Strani

5.3.08

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost o stanju v Bevkovi knjižnici v Cerknem

Iz (nepotrjenega) zapisnika 25. seje Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost iz dne 13. 2. 2008:

Mag. Jelka Gazvoda je predstavila stanje in dosedanje ukrepe Ministrstva za kulturo. Pojasnila je, da se je problematika splošne knjižnične dejavnosti v občini Cerkno začela že pred leti, stopnjevala pa v zadnjem obdobju. Srž problema je status občine Cerkno kot soustanoviteljice knjižnice ter način izračuna višine sredstev za zagotavljanje knjižnične dejavnosti v Cerknem. Stališče Ministrstva za kulturo je bilo, da je potrebno dolgoletni problem rešiti dogovorno in da enostranske odločitve ne bodo pripeljale do normalnega delovanja knjižnice.

V zadnjem mesecu sledijo aktivnosti vseh vpletenih subjektov za rešitev te krize in pri tem je Ministrstvo za kulturo pripravljeno še naprej sodelovati, saj je nesporno dejstvo, da je normalno delovanje knjižnice v interesu občanov obeh občin. Zato je Ministrstvo za kulturo v skladu z določbo 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 ZUJIK) tudi zaprosilo IZUM, da ponovno aktivira pravice na uporabniških imenih za bibliotekarje v Bevkovi knjižnici v Cerknem, saj smatra, da je župan, ko je zagotovil osnovne pogoje za delovanje knjižnice, ravnal zakonito. Zahteva za ponovno aktiviranje uporabniških imen po prepričanju Ministrstva za kulturo ni bila v nasprotju z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Glede na to, da je direktorica Mestne knjižnice in čitalnice Idrija o ukrepu obvestila Urad Informacijske pooblaščenke, bo o zakonitosti ravnanja odločil Urad.

Ob obisku Vlade RS v Goriški regiji 23. 1. 2008 se je minister za kulturo dr. Vasko Simoniti sestal z županoma Idrije in Cerknega in po zagotovilu obeh županov naj bi bila problematika v
najkrajšem možnem času ustrezno rešena. Ministrstvo za kulturo pa je do razrešitve obravnavane problematike na podlagi zadnjega odstavka 55. člena Zakona o knjižničarstvu odstopilo od sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva in projektov Mestne knjižnice in čitalnice Idrija.

Ni komentarjev:

Objavite komentar