Strani

2.6.12

Dan za strokovna vprašanja
ZBDS-jev DAN ZA STROKOVNA VPRAŠANJA
"Načrtovanje razvoja knjižničarstva v Sloveniji - nekaj tez"

Maribor, 6. junij 2012, Kadetnica Maribor

Po izredno uspešni in odmevni spomladanski Javni strokovni razpravi o Predlogu sprememb Zakona o knjižničarstvu vabi ZBDS tokrat na strokovno druženje 6. 6. 2012 v Mariboru, in sicer v prostorih Kadetnice Maribor, Engelsova 15. Naš gostitelj bo član Društva bibliotekarjev Maribor in dolgoletni stanovski kolega Mirko Nidorfer.
Prvi dan za strokovna vprašanja ZBDS organizira z namenom, da v strokovni javnosti in med svojimi člani sproži razpravo o aktualnih strokovnih vprašanjih ter tako spodbudi iskanje odgovorov v odkritem in argumentiranem strokovnem dialogu. Naslov smo si izposodili pri prispevku dr. Mirka Popovića, predstavljenem leta 1992 na strokovnem posvetovanju ZBDS z naslovom Knjižnice in informacijska politika. Dvajset let kasneje nas zanima, katere od tez so se potrdile in katere lahko danes ovržemo ali pa so za nas še vedno razvojni izziv. V drugem delu strokovnega dogodka nas bodo zanimala predvsem področja, ki v tem trenutku vznemirjajo strokovno javnost, kot so sistem centralizirane nabave in obdelave gradiva, celovita formalna in vsebinska obdelava gradiva, bibliotekarski izpit, skrb in privilegij za razvoj stroke ipd. Razmišljanja na te teme bodo prispevali predstavniki ustanov, člani bibliotekarskih društev in drugi posamezniki. Vprašanja, ki bodo na tem dogodku postavljena in teme, ki bodo izpostavljene, bodo oblikovale vsebino strokovnega posvetovanja ZBDS 2013. Strokovni dogodek v Mariboru bo moderiral Ivan Kanič.
“Za celotni razvoj slovenskega knjižničarstva pa je izrednega pomena uvajanje sodobnih metod managementa v delovanje knjižnic (natančno definiranje ciljev delovanja, uvajanje metod evalvacije in ocenjevanja delovne uspešnosti ipd.). Ena neizogibnih nujnosti je izdelava strateških načrtov razvoja posameznih knjižnic kot tudi celotnega knjižničarstva v Sloveniji.” Mirko Popović, 1992
Več o dogodku in njegovi izvedbi, tudi prijavnica in program, je dosegljivo na spletišču ZBDS.
Prisrčno vabljeni! Srečamo se v Mariboru.

Ni komentarjev:

Objavite komentar