Strani

19.3.08

Stališča župana občine Cerkno o zaprti Bevkovi knjižnici

Stališča župana Občine Cerkno, g. Jurija Kavčiča glede trenutnega stanja Bevkove knjižnice Cerkno:

1. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je 1. januarja 2008 zaprla vrata Bevkove knjižnice Cerkno. Dejstvo torej je, da bi bila Bevkova knjižnica Cerkno že tretji mesec uradno zaprta. Občina Cerkno je poskrbela za začasno zagotavljanje izposoje gradiva, drugače bi bili cerkljanski občani ves ta čas dejansko brez osnovne knjižnične dejavnosti. Zaprtje knjižnice s strani MKČ Idrija ocenjujem kot skrajno neodgovorno in nestrokovno dejanje, za katerega ne najdem tehtnega razloga. Finančno zavod prav gotovo ni bil ogrožen, saj vsa leta posluje pozitivno, kar izkazujejo letna poročila MKČ Idrija. Do neusklajenosti finančnih obveznosti je prihajalo izključno zaradi slabo pripravljenih programov dela in finančnih načrtov MKČ Idrija. Občinski svet Občine Cerkno je vsa leta vztrajal na stališču, da bo Občina Cerkno financirala dejavnost, ki se izvaja v Cerknem oz. za Občino Cerkno. Žal pa teh podatkov MKČ Idrija vsa leta ni bila sposobna ustrezno pripraviti in predstaviti občinskemu svetu, kar je samo poglabljalo nezaupanje v financiranje knjižnične dejavnosti. Kljub temu je občina Cerkno vsa leta financirala dejavnost, dolg ki nam je očitan, je skladno z dogovorom na sestanku dne 28.1.2008 bistveno manjši, saj znaša le 4.209 €. Lahko pa bi se seveda še nadalje poglabljali in dokazovali, vendar kot rečeno, skupaj z idrijsko stranjo smo se dogovorili, da dolg ugotovimo na osnovi letnih poročil MKČ Idrija, od leta 2004 do 2006. Dolg v višini 4,209 € Občina Cerkno priznava in ga bo nakazala MKČ Idrija takoj po ponovni vzpostavitvi nemotenega delovanja Bevkove knjižnice Cerkno.

2. Odločitev Občinskega sveta Občine Cerkno, da ostanemo soustanovitelji MKČ Idrija je povsem legitimna in zame kot župana tudi zavezujoča. Nenazadnje smo soustanovitelji MKČ Idrija že vsa leta in dejansko ne želimo uveljavljati nobenih novih pravic, želimo zgolj ohraniti že obstoječe razmerje.

3. Občina Cerkno bo nadaljevala z izvajanjem izposoje gradiva dokler MKČ Idrija ne bo pristala na ponovno nemoteno vzpostavitev delovanja Bevkove knjižnice Cerkno. Nedopustno je namreč, da imajo cerkljanski občani zaprto knjižnico, ki so jo v 70-letih dobesedno z lastnimi žulji vzpostavili in prispevali lastne knjige v knjižnični fond.

4. S strani Društva bibliotekarjev smo konec januarja prejeli dopis, da upajo, da se ohrani dolgo let grajena mreža knjižnic. Tudi želja Občine Cerkno je taka, dejstvo je namreč, da se javni zavod MKČ Idrija v obliki kot ga poznamo, razvija že več desetletij. Vključno z enoto v Cerknem. Ne morem razumeti, kdo si lahko vzame pravico, pa čeprav politično, da samovoljno ruši, lahko rečemo že tradicionalne zavode. Drugega sodelovanja z DBP nimamo, neuradno pa smo obveščeni, da je v.d. direktorice MKČ Idrija tudi na DBP enostransko predstavila problematiko.

Ni komentarjev:

Objavite komentar