Strani

3.2.09

JAK - Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Na 1499 strani revije Sodobnost (november-december 2008) je zapisano:

Verjetno se bo že kmalu izkazalo, da je najpomembnejši kulturni dogodek leta
2008 bila ustanovitev Agencije za knjigo.Na spletni strani JAK:

Agencija je uradno začela delovati decembra 2008, v tem tednu pa je dobila tudi
prvega direktorja, gospoda Slavka Pregla, ki bo agencijo vodil naslednjih pet
let. Z ustanovitvijo agencije so bile uresničene dolgoletne želje slovenskih
literarnih ustvarjalcev, založnikov in drugih po oblikovanju avtonomnega telesa,
ki bi v celoti pokrival področje knjige.


JAK bo svoja prizadevanja usmeril predvsem v:
  • ustreznejše vrednotenje/plačevanje avtorskega dela,
  • spodbujanje knjižnic, da bodo odkupovale večje število subvencioniranih del v slovenskem jeziku,
  • spodbujanje novih prodajnih mest za knjigo (prodaja po internetu, muzeji, fakultete in druge institucije, prodaja prevedenih slovenskih knjig v turističnih naseljih),
  • prizadevanje za spodbudnejšo davčno politiko do knjige,
  • z medresorskim sodelovanjem prizadevanje za promocijo literarnih projektov na slovenskih lektoratih v tujini;
  • razvijanje modela izplačevanja knjižničnega nadomestila,
  • podpora projektom bralnega ozaveščanja, zlasti bralni znački,
  • podpora promociji slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike v mednarodnem prostoru,
  • podpora knjigarnam za promocijo domačih avtorjev in domače literature in humanistike.

Zakonsko podlago za delovanje je dal že "Z A K O N O JAVNI AGENCIJI ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJAKRS)" 7.12.2007 in "S K L E P o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije" 10.6.2008.

Na RTV med drugim pišejo:" Število zaposlenih na agenciji se je preneslo z ministrstva za kulturo in ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prav tako so se iz obeh ministrstev prenesla tudi sredstva za plače zaposlenih, dodatna sredstva pa se bodo zagotavljala tudi za stroške delovanja agencije. za leto 2009 zagotovljenih 5,8 milijona evrov, v proračunu ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pa za znanstveno periodiko in znanstvene monografije 1,7 milijona evrov."

O tej temi se govori že vsaj od leta 2007 in dostikrat je kazalo, da bo to le jalov projekt, sedaj pa je očitno zadeva končno stekla in se materializirala.

Temu projektu bomo seveda redno sledili. Biblioteam pa že čaka na prve rezultate.

Tilen

Ni komentarjev:

Objavite komentar