Strani

14.3.08

[OSVEŽENO DRUGIČ!] Moja resnica - Poročilo o Bevkovi knjižnici Cerkno za IO DBP

Ogledal sem si dokument Poročilo o BKC za IO Društva bibliotekarjev Primorske. Za bolj podroben komentar sem g. Gvida, predsednika, že par krat zaprosil, pa mi do danes ni uspel odgovoriti. Žal ga DBP ni javno objavili in ga tako ne morem dobesedno citirati, zato bi pa rad poudaril moje videnje problematike in njenega reševanja. 17. 3. 2008 sem dobil odgovor, da ta dokument ni namenjen objavi. To je žal tudi edini pisni dokument kateregakoli strokovnega društva bibliotekarjev, ki je bil posredovan širši strokovni javnosti. Splošni poziv DBP vsem udeležencem je bil objavljen v Knjižničarskih novicah. Ne vsebuje pa nobenih strokovnih argumentov, le pravne ter ne ponuja nobenih rešitev.

Če je to uradno "strokovno" poročilo DBP sem zgrožen. Po zadnjih podatkih je to poročilo direktorice Idrijske knjižnice za razpravo na IO DBP (glej spodaj in komentarje). Navaja samo (zgrešene) fakte, ne pa rešitve. Strokovno društvo bi se moralo osredotočiti na strokovne probleme, njihove posledice in seveda rešitve. Ne strinjam se z zaključkom tega poročila, da ne obstajajo dobri izgledi za MKČI - trenutno je na potezi svet knjižnice. Ta mora in tudi lahko takoj zagotovi strokovno delo knjižnice v OC (občini Cerkno). Strokovna javnost pa se mora opredeliti za poziv temu svetu, da se to naredi čimprej, ter mu pomagati pri strokovnih odločitvah!

Omenja se, da je zakon o knjižničarstvu slab. Kateri del, kateri člen zakona je tukaj težava? Kje je potem zahteva Državnemu zboru za spremembo zakona? Kako bi ga morali spremeniti? Sam menim, da je zakon ustrezen in dobra podlaga za uspešno opravljanje knjižničarskih storitev.

Če sami knjižničarji (oziroma v.d. direktorji) nestrokovno in strokovno neutemeljeno presegajo svoja pooblastila, potem sta dejansko lahko Knjižničarski sistem in bibliotekarska stroka ob ugodni oziroma neugodni politični klimi hitro žrtev občinskih in državnih političnih interesov... Ampak trenutno se mi zdi, je najbolj neugodna knjižničarska klima.

Predstavitev problema me je razočarala. V tem poročilu DBP sem pričakoval ostro obsodbo v.d. direktorice in ostalega vodstva MKČI, sprožitev spora pred častnim razsodiščem ZBDS ter zagotavljanje strokovne podpore uradnim organom ter lokalni oblasti, da bi se lahko knjižnica čimprej odprla. To je pričakovala tudi javnost. Ker pa je to poročilo napisala sama direktorica je problematika predstavljena zelo enostransko.

Zdaj nestrpno že 2 tedna pričakujem zapisnik seje predsedstva ZBDS, kjer so baje sprejeli tudi izjavo za javnost. Zaenkrat tudi od tam ni glasu, čeprav je bila seja predsedstva že 27. 2. 2008. Upam samo, da to poročilo ni bila podlaga za sprejemanje kakršnihkoli sklepov.

...

Rad pa bi komentiral tudi nekatere druge, zelo sporne trditve v tem poročilu:

S pravnim stališčem, kdaj in na kakšen način lahko Občina Cerkno sklene kakšno pogodbo, se morajo ukvarjati pravniki, ne pa knjižnica oziroma DBP! Obstajajo tudi drugačna mnenja in moje je nedvomno v korist OC, saj se lahko sklene pogodbeno razmerje, ki se začne na točno določen trenutek, npr. ob uveljavitvi sklepa o prenehanju.

Nič spornega ni v sklepu, da OC ne sprejme pogodbe o kateri so se prej dogovarjali. Tudi strokovno ni tu nobenega zadržka. Zadržki so kvečjemu politični. Če pa se Občina Idrija odloči, da ne "želi" več soustanoviteljstva, ki je pravno dejstvo, je pa to strokovno ZELO sporno, saj OI ni dala NOBENE alternative.

OC naj bi knjižnici za leto 2004 in za leto 2005 skupaj dolgovala dobrih 10.000 evrov. Tudi če bi bil ta znesek večji (ali manjši) to sploh ne more biti stvar strokovne presoje DBP knjižničarjev! In to po tem, ko je inšpektorica (DBP se je seznanil z njenim zapisnikom) jasno napisala, da "Poleg tega zaprtje Bevkove knjižnice in odpuščanje zaposlenih ni bilo finančno pogojeno, saj sta obe občini, tako Idrija, kakor tudi Cerkno, financirali delovanje knjižnice." Dokazovanje višine zneskov je zelo pomembno. Teh dokazov ni ne z ene in ne z druge strani. Če pa vemo, da je ta znesek smešno nizek v primerjavi z letnim proračunom, seveda nikoli ne moremo pristati na to, da bi ta znesek lahko tako zelo omejeval delo knjižnice da bi ta morala zapreti en oddelek.

DBP Nihče pa se nikakor ne bi smel tako mirno strinjati s tem, da s 1.1.2008 MKČI v BKC ne izvaja več dejavnosti (ker ne pride do dogovora) samo zato, da bi OC prisilili k izpolnitvi nekaterih nedokazanih obveznosti in končni odločitvi. Kako lahko knjižnica prisili kogarkoli brez strokovnih utemeljitev in postopkov? Stroka mora tukaj videti omejevanje knjižničarskih storitev.

Sum na zmotno ugotavljanje inšpektorice, da svet knjižnice ni merodajen za odločanje o izvajanju ali neizvajanju knjižnične dejavnosti, pa je postavljanje društva nad zakone, kar zna biti zelo problematično. Še več, po mnenju DBP naj bi s tem inšpektorica svet knjižnice popolnoma degradirala, saj 38. člen statuta knjižnice pravi, da zavod upravlja svet zavoda in je svet torej najvišji organ knjižnice. Seveda pa tudi statut knjižnice ne odloča o izvajanju ali neizvajanju knjižnične dejavnosti. To določa Zakon o knjižničarstvu! To je izjava, ki postavlja cel inšpektorat za knjižničarstvo pod vprašaj! In to brez strokovne utemeljitve. Potrebno se je vprašati ali je cilj DBP ukinitev inšpektorata in kaj bi to pomenilo za knjižničarsko stroko.

Seveda tudi ugotovitev inšpektorice, da sta dve delavki izgubili službo zaradi zaprtja BKC o izgubi služb, ni popolnoma napačna ugotovitev, ker je jasno zapisano, da inšpektorat ne more odločati o tem ampak je zadevo posredovala ustreznim organom. Kar je seveda edina pravilna ugotovitev. Če je to sklepala na podlagi vseh pogovorov in dokumentov, pa to kaže na odnos do zaposlenih na MKČI.

NAJHUJŠA BLAMAŽA JE ZAPRTJE KNJIŽNICE! Ne pa zaplet z uporabniškimi imeni in gesli za delo v COBISS-u. Kaj je COBISS za stroko, poleg tega da je le orodje?

V celotni zadevi MKČI in BKC gre po mnenju DBP izključno za izsiljevanje in izigravanje manjše OC na račun večje OI. Manjši izsiljujejo večje. Logično. Tako kot so indijanci v Ameriki izsiljevali belce?

...

MKČI torej ni začela izvajati knjižnične dejavnosti v BKC v 8 dneh od prejema odločbe inšpektorice, zato zdaj zavodu grozi globa 1.500 evrov, v. d. direktorici kot odgovorni osebi zavoda pa 500 evrov globe. Poleg tega je MzK zavodu zagrozilo z ukinitvijo sredstev za nakup knjižničnega gradiva in drugih morebitnih sredstev na razpisih Mzk. Te kazni so očitno premile. Toda kazen si zasluži tudi "strokovno" društvo za takšen "pamflet"!

***
Dodatek 18. 3. 2008:
Dokument je g. Gvido poslal na ZBDS in Zvezo splošnoizobraževalnih knjižnic Slovenije z željo, da ga posredujeta svojim članom.
Ta dokument ni komentar g. Gvida niti ni komentar članov IO DBP. To je predstavitev problematike v "Bevkovi knjižnici Cerkno" v.d. direktorice Mestne knjižnice in čitalnice Idrija gospe Milanke Trušnovec. To predstavitev problematike je g. Gvido poslali na ZBDS in Zvezo SIK, da so lahko natančneje seznanjeni s to problematiko oz. kje vse se krši Zakon o knjižničarstvu, varstvo osebnih podatkov in drugo, kar se je nesporno dogajalo. Kot strokovno društvo so na DBP dolžni stati ob strani članic in članov ter javnih zavodov, ko gre za kršenje pravic. Pravzaprav društvo po mnenju g. Gvida nima nobene pravne moči, lahko le apelira na določene organe, da naj stvar resno spremljajo oz. pripomorejo k reševanju te problematike.
Po mojem mnenju pa je seveda DBP dolžan strokovno presojati delo svojih članov in predlagati rešitve zapletov. To da društvo nima pravne moči še ne pomeni, da lahko samo stoji ob strani in ne naredi ničesar (niti razpravlja ne o tem).

2 komentarja:

  1. Oglasil se mi je g. Gvido, ki mi je pojasnil nekaj zadev. Opisani dokument ni komentar g. Gvida niti ni komentar članov IO DBP. To je predstavitev problematike v "Bevkovi knjižnici Cerkno" v.d. direktorice Mestne knjižnice in čitalnice Idrija gospe Milanke Trušnovec.
    Sicer je imelo društvo namen, da izda neko izjavo za javnost v širši obliki (oziroma za objavo v medije), pa so bili mnenja da bi bilo bolje da ne. Tudi to bi bilo baje prilivanje olja na ogenj. DBP je po besedah g. Gvida storilo vse kar se je dalo.

    OdgovoriIzbriši
  2. Seveda pa jaz menim, da DBP ni storila dovolj. Izgleda pa, da tudi ZBDS ne bo nikoli izdalo javnega mnenja v obliki izjave za javnost o tej problematiki.

    OdgovoriIzbriši