Strani

25.4.08

Zgodba o novem direktorju NUK

16. aprila 2008 sem od Ministrstva za kulturo (Nina Orel, Odnosi z javnostmi) dobil odgovore na nekaj vprašanj o razpisu za novega direktorja NUK. Odgovore objavljam v celoti.

1. Zakaj na zadnjem razpisu za novega direktorja NUKa ni bil izbran nihče?
Izbira direktorja, ki bo naslednjih pet let vodil NUK, pomeni veliko odgovornost, saj je NUK eden največjih javnih zavodov, ki sodi v resor kulture in ki poleg tega kulturo povezuje z izobraževanjem, visokim šolstvom in informacijsko družbo. V tem direktorjevem mandatu bo tudi potekala gradnja in vzpostavitev osrednje nacionalne knjižnice. Zato ministrstvo upravičeno pričakuje, da bo pri takšni izbiri imelo na voljo več izvstnih kandidatov, ne samo dva.

2. Kakšne kriterije je uporabilo ministrstvo?
Komisija je uporabila naslednje kriterije (merila): odnos kandidata do financiranja NUK, njegovo stališče in vizijo glede razvoja digitalne knjižnice, kandidatovi pogledi na uveljavljanje univerzitetne funkcije NUK, uresničljivost in razvojna naravnanost kandidatovega predloga za strateški načrt za obdobje 2009-2012 in stališča glede kadrovskega menedžmenta.

3. Kdo se je prijavil na razpis?
Ker gre za osebne podatke, imen kandidatov ne smemo navajati.

4. Koliko kandidatov je izpolnjevalo pogoje?
Od treh prijavljenih kandidatov sta dva izpolnjujevala pogoje, en pa ne. Izpolnjevanje pogojev pa ne pomeni obvezno, da je kandidat tudi izbran. Ministrstvo za kulturo se je v tem primeru, ko je imelo na razpolago dva enakovredna kandidata, odločilo, da postopek izbire ponovi in na ta način spodbudi tudi druge kandidate, da se javijo na razpis. Ker pa je mandat dosedanjemu direktorju NUK-a potekel, je bilo do izbire novega direktorja nujno imenovati vršilca dolžnosti.

5. Kaj ministrstvo pričakuje od bodočega direktorja?
Ministrstvo za kulturo zaradi nadaljevanja postopka izbire v tem delu ne more podajati stališč, ker bi s tem prejudiciralo nadaljnji postopek.

6. Kdaj bo naslednji razpis?
V kratkem.

1 komentar:

 1. Najprej bi pohvalil dotično osebo za odnose z javnostjo, da se je dejansko odzvala na vprašanja. (vse prevečkrat kričimo in noben ne sliši oziroma noče slišati). Odgovori so seveda tipično "uradniški" in jih moramo brati med vrsticami. Edini razlog za neimenovanje direktorja, ki ga iz teh odgovorov sklepam, je ta, da se je prijavilo na razpis premalo kanditatov. Od treh, ki so se prijavili, sta dva izpolnjevala vse kriterije, a vseeno nista bila izbrana. Zanimiva je tudi opazka - "enakovredna" kandidata. Kandidati v nobenem primeru ne morejo biti enakovredni v celoti. Imajo lahko enako dolgo kilometrino delovne dobe in enako izborazbo, a tu se zadeva že ustavi. Na tak širok spekter postavljenih zahtev, dva kanditata ne moreta imeti enakih pogledov. (razen če prepisujeta) Izpostavil bi nekaj problemov:

  1. "pogledi na uveljavljanje univerzitetne funkcije NUK" - Stroki je jasno, da je dvojna funkija knjižnice (narodna/univerzitetna) izjemno redek model v svetu in le raznim lobijem je lahko jasno, zakaj ministrstvo pri tem vztraja.

  2. število primernih kanditatov za to delovno mesto - ni na pretek. Pravzaprav jih je bore malo. Dejstvo da je razpis v prvo padel, lahko druge kandidate kvečjemu odvrne od blamaže, da bi se sploh prijavljali. Postavlja se tehtno vprašanje, zakaj se niso prijavili že prvič.

  3. bliža se čas volitev - to je po mojem mišljenju eden ključnih problemov izbire kandidata takšne pomembne funkcije.

  Toliko zaenkrat.

  OdgovoriIzbriši