Strani

5.3.08

Zapisnik inšpekcijskega pregleda v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija

Datum: 21. 01. 2008

Povzetek:

1. 1. Za urejanje ustanoviteljskih razmerij z omenjenim zapisnikom je odgovorno Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Obe občini ustanoviteljici nista uskladili svojega delovanja glede na spremenjeno veljavno zakonodajo.

1. 2. V primeru enostranske odločitve o prekinitvi izvajanja knjižnične dejavnosti s strani Mestne knjižnice in čitalnice Idrija v občini Cerkno gre za preseganje pooblastil s strani organov občine Idrija. O tem je bilo obveščeno Ministrstvo za kulturo.

1. 3. Knjižnica naj ustanoviteljema predloži predlog pogodbe o financiranju, h katerima so podali ustanovitelj oziroma soustanovitelji in pogodbeni partnerji soglasje. Če občina ne izvrši odločbe v določenem v roku, jo izvrši Ministrstvo za kulturo v skladu z določbami zakona, ki ureja upravno izvršbo.

2. Zaprtje Bevkove knjižnice in odpuščanje zaposlenih ni bilo finančno pogojeno, saj sta obe občini, tako Idrija, kakor tudi Cerkno, financirali delovanje knjižnice. Knjižnica je dolžna najkasneje v roku osmih (8) dni od prejetja tega zapisnika omogočiti izvajanje knjižnične dejavnosti v občini Cerkno s ponovnim omogočanjem nemotenega delovanja Bevkove knjižnice v Cerknem. V primeru neupoštevanja se uvede prekrškovni postopek po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru.

3. Obstaja možnost, da knjižnica, ki je enostransko prenehala izvajati knjižnično dejavnost v eni izmed občin soustanoviteljic, ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje knjižnične javne službe. Za ugotavljanje, ali knjižnica še izpolnjuje pogoje, je pristojno Ministrstvo za kulturo.

4. Zaradi zapiranja Bevkove knjižnice Cerkno sta dve osebi izgubili službo. Pregledani finančni podatki ne kažejo na to, da bi bilo zapiranje Bevkove knjižnice Cerkno potrebno, ker za njuni plači ne bi bilo dovolj denarja, saj je občina Cerkno poravnavala svoje obveznosti. O sumu kršitve veljavne delovnopravne zakonodaje je bila obveščena pristojna inšpekcija za delo.

1 komentar:

  1. 2.4.2008 sem dobil naslednjo obrazložitev od Inšpektorata RS za kulturo in medije:
    "Zoper navedeno inšpekcijsko odločbo je MKIČ Idrija vložila pritožbo, tako da odločba še ni pravnomočna.
    Trenutno je v reševanju pri organu druge stopnje, t.j. Ministrstvu za kulturo."

    OdgovoriIzbriši