Strani

6.5.11

40. Konferenca ABDOS v Ljubljani, 30.5. – 2.6.2011

ABDOS (Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung) je mednarodno formalno združenje institucij, ki je nastalo v Nemčiji in se ukvarja s proučevanjem Vzhodne, Srednje in Južne Evrope, zbiranjem in obdelavo literature o teh deželah in seveda tudi literature iz tega območja. Združenje je nastalo pred štiridesetimi leti predvsem zaradi omogočanja boljše izmenjave informacij in izkušenj med bibliotekarji in dokumentalisti takratnega "Zahoda", ki so proučevali in zbirali gradivo "Vzhoda" - predmet proučevanja je bila tudi takratna Vzhodna Nemčija. Nabavi gradiva iz držav za "železno zaveso" so posvečali posebno pozornost, zlasti seveda sivi literaturi. Velik poudarek je bil ves čas na sodelovanju med bibliotekarji in strokovnjaki z različnih področij, npr. ekonomisti, sociologi, politologi, pravniki, zgodovinarji, slavisti in drugimi. Leta 1971 se je začelo sodelovanje med bibliotekarji nekaterih pomembnejših institucij v Zvezni republiki Nemčiji, kmalu pa se je razširilo v skoraj vse države Zahodne Evrope, po letu 1980 so se začeli vključevati tudi bibliotekarji iz takratnih socialističnih držav. Med njimi smo bili takoj tudi Slovenci. Vsa leta od nastanka je bil sedež ABDOS v Oddelku za Vzhodno Evropo (Osteuropa-Abteilung) pri Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz v Berlinu, zadnjih deset let pa je v Herderjevem Institutu, Marburg a.d. Lahn.

Člani so institucije in posamezniki, v našem primeru Centralna ekonomska knjižnica Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Vodja Centralne ekonomske knjižnice je od leta 2010 član predsedstva ABDOS. Pomembnejše sodelujoče institucije so:

 • Bayerische Staatsbibliothek, München
 • Centralna ekonomska knjižnica, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Collegium Carolinum e.V. - Wissenschaftliche Bibliothek im Sudetendeutschen Haus, München
 • Council of Slavonic and East European Library and Information Services
 • Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW), Kiel
 • Deutsches Historisches Institut, Warschau
 • Förderkreis für West-Ost Informationstransfer e.V.
 • Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig
 • Haus des Deutschen Ostens, München
 • Herder-Institut, Marburg
 • Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen
 • Institut für Ostrecht München e.V.
 • IZ-Sozialwissenschaft, Abt. Informationstransfer Osteuropa, Berlin
 • Österreichische Nationalbibliothek, Wien
 • Schweizerische Osteuropa-Bibliothek, Bern
 • Slovanský ústav/Slavisches Institut, Praha/Prag
 • Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Osteuropa-Abteilung, Berlin
 • Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek, Herne
 • Sudetendeutsche Wissenschaftliche Sammlung/Szudétanémet Tudományos Gyüjtemény
 • Südost-Institut, Regensburg
 • Südosteuropa-Gesellschaft, München
 • Technische Informationsbibliothek (TIB), Hannover
ABDOS izdaja svoje redno četrtletno glasilo Mitteilungen (ISSN 0721-9105), prispevki z vsakoletnih srečanj pa so objavljeni v posebnem zborniku Oddelka za Vzhodno Evropo.

Najpomembnejša formalna oblika sodelovanja je vsakoletno strokovno srečanje, ki je vsakič v drugi državi. Leta 1985 je bila letna konferenca ABDOS tudi v Ljubljani v organizaciji Narodne in univerzitetne knjižnice. Že nekaj let je bila na seznamu potencialnih organizatorjev ponovno tudi Ljubljana oz. EF in ob podpori takratnega vodstva EF smo kandidaturo za nekaj let naprej tudi potrdili. Zaradi določenega sistema izbire vsakoletnega organizatorja doslej nismo prišli na vrsto, sedaj pa je priložnost, da konferenco združenja ABDOS ponovno organiziramo v Sloveniji.

Na konferenci je vsako leto okrog 100 udeležencev iz skoraj vseh evropskih držav, tradicionalno pa se vedno vključujejo tudi ponudniki informacijskih storitev (baz podatkov, elektronskih časopisov in tudi tiskane predvsem znanstvene literature) kot nastopajoči in kot sponzorji. Jezika konference sta nemščina in angleščina, v razpravi pa jezikovnih omejitev ni.

Vsebinski okvir letošnje konference je "Kompetentno poznavanje Južne in Vzhodne Evrope – Pogoj za uspešno integracijo":

40th International ABDOS Conference
“Competence in East and South East European studies – Prerequisites for successful integration”
 1. Competence in East and South East European studies in the German-speaking countries
 2. What comes after? – University training and education between luxury subject and core competence
 3. “Still” Librarian or “already” information specialist?
 4. Digitization: “massy” or “classy”?
 5. The internet as a space for critical thought
As part of the 40th International ABDOS Conference the workshop on the propagation of information literacy in Eastern and South Eastern European studies begun in 2010 at the Regensburg Conference will be continued.

V programu z bogato mednarodno zasedbo se predstavlja tudi nekaj slovenskih udeležencev. Vabimo vas, da se konference udeležite tudi vi, več podatkov vključno s prijavnico je na spletni strani konference.

Ni komentarjev:

Objavite komentar