Strani

18.2.20

Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS - razpis za predsednika bo kmalu objavljen!

V petek 14. 2. 2020 je UO ZBDS na seji obravnaval predlog Biblioteama in soglasno sprejel sklep, da se čimprej objavi razpis za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS.

Kandidate kandidirajo redni člani ZBDS (lokalna društva - npr. DBL). Kandidati morajo biti potrjeni s strani izvršilnih organov rednih članov ZBDS (lokalnih društev - npr. DBL) in se morajo s kandidaturo strinjati.

Kandidira lahko tudi posameznik, ki dobi pisno podporo najmanj polovice vseh članov Upravnega odbora ZBDS.

Kandidati morajo biti člani enega od rednih članov ZBDS (lokalnega društva - npr. DBL).

Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih in delovnih telesih ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije.

V obrazcu bo tudi priloga Biografija kandidata, ki vsebuje kratko biografijo kandidata in kratek opis kvalificiranosti kandidata za predlagano funkcijo

Ni komentarjev:

Objavite komentar