Strani

8.10.10

Posvetovanje: Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov

Ne pozabite, da bo 27. in 28. oktobra v Ljubljani 4. skupno strokovno posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice ZBDS s krovnim naslovom Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov z nadvse bogatim in zanimivim programom! Pokrovitelja sta Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za kulturo RS.

Med udeleženci bomo skušali z anketo dobiti odgovore na vprašanje Katere vire in kako uporabljajo bibliotekarji v svoji stroki?. Bralci Bibliobloga boste o rezultatih ankete obveščeni prvi!

Ne zamudite posvetovanja! Izpolnite vprašalnik! Po posvetovanju pridite na Biblioblog pogledat rezultate ankete!

2 komentarja: