Strani

13.4.08

Nov Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008) je sedaj v veljavi. Ministrstvo je predstavilo zakon že 20.2.2008.

Knjižnice so omenjene (vendar je tukaj vprašljiva uporaba termina javna):
10. člen
(nacionalno bogastvo)
(1) Nacionalno bogastvo je premičnina, ki sodi v eno od zvrsti dediščine, ki jih določa Priloga Uredbe 3911/92/EGS, in ki poleg tega izpolnjuje eno ali več od naslednjih zahtev:
...
– je inventarizirana kot del zbirke muzeja, vpisanega v razvid iz 87. člena tega zakona, kot del zbirke javnega arhiva ali javne knjižnice ali kot pritiklina ali del zbirke cerkve ali druge verske skupnosti...

Knjižnično gradivo pa je omenjeno še:
43. člen (pospeševanje mobilnosti zbirk), 46. člen (iznos ali izvoz dediščine), 70. člen (skupna uporaba podatkov)

Nacionalna ali specialne knjižnice niso omenjene. Tudi v 17. členu, ki govori o premičnih zbirkah ne. Je to normalno?

Toda javna debata o tem je že bila. Ministrstvo je postavilo portal e-kultura. Poglejte si forum, ki vsebuje 2 komentarja (21.10.2005 in 18.1.2006), preden je bil v septembru 2007 zasičen z neželenimi sporočili.

Torej, če imate kakšne konkretne podatke o pripombah in slabostih zakona, se prosim oglasite.

Ni komentarjev:

Objavite komentar