Strani

19.3.08

Kronologija dogodkov na občini Cerkno glede zaprtja Bevkove knjižnice Cerkno

28.01.2008
Na sestanku (županov Cerkna in Idrije ter MKČI) so bili sprejeti naslednji zaključki:
- MKČ Idrija bo Občini Cerkno do sredine meseca februarja dostavila potrebne računovodske izkaze, na podlagi katerih bo ugotovljen dolg. Do takrat se bo sestal tudi svet zavoda MKČ Idrija.
- Občina Cerkno bo do konca februarja 2008 pripravila predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (izhodišče naj bo že oblikovan predlog odloka Občine Idrija). Predstavniki obeh občin bodo predlog uskladili za obravnavo v prvem branju na občinskih svetih občin Idrija in Cerkno (dokument št. 410-00038/2007-15).

20.02.2008
Skladno z dogovorom na sestanku dne 28.01.2008 je Občina Cerkno na podlagi letnih poročil MKČ Idrija opravila izračun dejanskega stanja dolga Občine Cerkno do MKČ Idrija (dokument št. 410-00038/2007-17).
Dejanski dolg Občine Cerkno za plače zaposlenih v treh letih, od 2004 do 2006 znaša 4.209,65 EUR.
Izračun je bil 20.02.2008 poslan vsem vpletenim in do 19.03.2008 v zvezi z izračunom nismo prejeli še nikakršne pripombe.

21.02.2008
Občina Cerkno je v e-obliki Občini Idrija posredovala pripravljen osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija.

Ni komentarjev:

Objavite komentar