Strani

12.11.11

Koliko bibliotekarji poznajo in uporabljajo elektronske bralnike?


© Bokeen
Na strokovnem posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije Knjižnica: Odprt prostor za dialog in znanje smo skušali z anketo med udeleženci pridobiti odgovore na vprašanje Katere vire uporabljajo za svoje osebne strokovne potrebe slovenski bibliotekarji? Med približno 250 udeleženci posvetovanja je vprašalnik izpolnilo in vrnilo 53 prisotnih. Več o anketi in strukturi respondentov je bilo objavljeno v uvodnem delu prispevka Kako gledamo bibliotekarji na slovenske bibliotekarske bloge?, o uporabi strokovnih časopisov pa govori Katere slovenske strokovne časopise beremo bibliotekarji?.

Na vprašanje Berete tudi elektronske knjige z elektronskim bralnikom (Bokeen, Kindle, Nook, Colibri ipd.)? so odgovorili vsi respondenti. Na izbiro so imeli šest odgovorov, tri nikalne (ne, ne poznam; poznam, vendar ne uporabljam; ne, nočem uporabljati) in tri potrdilne (redko, pogosto, brez njih več ne morem shajati). Presenetljivo so rezultati pri tem vprašanju zelo podobni rezultatom ankete, izvedene na posvetovanju Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice ZBDS leta 2010, ki so bili objavljeni tudi na Biblioblogu in v Knjižničarskih novicah. Tokrat 89% respondentov ne uporablja elektronskih bralnikov (leta 2011 je bilo takih 91%, vendar ob mnogo večjem odzivu pri izpolnjevanju ankete). Le redko uporablja bralnik samo 11% anketirancev, nihče pogosto in nobenega ni, ki bi brez bralnika težko živel. 9% respondentov bralnikov ne pozna, 75% bralnike sicer pozna, vendar jih ne uporablja, 4% pa jih kategorično zavrača uporabo bralnika (po ena ženska in en moški, oba v starostni skupini nad 50 let). Tudi v tem delu so rezultati povsem primerljivi z lanskoletnimi.

Berete tudi elektronske knjige z elektronskim bralnikom? (število)

Ob analizi podatkov je postalo jasno, da sem naredil ob sestavljanju tega vprašanja metodološko napako, saj je odgovor "poznam, vendar ne uporabljam" presplošen in ne pove dovolj o nivoju poznavanja bralnikov. Ta odgovor je najbrž izbral tudi kdo, ki je le kaj malega slišal ali prebral o bralnikih.
Zaradi slabega odziva na anketo (21% udeležencev je izpolnilo in oddalo anketni list) anketa žal ne daje zanesljivih in želenih rezultatov. Pričakujem, da bomo lahko zbrali nekaj več podatkov o uporabi elektronskih knjig in bralnikov na strokovnem posvetu Društva bibliotekarjev Ljubljana »E-knjige in slovenske knjižnice«, ki bo 26. novembra v Ljubljani.

1 komentar:

  1. Hvala za rezultate!
    Jaz ne morem brez bralnika. Še sreča, da nisem bil v Mariboru, ker bi popolnoma uničil razporeditev odgovorov :)

    OdgovoriIzbriši