Strani

4.1.12

Področna društva bibliotekarjev (2)

Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije sestavlja osem področnih bibliotekarskih društev (Društvo bibliotekarjev Ljubljana, Društvo bibliotekarjev Maribor, Društvo bibliotekarjev Celje, Društvo bibliotekarjev Pomurja, Društvo bibliotekarjev Dolenjske, Društvo bibliotekarjev Koroške, Društvo bibliotekarjev Gorenjske, Društvo bibliotekarjev Primorske) , ki jih nameravamo na kratko predstaviti s povzetki njihovih programov za leto 2012. Zadnjič smo že predstavili Društvo bibliotekarjev Maribor in Društvo bibliotekarjev Ljubljana, tokrat nadaljujemo s Celjani, Pomurci in Primorci.

Društvo bibliotekarjev Celje
Društvo bibliotekarjev Celje si je zastavilo v programu za leto 2012:
 • Organizirali bomo tri predavanja: tečaj Fotobranja, Varno rokovanje z domoznanskim gradivom in predavanje na temo medgeneracijskega sožitja ali spodbujanja branja in bralne kulture.
 • Aprila načrtujemo tro-dnevno ekskurzijo v tujino (predlogi so Praga, Moravska, Rijeka ), oktobra enodnevno strokovno ekskurzijo po Sloveniji (Bela Krajina ali Koroška) in septembra pa 33. tradicionalno letno srečanje knjižničarjev v Mozirju.
 • Na Občnem zboru 3. 3. 2012 bomo potrdili dopolnjen in posodobljen statut DBC.
 • V letu 2012 želimo vlogo društva še okrepiti, predvsem na področju informacij in komunikacij, obveščenosti članov tako v ožjem in širšem okolju in članom dati možnosti, da neposredno prispevajo k delovanju društva in okrepiti sodelovanje s področnimi društvi in knjižnicami, ter tako prispevati k razvoju profesionalne zavesti.
Če na kratko povzamemo, bo Društvo bibliotekarjev Celje v prihodnje skrbelo za razvoj bibliotekarstva na celjskem, za trdno povezanost članov, sodelovanje s področnimi društvi ter za razvoj pripadnosti stanovski organizaciji.

Društvo vodi predsednica Polonca Bajc Napret iz Osrednje knjižnice Celje. Kratek pregled dejavnosti in dosežkov društva je na spletni strani Društva bibliotekarjev Celje.

Društvo bibliotekarjev Pomurja

Želje Društva bibliotekarjev Pomurja za obdobje 2012-2013 so:

 • pridobitev finančnih sredstev,
 • strokovna ekskurzija,
 • strokovno posvetovanje ali predavanje,
 • sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami ter društvi,
 • promocija društva v domačem okolju,
 • občni zbor,
 • sodelovanje s tiskarno Klar in založbama Franc-Franc ter Pomursko založbo,
 • pridobivanje novih članov in
 • posodobitev spletne strani.
Upamo, da bomo s sodelovanjem vseh članov našega društva realizirali načrte za prihodnje leto.
Društvo vodi predsednica Metka Sraka. Društvo ima zastavljeno spletno stran, ki pa še ni zaživela.

Društvo bibliotekarjev Primorske
Društvo bibliotekarjev Primorske ima za leto 2012 naslednje načrte:
 • Najprej bo treba realizirati domoznansko srečanje v Novi Gorici v januarju.
 • V začetku junija bomo imeli občni zbor s strokovnim srečanjem, ki ga bo tokrat predvidoma gostila Mestna knjižnica Piran.
 • Upamo, da bomo lahko realizirali kakšno izobraževanje COBISS 3.
 • V mesecu oktobru planiramo strokovno ekskurzijo v Rim ter ogled Vatikanske knjižnice.
 • Prenoviti bi bilo treba sedanji statut in ga prilagoditi novi zakonodaji.
 • Prenoviti bo treba tudi spletno stran našega društva.
Načrtov in dela je kar veliko. Z delovanjem društva v letošnjem letu pa smo lahko kar zadovoljni. Članov DBP je trenutno 240, na kar smo ponosni.
Društvo vodi predsednik Gvido Komar. Kratek pregled dejavnosti in dosežkov društva ter nekaterih posameznikov je na spletni strani Društva bibliotekarjev Primorske in društvenem profilu Facebook.

1 komentar:

 1. Pa zares ne vemo kaj dosti drug o drugem, dobrodošlih bo še več novic s terena!

  OdgovoriIzbriši