Strani

28.3.11

Občni zbor Društva bibliotekarjev Ljubljana

(Neuradni zapis prisotnega člana DBL)

V ponedeljek, 28. marca 2011., je potekal v dvorani Mestne knjižnice Ljubljana, enota KOŽ, občni zbor Društva bibliotekarjev Ljubljana. Od okrog 480 evidentiranih članov društva se ga je žal udeležilo samo 27, vendar je po določilih statuta po polurnem odlogu vendarle veljal za sklepčnega, kot to določa večina društvenih statutov. Občni zbor in volitve organov so potekali že po novem statutu, ki je pred nekaj dnevi uspešno prestal dolge administrativne poti skozi roke občinskih birokratov.

Dnevni red občnega zbora:

  1. Otvoritev občnega zbora, potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
  2. Izvolitev verifikacijske komisije
  3. Poslovno poročilo in programsko poročilo DBL za leto 2010
  4. Razrešnica organov društva
  5. Volitve novega Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za mandatno obdobje 2011/2015
  6. Finančni in programski načrt DBL za leto 2011
  7. Razno
Društvo razpolaga s skromnimi sredstvi, vendar je bilo njegovo poslovanje kljub temu finančno uspešno, med delovnimi uspehi pa velja omeniti predvsem uspešno dokončanje in sprejem novega statuta in dokaj ugodno povečanje članstva.

Za dolgoletno prizadevno vodenje društva je bila njegova dolgoletna predsednica Smiljana Pejanovič soglasno potrjena za častno članico Društva bibliotekarjev Ljubljana.

V naslednjem mandatnem obdobju bo veljala posebna skrb pripravi s statutom povezanih aktov društva in urejanju društvenega arhiva, pridobitvi formalnega statusa društva v javnem interesu za kulturo, strokovnim srečanjem, od katerih je bilo eno že izvedeno (drobni tiski), drugo pa pričakujemo 9. aprila (gradnja in oprema knjižnic), jesenski pa bosta posvečeni elektronskim bralnikom in katalogizaciji elektronskih virov, načrtovanih pa je tudi nekaj strokovnih ekskurzij.

Po predhodnem kandidacijskem postopku so člani na občnem zboru izvolili za mandatno obdobje 2011-2015 naslednje organe:

Predsednica – Maja Božič, BF
Podpredsednica – Martina Kerec, MVZT
Blagajničarka – Snježana Renko, CTK

Izvršni odbor
Tanja Curhalek - MKL
Tanja Merčun - FF-BINK
Maja Miklič - OŠ dr. V. Kraigherja
Veronika Potočnik – NUK
Alma Repar - SGGEŠ
Urša Smrekar - DZRS
Mojca Trtnik - NUK
Tomaž Ulčakar - CEK

Nadzorni odbor
Marija Dolores Kerec Kovač - BF
Aleš Klemen - MKL
Ivan Kanič – CEK

Častno razsodišče
Anja Frković - MKL
Darko Majcenović - CMK
Milojka Miklavčič – NUK

Dosedanjemu vodstvu društva se zahvaljujemo za prizadevnost in dosežene rezultate, novi sestavi pa čestitamo za izkazano zaupanje članstva in želimo mnogo uspehov pri uresničevanju zastavljenih ciljev!

1 komentar:

  1. Čestitke novo izvoljenemu vodstvu društva in želim obilico nove zagnanosti!

    OdgovoriIzbriši