Strani

21.3.08

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija škoduje razvoju celotne regije

Po tem, ko sem od župana Cerkna izredno hitro dobil vse odgovore (za kar se moram še enkrat lepo zahvaliti), sem se obrnil tudi na MKČI. Tam pa mi do danes (po dveh dneh) žal ni še nihče odgovoril. Očitno se bo potrebno glede delovanja knjižnice obrniti na občino Idrija.

Problematika Bevkove knjižice v Cerknem očitno še ni blizu rešitvi. Še več, trenutno stanje ustvarja neposredno škodo prebivalcem širše regije.

Ministrstvo za kulturo je objavil Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev kulturnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic, ki jih bo v letu 2008 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis 22, oznaka JPR22-KOP-2008).

Občina Cerkno v predlogu proračuna za leto 2008 del sredstev namenja prav za nakup računalniške strojne in programske opreme za Bevkovo knjižnico Cerkno. Upravičene osebe za prijavo na tem razpisu so lahko le splošne knjižnice (brez dvoma pa bi Bevkova knjižnica upravičeno lahko ta sredstva pridobila)

Toda, MKČI je ubrala zanimivo pot. Na poizvedovanje občine Cerkno o prijavi na razpis so namreč 19. 3. 2008 odgovorili:
Kot je znano, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija trenutno ne izvaja knjižnične dejavnosti v Bevkovi knjižnici Cerkno. To pomeni, da ne izvaja NOBENIH aktivnosti, postopkov in/ali dejanj, povezanih s knjižnično dejavnostjo v Bevkovi knjižnici Cerkno. V to kategorijo spadajo tudi prijave na različne razpise.
Občina Cerkno seveda ni splošna knjižnica in se na noben način ne more prijaviti na ta razpis.

Glede na izjave Ministrstva za kulturo, ki so bile dane na seji Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, do teh sredstev MKČI ne more tudi za svoje uporabnike, saj je ministrstvo do razrešitve problematike odstopilo od sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva in vseh projektov knjižnice.

To pa ni več žalostno. Gre za resno zadevo in zdi se mi, da prebivalcem regije ni vseeno! MKČI sedaj aktivno in konkretno onemogoča prebivalcem regije dostop do državnih sredstev.

Morda bi bil to čas, da občina Cerkno ustanovi samostojno knjižnico. Glede korakov v tej smeri še nisem dobil konkretni odgovorov, vendar bi ločeno zagotavljanje knjižnične dejavnosti hitro omogočilo dostop do državnih sredstev.

Spet moram napisati, da neaktivnost in ignoriranje te problematike s strani ZBDS tudi prispevata k podaljšanju te krize.

Ni komentarjev:

Objavite komentar