Strani

27.5.11

Informacijska pismenost v visokem šolstvu

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

Strokovno srečanje

INFORMACIJSKA PISMENOST V VISOKEM ŠOLSTVU

ki bo potekalo na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva 101, Ljubljana,
v četrtek, 16. junij 2011


OKVIRNI PROGRAM

ALI IMAJO STANDARDI INFORMACIJSKE PISMENOSTI MESTO V VISOKEM ŠOLSTVU?

 • Predstavitev standardov informacijske pismenosti in njihove (ne)umeščenosti v slovensko visokošolsko okolje
  mag. Mirjam Kotar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, mag. Karmen Stopar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 • Integrating information literacy education across the curriculum: strategic work at the University of Bergen Library
  dr. Maria-Carme Torras i Calvo, Bergen University College Library, Bergen, Norveška
VIDIKI INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA V VISOKEM ŠOLSTVU
 • Sklenjen krog informacijskega opismenjevanja?
  doc. dr. Silva Novljan

 • Informacijsko opismenjevanje študentov: med tehnološko revolucijo in politično-ekonomsko restavracijo
  prof. dr. Rastko Močnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 • Informacijska pismenost v naravoslovju in tehniki
  prof. dr. Bojana Boh, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

 • Izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev za informacijsko pismenost
  doc. dr. Polona Vilar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
KNJIŽNIČARJI ŽE PRISPEVAJO K INFORMACIJSKI PISMENOSTI! Predstavitev dobrih praks
 • Poskusi informacijskega opismenjevanja na Univerzi v Mariboru
  dr. Zdenka Petermanec, Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor

 • Pilotni spletni tečaj za informacijsko opismenjevanje študentov
  mag. Zdenka Oven, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 • Ne le kaj, temveč tudi kako: izobraževanje uporabnikov Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja
  Nataša Godec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

 • Pregled informacijskega opismenjevanja študentov Biotehniške fakultete
  izr. prof. dr. Tomaž Bartol, mag. Karmen Stopar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška
  fakulteta

 • Informacijska pismenost v medicini: izkušnje Centralne medicinske knjižnice
  mag. Anamarija Rožid, Boža Oberč, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
KAKO V VISOKEM ŠOLSTVU DOSEČI STANDARDE INFORMACIJSKE PISMENOSTI? Panelna razprava
 • Visible and relevant information literacy education in Norwegian higher education:
  practice and lessons learnt

  dr. Maria-Carme Torras i Calvo, Bergen University College Library, Bergen, Norveška


Podroben Program

Zgibanka

Prijavnica

Publikacija Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem šolstvu

Programski odbor: dr. Melita Ambrožič, Irena Kordež, mag. Mirjam Kotar, dr. Mojca Kotar, dr. Silva Novljan, dr. Zdenka Petermanec, mag. Karmen Stopar

Udeležba na strokovnem srečanju je brezplačna (brez kotizacije). Zaradi prostorskih omejitev in lažje organizacije srečanja prosimo, da svojo udeležbo prijavite pravočasno. Prijave sprejemamo najkasneje do 10. junija 2011. Prijavnico pošljete na naslov: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Polona Marinšek, Turjaška 1, 1000 Ljubljana ali na faks: 01 / 2001-193. Če želite, lahko izpolnjeno prijavnico skenirate in jo v e-obliki pošljete na naslov: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar