Strani

12.1.08

Bevkova knjižnica v Cerknem je zaprta

Edini slovenski bloger glede na Google Blog Search, ki je do zdaj o tem pisal, je Mitja. Kje ste vsi drugi? Zakaj o tem ne slišim iz medijev? Zakaj nihče ne dela hrupa in bije plat zvona? Povzemam vse vire, kjer sem našel novico.

Najprej pa uradna "Izjava za javnost ob začasnem zaprtju Bevkove knjižnice v Cerknem" iz leta 2003. To je očitno še stara zadeva, ki se je nihče ni čutil dolžan rešiti vse do leta 2008. Bravo. Tule je "30.11.2007 - Občinski svet zavrnil odpoved soustanovitejstva knjižnice" - Ali je knjižnica RES tako zelo draga ustanova? Našel sem tudi "29.11.2007 Zapisnik 8. seje občinskega sveta" - relevatni člen citiram v celoti:
" Ad. 3: MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA IDRIJA.
Obrazložitev k problematiki izvajanja knjižnične dejavnosti v Cerknem je podala ga.Simoničeva, posebno kronologijo zadnjih dogodkov, ko je Občina Idrija sprejela odločitev, da ne želi biti več soustanoviteljica Mestne knjižnice in čitalnice Idrija skupaj z Občino Cerkno. Knjižnica bi od 1.1.2008 dalje izvajala knjižnično dejavnost v Cerknem na podlagi pogodbenega razmerja, v kolikor pa Občina Cerkno ne bi podpisala pogodbe, bo MKČ od tega datuma prenehala izvajati knjižnično
dejavnost v Bevkovi knjižnici Cerkno. Na predlog pogodbe je svoje pripombe v dopisu podalo tudi Ministrstvo za kulturo. Skladno s predlogom Odbora za družbene dejavnosti je bil dne 27.11. organiziran sestanek županov in strokovnih služb obeh občin, kjer je bilo usklajeno besedilo pogodbe in aneksa. Občinski svet se mora odločiti glede soustanoviteljstva MKČ ali pogodbenega razmerja za delovanje Bevkove knjižnice v Cerknem.

Ga.Hvala je podala poročilo o obravnavi te problematike na Odboru za družbene dejavnosti. Ugotovila je, da so bile narejene aktivnosti, ki jih je predlagal odbor. Pri 3. točki pogodbe je še zmeraj vprašanje lastništva knjig Bevkove knjižnice Cerkno, zanimalo jo je tudi, ali pri 9. členu isto število ur, to je 28 ur tedensko, pomeni isti urnik kot dosedaj ali pa je bilo na omenjenem sestanku govora tudi o tem, da bi bila knjižnica odprta v tednu s skrajšanim časom obratovanja in dodatno nekaj ur ob koncu tedna. Vprašala je še, kako bo Nadzorni odbor občine lahko prišel do podatkov nad porabo sredstev, kot določa 11. člen pogodbe.

Ga.Hvala je izrazila še mnenje svetniške skupine LDS, da Občina Cerkno ostane soustanoviteljica knjižnice, kar je zdaj boljša rešitev kot pogodbeno razmerje. Soustanoviteljstvu se občina lahko še odpove, pri pogodbenem odnosu pa ne bo vrnitve, če bi npr. čez leto ugotovili, da to ni najboljše. Ga.Simoničeva je podala pojasnilo glede lastništva knjig v Bevkovi knjižnici Cerkno. Nakup knjig financirata Ministrstvo za kulturo in občini, ki v ta namen nakažejo sredstva MKČ, ki te knjiži kot svoje osnovno sredstvo, v sistemu Cobiss pa so vnešene po krajevni knjižnici. Glede obratovalnega časa knjižnice v Cerknem je povedala, da ta namensko ni določen in se tako ure obratovanja lahko prerazporedijo, po zagotovilih v.d.direktorice knjižnice tudi ob sobotah, brez dodatnih stroškov. Knjižnica je Nadzornemu odboru občine glede finančnega nadzora dolžna dati zahtevane podatke.

G.Ambrožič je v imenu svetniške skupine SLS izrazil zadovoljstvo, da se problematika knjižnice v zadnjem času intenzivno rešuje in da je tudi Ministrstvo za kulturo dalo mnenje v skladu z zakonodajo. Svetniška skupina SLS se strinja, da ima soustanoviteljstvo določene prednosti, zato naj občina pristopi k spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, ki ima lahko tudi vnaprej tako ime. Ga.Florjančičeva je dejala, da jo problematika knjižnice skrbi predvsem kot občanko in uporabnico knjižničnih storitev. Ob pregledu dokumentacije se ji zdi neresno napisana obrazložitev na enem samem listu, kjer niti ni navedeno, da gre za EUR in že iz tega je viden neresen pristop. Ne sprejema tudi grožnje, da bo MKČ prenehala izvajati dejavnost v Cerknem, če občina ne podpiše pogodbe, kar je vpliv na izražanje svobodne volje. Občina ima pravico, da se svobodno odloči za soustanoviteljstvo ali pogodbeni odnos. Prav tako se ji ne zdi korekten dopis Ministrstva za kulturo, ki omenja namero občine Cerkno o prenehanju soustanoviteljstva – namera namreč ne pomeni, da občina mora tako narediti. Ga.Florjančičeva je osebno za to, da občina ostane soustanoviteljica MKČ, ker ima tako več vpliva na delovanje, pri pogodbenem razmerju pa bi bila v podrejenem položaju.

Ga.Simoničeva je povedala, da je knjižnica dosedaj vsa leta občinama soustanoviteljicama posredovala finančni načrt v isti obliki, kljub večkratnim opozorilom, da je finančni načrt in program dela pomanjkljivo pripravljen. Šele na zadnjem usklajevalnem sestanku je v.d.direktorica g.Simoničevi izročila finančni načrt na predpisanem obrazcu in upa, da ga bo v prihodnje tudi obrazložila na občinskem svetu.

G.Obid je dejal, da je že na osnovi preglednice razvidno, kako naj občinski svet glasuje, postavlja pa se mu vprašanje o vlogi sveta zavoda, saj o njegovem delu dosedaj ni bilo nobenega zapisnika, pa tudi razreševanja knjižnične problematike ni pospešil, zato je vprašljiv njegov vpliv za naprej.

Ga.Simoničeva je pojasnila, da navedene naloge sveta zavoda izhajajo še iz odloka, ki ga je sprejela bivša občina Idrija. V 9-članskem svetu bi morala Občina Cerkno imeti dva predstavnika, enega kot soustanoviteljica in enega s strani uporabnikov.
G.Raspet je podal obrazložitev k Odloku o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija.

G.župan je ob koncu razprave ugotovil, da ni zakonskih ovir, da Občina Cerkno ne bi ostala soustanoviteljica Mestne knjižnice in čitalnice Idrija in izrazil zadovoljstvo, da so bile pripombe Občine Cerkno potrjene tudi s strani Ministrstva za kulturo in predstavnikov Občine Idrija, kar dokazuje, da so bile umestne. V primeru soustanoviteljstva se je potrebno zavedati, da gre pri tem tudi za soinvestiranje. Občina Cerkno je letos že izvedla razširitev Bevkove knjižnice v Cerknem, v
prihodnje pa bo izboljšan tudi dosedanji del, zato upa na dober obisk knjižnice tudi naprej.

Sprejeta sta bila naslednja SKLEPA:
1. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija ni sprejet. (14 glasov PROTI)
2. Občina Cerkno ostane soustanoviteljica Mestne knjižnice in čitalnice Idrija. (14 glasov ZA)"
Torej... pogodba, financiranje in ustrezno poročanje delovanja in načrtovanja dejavnosti so prevelik zalogaj? Bravo...
Knjižnica Cerkno? Zdaj ne, morda kasneje?!
Naša draga mala Slovenija zadnje čase spet kaže, kje smo v razvoju družbe in knjižnic. Idrija in Cerkno se pregovarjata o tem, kdo bo plačeval za knjižnico. Noro! In kje so knjižničarji?! Mene je sram...
Bevkova knjižnica v Cerknem je zaprta (3. januar 2008 - ?)
"Vzroke, razloge, kronologijo, trenutno stanje dogovarjanja, izjave, mnenja, odzive … spremljajo mlini na (v)eter, gutenbergovi škrati, medmrežni pajki in vox populi. NIHIL EST IN INTELLECTU, QUOD NON ANTEA FUERIT IN SENSU.(J.Locke, 1632-1704)"
Bo skupna knjižnica ostala?
"Po šestih letih neuspešnih dogovarjanj obeh občin o uskladitvi dela skupne Mestne knjižnice z novim zakonom je Idrija Cerkno obvestila, da ne želi ostati z njo soustanoviteljica knjižnice..."
Bevkova knjižnica v Cerknem zaprta tudi jutri?
"Kot je vodstvo Mestne knjižnice in čitalnice Idrija napovedalo že v decembru, je s 1.januarjem po sklepu nadzornega sveta zavoda zaprlo vrata v Bevkovi knjižnici v Cerknem..."
Razdori zaradi knjižnice
"V nasprotju s pričakovanji občini Idrija in Cerkno na pogajanjih glede bodočih odnosov z Mestno knjižnico Idrija nista našli skupnega jezika. Njen oddelek v Cerknem ostaja zaprt. Idrija namerava pri tem vztrajati do rešitve problema s svojim predlogom. V idrijski občini je vso odgovornost za rešitev zapletenih odnosov med Mestno knjižnico Idrija in občino Cerkno, kjer deluje oddelek Franceta Bevka, prevzel župan Bojan Sever. V minulih dneh pa se s cerkljanskim kolegom Jurijem Kavčičem rešitvi nista uspela niti približati..."
Knjižnica v Cerknem še zaprta
"V nasprotju s pričakovanji občini Idrija in Cerkno na pogajanjih glede bodočih odnosov z Mestno knjižnico Idrija nista našli skupnega jezika. Njen oddelek v Cerknem ostaja zaprt. Idrija namerava pri tem vztrajati do rešitve problema s svojim predlogom..."
Bevkova knjižnica še vedno zaprta
"Vrata Bevkove knjižnice v Cerknem za bralce tudi danes ostajajo zaprta..."
Knjižničarji bežijo iz Cerknega
Med najbolj presenetljive novice iz zadnjega zasedanja občinskega sveta v Cerknem je vsekakor sodilo obvestilo uprave idrijske Mestne knjižnice in čitalnice, da z novim letom zapira Bevkovo knjižnico v Cerknem.
Toliko od mene. Zdaj pa naj se še kdo oglasi.

5 komentarjev:

 1. Avtor je odstranil ta komentar.

  OdgovoriIzbriši
 2. Iz Dela o Bevkovi knjižnici v Cerknem

  Zahvala gre kolegu, ki me je obvestil o teh člankih v Delu. Thanks! Mediji torej pišejo, samo nekateri smo preveč digitalni, da bi to opazili he he he :)

  OdgovoriIzbriši
 3. Super, Darko, hvala za tole zbirko. Čeprav bomo tole morali še razširiti. pravkar sem govoril s kolegico, ki dela v NUK in je dejala - to je normalno! "Normalno"?! Ja pač kregajo se. TO NI NORMALNO!!
  ZBDS izdaja zbornike ob obletnicah... Zdajle pa vsi tiho? Upam, da bomo uspeli priklicati kakšno izredno sejo.

  OdgovoriIzbriši