Strani

19.4.09

Knjižnica Slovenskega parlamenta

Pri predmetu Specialno knjižničarstvo, smo imeli študentje bibliotekarstva na FF, čudovito priložnost, da si ogledamo knjižnico državnega parlamenta.


Sledijo moji vtisi in podatki, ki smo jih zvedeli na predstavitvi.

Knjižnica se nahaja v Dokumentacijsko-knjižničnem oddelku, ki je del Raziskovalno-dokumentacijskega sektorja.

Na samem začetku smo se seznanili tako z vrednotami kakor tudi načeli knjižnice.

Vrednotne opredelitve:

 • zavezanost demokratičnim vrednotam in procesom
 • predanost instituciji, v kateri delajo
 • politična nepristranskost
 • profesionalna odličnost
 • odgovorno opravljanje dela, ob upoštevanju visokih etičnih standertov
 • medsebojno sodelovanje in spoštovanje

Načela (izhajajo iz vredntnih opredelitev):

 • vsebinska povezanost z zakonodajnimi projekti
 • politična nepristranskost
 • strokovnost
 • aktualnost in točnost (pravočasnost) informacij
 • zaupanje, zaupnost in javnost informacij
 • povezovanje s strokovnimi delavci
 • izobraženost delavcev

Raziskovalni oddelek je interdisciplinarno sestavljen in pripravlja raziskovalne naloge iz različnih strokovnih področji. Tematska razdelitev nalog je enaka temu s čimer se ukvarja zbor. Za seboj imajo 10 let raziskovalne dejavnosti.

Publikacije, ki jih izdajajo:

Gradijo lastne podatkovne zbirke in v dokumentaciji ustvarjajo pregled tiska. Njihovi uporabniki so tako poslanci in svetniki, kakor tudi zunanji uporabniki. V registru javnih knjižnic so se opredelili kot specializirani informacijski center. Pridružili so se sistemu Cobiss. Njihova posebnost pa je, da uporabljajo tezaver EUROVOC.

V primeru, ko nimajo ustreznih informacij za uporabnika, se povezujejo z drugimi knjižnicami nacionalnih parlamentov.

Knjižnični kader:

 • 3 knjižničarke
 • 3 bibliotekarke
 • 3 lektorice slovenskega jezika
 • 5 svetovalcev za informacije
 • 1 vodja oddelka

Temeljni cilj knjižnice je hitra zagotovitev informacij in s tem pridobitev zaupanja svojih članov, da se bodo le-ti še dolgo zadovoljni vračali k njim.

Vsekakor zanimiva in poučna predstavitev, knjižnica sama pa skorajda nujno zasluži ogled slehernega bibliofila.

Ni komentarjev:

Objavite komentar