Strani

5.6.15

Samostojni strokovni delavec VII/II (delo v Osrednji Družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja) - M/Ž

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka MF54958
Naziv delodajalca UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Naslov delodajalca KARDELJEVA PLOŠČAD 5, 1000 LJUBLJANA
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: IZDA KLEMEN telefon: 01 580 51 37 el. naslov: klemen.izda@fdv.uni-lj.si

Naziv delovnega mesta oziroma dela:
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/II (DELO V OSREDNJI DRUŽBOSLOVNI KNJIŽNICI JOŽETA GORIČARJA) - M/Ž

Opis del in nalog NABAVA GRADIVA IN BIBLIOGRAFSKA OBDELAVA, IZLOČANJE, ZAŠČITA, HRAMBA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZPOSOJA IN MEDBIBLIOTEČNA IZPOSOJA, INFORMACIJSKA IN REFERALNA DEJAVNOST TER DRUGO DELO Z UPORABNIKI, SODELOVANJE PRI RAZVOJU E-STORITEV ZA UPORABNIKE, SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH KNJIŽNICE, SODELOVANJE PRI PROJEKTIH, RAZSTAVAH IN PROMOCIJSKIH DEJAVNOSTIH KNJIŽNICE, SODELOVANJE PRI EVALVACIJI E-VIROV IN E-STORITEV, IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENIH.


 • Upravna enota delovnega mesta oziroma dela LJUBLJANA
 • Izobrazba visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
 • Trajanje zaposlitve Nedoločen čas
 • Delovni čas polni delovni čas
 • Delovne izkušnje 3 leta
 • Znanje jezikov angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
 • Računalniška znanja urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno
 • Drugi pogoji Opravljen bibliotekarski izpit, dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS 3 (obvezno dovoljenja A+B1+B2+C), moduli v sistemu COBISS, komunikacijske in organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, samoiniciativnost, kreativnost in zanesljivost, odgovornost pri prevzemanju nalog in vestnost, 3 leta delovnih izkušenj v visokošolski ali specialni knjižnici.
 • KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
 • Prijava je mogoča do 13.6.2015
 • Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
 • Urnik dela dvoizmensko
 • Poskusno delo 6 mesecev
 • Objava PD na Ljubljana

Ni komentarjev:

Objavite komentar