Strani

7.11.10

Bibliotekarji in spletni viri (Anketa – 3)

Na 4. skupnem strokovnem posvetovanju Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice ZBDS s krovnim naslovom Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov smo med udeleženci izvedli anketo Katere vire in kako uporabljajo za svoje osebne strokovne potrebe slovenski bibliotekarji?, na katero nam je odgovorilo 107 udeležencev, kar predstavlja solidno osnovo za analizo stanja med slovenskimi specialnimi in visokošolskimi knjižničarji. Delitev glede na starostno skupino ali spol smo izpostavljali samo tam, kjer so bile razlike velike in zato signifikantne.

Izsledke ankete predstavljamo po tematskih sklopih v treh zaporednih objavah, doslej smo prikazali:

Tokrat bomo prikazali rezultate tistega dela ankete, ki sprašuje po uporabi spletnih virov, njihovi gradnji in sodelovanju v družbenih omrežjih.

Na vprašanje Katere od navedenih spletnih virov uporabljate? (izbrati je mogoče več odgovorov) nista odgovorili dve ženski v starostni skupini 31 do 50 let, samo eden od anketirancev teh virov ne uporablja (ženska v srednji starostni skupini). Po pričakovanju daleč pred vsemi prednjači "guglanje" tudi za bibliotekarske potrebe (94% anketirancev), ki mu sledi obiskovanje spletnih strani knjižnic (79%) in spletišča ZBDS ali področnih bibliotekarskih društev (te obiskuje 63% vseh anketirancev). Podatek o prebiranju bibliotekarskih blogov (to počne 34 anketirancev ali 31,8%) se povsem sklada z odgovorom na vprašanje, ki podrobneje obravnava uporabo blogov (Tabela 2). Osebnim spletnim stranem drugih bibliotekarjev sledi samo 13 anketirancev, kot bomo videli pri naslednjem vprašanju, pa ima svojo spletno stran le 6 anketirancev.

Prikaz 7 - Katere od navedenih spletnih virov uporabljate?

Na vprašanje Sami ustvarjate katerega od spletnih virov? niso odgovorile tri anketiranke (ena iz prve in dve iz tretje starostne skupine). Presenetljivo velik delež (41%) sodeluje pri izdelavi spletne strani svoje knjižnice, vendar ugotavljamo, da bi bilo potrebno vprašanje postaviti natančneje (priprava vsebin, samostojno postavljanje vsebin na splet, oblikovanje ipd.). Kot antipod sledi s 30% skupina tistih, ki na spletu ne ustvarjajo nobenega vira. Skoraj vsak tretji anketiranec objavlja na spletu posamezne dokumente in ima tudi svoj Facebook profil. Blog knjižnice, Facebook profil knjižnice in lastna osebna spletna stran bibliotekarja so na repu z zelo majhnim številom udeležencev. To je eno od vprašanj, kjer so moški precej bolj angažirani od žensk (pritrdilen odgovor: ženske 64%, moški 36% delež, struktura anketirancev po spolu pa je 82% žensk in 18% moških).

Prikaz 8 - Sami ustvarjate katerega od spletnih virov? (število)

Vire RSS uporablja 43% anketirancev, na to vprašanje je prišlo tudi največ neodgovorjenih vprašalnikov – 10, vse ženske, skoraj enakomerno porazdeljene na vse tri starostne skupine. Skoraj vsak tretji anketiranec tega vira ne pozna, vsak šesti pa izjavlja, da ga noče uporabljati, kar nas je dokaj presenetilo.

Prikaz 9 – Ste naročeni na vire RSS?

V družbenih omrežjih sodeluje slaba polovica anketirancev, prav toliko pa jih izjavlja, da jih to ne zanima in zato ne sodelujejo. Družbenih omrežij ne pozna le 6 respondentov. Od aktivnih jih največ sodeluje v Facebooku (42), le četrtino toliko jih hodi na Twitter (13), profil na LinkedIn pa ima 9 anketirancev. Na drugih omrežjih sodeluje 14 anketirancev. Dva odgovora sta ostala neoznačena, v obeh primerih anketiranka. Nismo znali uskladiti odgovorov o sodelovanju na Facebooku (42 odgovorov "da") z odgovorom na vprašanje o ustvarjanju spletnih virov, kjer navaja lastni profil FB samo 27 respondentov (gl. Prikaz 7).

Prikaz 10 – Sodelujete v družbenih omrežjih?

Branje elektronskih knjig z elektronskim bralnikom (Bookeen, Kindle, Nook, Colibri ipd.) med bibliotekarji ni priljubljeno, kar 91% anketirancev elektronskih bralnikov ne uporablja; 13% jih elektronskih knjig ne pozna (1 moški in 13 žensk), 5% pa noče uporabljati (samo ženske). Le dva anketiranca sta izjavila, da brez elektronskih knjig več ne moreta shajati, obeh spolov, oba v starostni skupini do 30 let.

Prikaz 11 – Berete tudi elektronske knjige z elektronskim bralnikom? (število)

Zaključimo analizo ankete s povzetkom, kako in koliko se bibliotekarji aktivno vključujemo v nekatera spletna dogajanja. Med 107 anketiranci je takšnale slika:

Namen ankete je bil zbrati in predstaviti podatke o stanju, ne pa vrednotiti. Zato pričakujem, da se bo z obširnejšim vsebinskim komentarjem o predstavljenih podatkih oglasil kdo od bralcev.

3 komentarji:

 1. Potrebno je pogledati tudi statistične podatke o obisku konference.

  Posvetovanja so se udeležili 203 udeleženci. Visokošolske knjižničarje je zastopalo 76 udeležencev (37%) iz treh slovenskih univerz in 16 predstavnikov (8%) Narodne in univerzitetne knjižnice. Specialnih knjižničarjev je bilo 40 (20%). Največji delež specialnih knjižničarjevi predstavljajo knjižničarji iz raziskovalnih ustanov, inštitutov (37%), s5 15-20% sledijo javna uprava, kultura in gospodarstvo, z 10% pa knjižničarji iz specialnih knjižnic na področju zdravstva.

  Kar četrtino udeležencev posvetovanja predstavljajo udeleženci iz neknjižničarskih vod (52 udeležencev - 33%), k temu pa lahko prištejemo še 15 predstavnikov sponzorjev.

  Večino prisotnih neknjižničarjev predstavljajo raziskovalci in zaposleni na raziskovalnih ustanovah in univerzah, manjši delež pa predstavniki javnega sektorja. Posvetovanja so se udeležili tudi 3 upokojenci in 7 študentov.

  OdgovoriIzbriši
 2. Hvala za dopolnilo in podrobnejše podatke o strukturi udeležencev. Razmerja v prikazih ostajajo nespremenjena, z izjemo podatka o odzivnosti na anketo, ki je seveda bistveno boljši: preračunano na število prisotnih knjižničnih delavcev je bila odzivnost na anketo 78%, kar je izjemno dobro!

  Hvala vsem, ki ste se nanjo odzvali, pa tudi kolegicam v recepciji, ki so nagrajevale oddane ankete z jabolki!

  OdgovoriIzbriši
 3. Podatke o strukturi udeležencev in knjižničarjev glede na vrsto knjižnice sem v besedilih popravil in dopolnil v skladu s podatki, ki so mi jih posredovali @Mitja in organizatorji. Vsem hvala za pomoč in sodelovanje, saj brez njih ankete ne bi mogel izpeljati.

  Nekoliko preoblikovano besedilo kanim objaviti tudi v Knjižničarskih novicah.

  OdgovoriIzbriši