Strani

26.9.11

Razpis kandidacijskega postopka

ZVEZA BIBILIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Na podlagi Statuta ZBDS, Poslovnika o delu organov in delovnih teles ZBDS in
4. sklepa 2. dopisne seje Upravnega odbora ZBDS objavljamo

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

ZA ČLANE ORGANOV IN DELOVNIH TELES ZBDS
ZA MANDATNO OBDOBJE 2011-2013

V kandidacijskem postopku se kandidira kandidate za naslednje funkcije:

 • predsednik ZBDS
 • (dva) podpredsednika ZBDS
 • strokovni tajnik ZBDS
 • blagajnik ZBDS
 • predsednik nadzornega odbora ZBDS
 • (dva) člana nadzornega odbora ZBDS
 • predsednik častnega razsodišča ZBDS
 • (dva) člana častnega razsodišča ZBDS
 • predsednik Sekcije za splošne knjižnice
 • predsednik Sekcije za potujoče knjižnice
 • predsednik Sekcije za visokošolske knjižnice
 • predsednik Sekcije za šolske knjižnice
 • predsednik Sekcije za specialne knjižnice
 • predsednik Sekcije študentov bibliotekarstva
 • predsednik Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino
 • predsednik Sekcije za mladinsko knjižničarstvo
 • predsednik Sekcije za izobraževanje in kadre
 • predsednik Sekcije za promocijo in marketing
 • predsednik Uredniškega sveta revije Knjižnica
 • (štiri) člane Uredniškega sveta revije Knjižnica
 • predsednik Upravnega odbora Kalanovega sklada
 • (štiri) člane Upravnega odbora Kalanovega sklada
 • predsednik Upravnega odbora Stepišnikovega sklada
 • (štiri) člane Upravnega odbora Stepišnikovega sklada
 • predsednik Komisije za Čopove diplome in Čopova priznanja
 • (štiri) člane Komisije za Čopove diplome in Čopova priznanja
Kandidacijski postopek vodi in izvaja Upravni odbor ZBDS.

Kandidate kandidirajo redni člani ZBDS. Kandidati morajo biti potrjeni s strani izvršilnih organov rednih članov ZBDS in se morajo s kandidaturo strinjati.

Kandidira lahko tudi posameznik, ki dobi pisno podporo najmanj polovice vseh članov Upravnega odbora ZBDS.

Kandidati morajo biti člani enega od rednih članov ZBDS.

Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih in delovnih telesih ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije.

Posamezni kandidat je lahko kandidiran največ za dve funkciji.

Kandidacijski postopek poteka od 7. 9. do 5. 10. 2011. Kandidature se podajo na obrazcih, ki so priloga razpisa.

Priloge:

 • Obrazec 1 - Kandidatura za organe in delovna telesa ZBDS v mandatnem obdobju 2011-2013 (redni člani ZBDS)
 • Obrazec 2 - Kandidatura za organe in delovna telesa ZBDS v mandatnem obdobju 2011-2013 (posamezniki)
 • Obrazec 3 - Podpora kandidatu za organe in delovna telesa ZBDS v mandatnem obdobju 2011-2013 (posamezniki)
 • Obrazec 4 - Izjava kandidata
 • Obrazec 5 - Biografija kandidata

  Izpolnjene obrazce pošljite najkasneje do 5. oktobra 2011 na naslov:
  ZBDS, Polona Marinšek, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Ni komentarjev:

Objavite komentar