Strani

18.7.11

Združenje splošnih knjižnic


Združenje splošnih knjižnic je organizacija, ki povezuje slovenske splošne knjižnice in zastopa njihove interese na področju politik, strategij in upravljanja. Članice združenja so vse slovenske splošne knjižnice, združenje samo pa je naslednik Zveze splošnih knjižnic, ki se je leta 2009 preimenovala v Združenje. Združenje ima sedež na Škrabčevem trgu 21, v Ribnici, njegova predsednica pa je Vesna Horžen.
Združenje povezuje splošne knjižnice in si prizadeva, da se v slovenskem prostoru razvija in
poenoti doktrina delovanja knjižnic in knjižni no informacijskega sistema ter se zavzema
za pravno, socialno in statusno varstvo pravic direktoric in direktorjev splošnih knjižnic.

Naloge Združenja splošnih knjižnic so:
- oblikovanje nacionalnih, globalnih, kulturno politi nih opredelitev na podro ju splošnih
knjižnic
- sodelovanje s pristojnim ministrstvom in upravnimi organi Republike Slovenije pri
oblikovanju politike za področje knjižnic in knjižni no informacijskega sistema
- sodelovanje pri oblikovanju strokovnih stališč in oblikovanju knjižni čno informativne
zakonodaje in podzakonskih aktov
- spremljanje izvajanja knjižni čno informacijske zakonodaje in podzakonskih aktov
- spremljanje izpolnjevanja normativov in standardov splošnih knjižnic
- spremljanje statusne problematike splošnih knjižnic
- spremljanje razvoja splošnih knjižnic
- uveljavljanje ustreznega vrednotenja knjižni čarskega dela
- sodelovanje z NUK in IZUM
- uvajanje in uveljavljanje standardov IFLA pri delu splošnih knjižnic
- spremljanje financiranja splošnih knjižnic
- uveljavljanje skupnih interesov splošnih knjižnic do države in lokalnih skupnosti ter
prizadevanje za partnersko sodelovanje z njihovimi predstavniki
- skrb za informiranje o stališč ih, mnenjih in predlogih Združenja in njegovih članov s
področja knjižnično informacijske dejavnosti
- prizadevanje za uveljavitev avtonomnega statusa direktoric in direktorjev splošnih
knjižnic v razmerju do ostalih zaposlenih v knjižnicah in do ustanoviteljev splošnih
knjižnic
- prizadevanje za ustrezen pravni, socialni in statusni položaj direktoric in direktorjev
splošnih knjižnic
-druge naloge, ki jih združenje določi na letnem zboru v okviru navedenih ciljev in nalog.

Na območju 210 slovenskih občin deluje 58 splošnih knjižnic z 273 izposojevališči in 12 bibliobusov, ki se ustavljajo na 663 postajališčih v 584 krajih. V njih je včlanjeno preko pol milijona prebivalcev Slovenije, ki si v povpečju izposodijo 12 enot gradiva na leto.
Vir zemljevida - Združenje splošnih knjižnic


Na spletni stran Združenja je preko zemljevida lepo predstavljena mreža splošnih knjižnic in seznam z dostopom do njihovih spletnih strani. Dobro je tudi vedeti, da iz tega naslova lahko spremljamo seznam prireditev v knjižnicah, ki zajemamjo tako delavnice, festivale, filmske in gledališke dogodke, literarne večere, kakor tudi konference, predavanja, tečaje in razstave. Posebej so izpostavljeni otroci in mladina. Pod zavihkom zakonodaja najdemo povezave do zakonov, pravilnikov in ostalih predpisov. Do statističnih podatkov pa lahko dostopamo preko povezave, ki nas vodi na spletno stran Centra za razvoj knjižnic (CeZar)

Spletna stran sama je vizualno enostavno, a lično zasnovana ter nudi preprosto navigacijo preko zanimivih povezav.

Mislim, da je sodelovanje knjižnic med seboj tudi v smislu povezovanja v združenja še kako pomembno, a moramo pri tem doseči določeno stopnjo aktivnosti  in razmišljati predvsem v smeri tega, kaj lahko sami naredimo za stroko in ne obratno. 

Ni komentarjev:

Objavite komentar