 • spremljanje in prijave na razpise s področja financiranja oz. sofinanciranja delovanja knjižnice oz. nakupa gradiva;
 • opravljanje drugih opravil s področja knjižničarstva in dokumentacije na lastno pobudo ali po odredbi direktorja.
 1. Pisarniško poslovanje:
 • organiziranje in vodenje sprejemne pisarne (tajništva, vključno s sprejemom obiskovalcev inštituta) inštituta ter pisarniškega poslovanja (vse v zvezi s pošto, nabava osnovnih sredstev ter naročanje storitev);
 • organiziranje prireditev na inštitutu;
 • aktivnosti v zvezi s projekti ter dokumentacijo financerjev;
 • opravljanje pisarniških opravil za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev;
 • priprava poročil za organe upravljanja;
 • vodenje evidence imenovanja in izvolitev delavcev v nazive;
 • opravljanje drugih opravil s področja pisarniškega poslovanja na lastno pobudo ali po odredbi direktorja.

Več informacij o samem delovanju inštituta ter nekaj splošnih informacij o knjižnici je dostopno na spletni strani instituta: http://inst-krim.si/.

 Prednost bodo imeli/e kandidati/tke, ki imajo:

 • izkušnje pri delu na raziskovalnih projektih (npr. ARRS, Horizon 2020);
 • delovne izkušnje v raziskovalni ali nevladni organizaciji;
 • poznavanje področja dela.

Priložnosti:

 • možnost dolgoročnega sodelovanja;
 • možnost izobraževanja;
 • delo v manjšem kolektivu, ki goji dobre odnose.

Predvidevamo, da bomo z izbranim/no kandidatom/tko sklenili pogodbo o zaposlitvi za pet (5) let s poskusno dobo šestih (6) mesecev za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom, motivacijskim pismom (max. 1 A4 stran) ter dokazili o izpolnjevanju pogojev, kjer je relevantno, pošljite do 6. 11. 2020 na e-naslov: inst.krim@pf.uni-lj.si z označbo »Prijava na delovno mesto – bibliotekar/ka«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Izbor kandidatov in kandidatk bo potekal na podlagi pregleda prejetih življenjepisov in motivacijskih pisem, ožji krog kandidatov in kandidatk pa bomo povabili na osebni razgovor. Vsi/e prijavljeni/e bodo o (ne)izboru obveščeni/e najkasneje do 20. 11. 2020.

Vsa dodatna pojasnila in informacije o prostem delovnem mestu lahko kandidati dobijo vsak delovni dan med 11. in 14. uro na telefonu (01) 4203 242 ter pisno na elektronskem naslovu inst.crim@pf.uni-lj.si (Barbara Bizilj).Ni komentarjev:

Objavite komentar