5.10.17

Lepo je v naši domovini biti... predsednik*

Predsednik* je izdal svojo knjigo na stroške Zveze.
Zveza društev je v zadnjem mandatu predsednika, ki predstavlja in zastopa Zvezo, izdala in opremila 3 znanstvene monografije. Ena od njih je bila knjiga, ki jo je napisal predsednik.

Predsednik si je izplačal denarno nagrado za knjigo, ki jo je izdal.
Zveza podeljuje denarno nagrado sklada, ki deluje v okviru te Zveze. Predsednik upravnega odbora sklada, ki vodi delo sklada, je hkrati tudi predsednik regionalnega društva, katerega član in zadnji predsednik je zdaj predsednik Zveze. Nagrade sklada se podeljujejo na osnovi objavljenega razpisa.
Materialna sredstva za podeljevanje nagrad sklada zagotavlja sklad sam.

Upravni odbor Zveze potrdi odločitev in določi višino nagrad. Sklepe Upravnega odbora izvaja predsednik Zveze. Predsednik Zveze sklicuje, vodi in predlaga dnevni red sej Upravnega odbora.

Predsednik zveze je izvoljen še za en mandat.


Nekaj komentarjev članov Zveze, ki sem jih našel na Facebooku:
- kaj si predsednik zasluži, nam je kristalno jasno, in ponosni smo nanj,
- tak opis ni samo neutemeljen, ampak so tudi neokusen,
- to so hude obtožbe. Kako si jo je izplačal - po lastni volji in presoji, ali izplačilo temelji na sklepu, dokumentu?
- za vsemi odločitvami ni predsednika, pač pa drugi organi, ki avtonomno odločajo,
- s takim opisom se samo ponižuje predsednika in vse nas,
- tukaj pa res ne gre za kakšno korupcijo ali nelegalno dejavnost,
- pogoj za predsedništvo, knjigo, članek, delovanja ali kar koli to, da človek dobro dela in veliko ve ter pozitivno deluje. Po moje bi doktorat napisal in knjigo izdal, tudi če ne bi bil predsednik,
- razumem pomisleke o integriteti, celo več - nujo, da vodje tako delujemo - pomisleke sprejemam,
- moti me nenehno nerganje,
- kolikor sem deloval v organih Zveze, lahko rečem, da se suvereno odločajo. S konkretnimi postopki pa nisem seznanjen, a imam zaupanje v presojo predlagatelja na razpis za nagrado sklada in samo komisijo,
- predsednik ima samo en glas in je lahko mirno preglasovan,
- dvomim, da se je predsednica samo sebe predlagala. Navsezadnje je imela celo Alenka B. težave zaradi samokandidature,
- ne vem, to je treba vprašati na zvezi,
- kaj, če bi takšne razprave vodili malo bolj interno ... nisem brala vsega, sem pa prepričana, da ne sodi v javnost,...


Bi uganili, katera zveza je to? Ta zapis je v bistvu odveč, ker sem o Zvezi napisal že vse.

Naj citiram nek naključni Etični kodeks:
IV. člen
... Kadar mora knjižničar izbirati med interesi svoje ustanove in osnovnimi načeli poklicne etike, daje prednost etičnim načelom.
...
X. člen
Knjižničar ne zlorablja svojega delovnega mesta in položaja za osebno okoriščanje.


* V tem prispevku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

27.9.17

Tradicionalno srečanje

Tudi letos organiziramo tradicionalno srečanje Biblioteama.

Dobimo se v ponedeljek, 2.10.2017 ob 17:00 v kavarni NUK.

Tokrat se nam bo pridružila tudi Nada Čučnik Majcen. Debati se lahko pridruži vsak, ki ga zanima knjižničarstvo. Iščemo tudi nove sodelavce za blog.

9.5.17

Dan Mariborske knjižnice

Dogodek »Dan Mariborske knjižnice« bo potekal v soboto, 10. junija med 9. in 13. uro na Rotovškem trgu. Zaznamovali ga bodo s športno-kulturnim programom. V središče letošnjega dogodka so postavili vseživljenjsko učenje ter skrb za zdrav duh (branje, učenje, razmišljanje) v zdravem telesu (tek, prehrana).V ospredju bodo postavili Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Organizirajo tudi brezplačen rekreativni tek v dolžini 10 km. 

Najava letošnjega dogodka in prijava za tek: http://www.mb.sik.si/dan-mariborske-knjiznicejunij.html 


3.1.17

Delavnica za pripravo vloge za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti

Narodna in univerzitetna knjižnica vabi na brezplačno
Delavnico za pripravo vloge za imenovanje v strokovni naziv v knjižnični dejavnosti

Termina:
- torek, 10. januar 2017, od 10.00 do 13.00 – Turjaška 1
- petek, 13. januar 2017, od 10.00 do 13.00 – Leskoškova 12

Program delavnice:

10.00-10.45 Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/16)
10.45-11.30 Merila za ocenjevanje dosežkov v knjižnični dejavnosti

11.30-11.45 odmor

11.45-12.30 Praktični prikaz izpolnjevanja vloge za imenovanje v strokovni naziv
12.30-13.00 Vprašanja in odgovori udeležencev

Izvajalki: Mojca Dolgan Petrič, mag. Špela Zupanc

Na delavnico se lahko prijavite na povezavi: Prijava.

Vabimo vas na spletno stran Komisije za strokovne nazive v knjižnični dejavnosti, kjer je
objavljena vloga z navodili: http://www.nuk.uni-lj.si/informacije/pridobivanje-strokovnih-nazivov.

29.12.16

COBISS+ prijava

Prvi del

To je drugi del predstavitve nove verzije OPAC-a COBISS+, ki je na voljo za testiranje. V prvem delu sem predstavil oblikovanje, iskanje in zadetke.

Prijava

Največja novost je prijava v sam OPAC. S tem je omogočena personalizacija in dostop do nekaterih dodatnih funkcij.
Prijavimo se lahko na več načinov:
 • uporabimo račun Moje knjižnice - vpišemo knjižnico, številko izkaznice in staro geslo za "Moja knjižnica".
 • uporabimo svoj račun za Arnes AAI. Gre za uporabo službenega e-poštnega naslova kulturnih in javnih organizacij (npr. ime.priimek@pef.uni-lj.si), za katere skrbi ARNES. POZOR: Prijava z @guest.arnes.si trenutno NE DELUJE! Študentje lahko uporabijo tudi digitalno identiteto Univerze v Ljubljani, učenci, učitelji in ostali zaposleni pa njim dodeljene e-poštne naslove.
 • uporabimo svoj račun za Google ali Facebook (prikaže se tudi vaš avatar, ikona, ki jo uporabljate).
 • Uporabimo povezavo Ustvari profil Moj COBISS (z e-naslovom) ..., kjer lahko uporabimo vsak e-poštni naslov.
POZOR: Vsak račun, ki ga uporabite za prijavo, ustvari svoj profil Moj COBISS! Imate lahko več povsem ločenih profilov!

Več v pomoč.

S prijavo v profil Moj COBISS pridobimo nove možnosti. 


Moje knjižnice

Lahko vpišemo več svojih knjižnic (in posebna gesla za "Moja knjižnica" za vsako). Vidimo lahko število izposojenih knjig, rezerviranih, drugih in e-knjig.


Za prikaz seznama izposojenega gradiva, rezerviranega gradiva, zgodovine izposoj v tabeli izberemo ustrezno knjižnico.

Moja polica

Ko smo prijavljeni, lahko shranjujemo posamezne zadetke ali celotna iskanja. 
Posamezne zapise lahko shranimo na Mojo polico. To storimo tako, da v seznamu rezultatov iskanj zapise označimo, nato pa kliknemo gumb Na polico. Te zapise o gradivu lahko nadalje upravljamo, tj. pošiljamo po e-pošti, tiskamo, izvažamo v RIS-format ... To storimo tako, da posamezne zapise označimo ter uporabimo gumbe v meniju nad seznamom gradiva.

Moja iskanja

Izvedena iskanja lahko shranimo in jih kasneje ponovno uporabimo. Iskalno zahtevo shranimo s klikom na gumb "Shrani iskanje" nad seznamom rezultatov iskanja. V seznamu shranjenih iskanj se prikažejo podatki o datumu izvedbe iskanja, iskalni zahtevi in bazi podatkov, po kateri je bilo iskanje izvedeno. S klikom na iskalno zahtevo se le-ta ponovno izvede, uporabi se izbran lokalni katalog. Možno je tudi iskanje v seznamu iskalnih zahtev.


Nastavitve

Povzeto iz Pomoč

Pri privzetem načinu iskanja lahko nastavimo osnovno, izbirno ali ukazno iskanje. Privzeto je nastavljeno osnovno iskanje, vendar lahko to nastavitev spremenimo ali prilagodimo svoji privzeti izbiri.

Nastavimo lahko privzeti katalog ali več katalogov knjižnic, po katerih želimo iskati. V okence Privzeta knjižnica pri iskanju v spustnem seznamu izberemo želene kataloge knjižnic. Tako se bo ob vsaki prijavi že avtomatično nastavil izbran katalog.

Če želimo vplivati na relevantnost rezultatov iskanja, tj. spremeniti privzeto nastavitev tako, da se na prvih mestih v seznamu rezultatov iskanja prikaže gradivo, ki odgovarja našim osebnim preferencam, uporabimo možnost Relevantnost rezultatov iskanja. Če so npr. članki pomemben cilj iskanja, izberemo ustrezno nastavitev in algoritem relevance jo bo upošteval, tako da bodo članki v seznamu rezultatov iskanj pri vrhu. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi:
 • vseeno
 • knjige
 • članki
 • diplome, raziskovalne naloge ipd.
Napredne možnosti omogočajo nastavitev nekaterih dodatnih funkcionalnosti, ki se uporabljajo pri iskanju, saj niso del privzetih vrednosti. Te so:
 • prikaz bibliografskega gradiva v formatu COMARC (brez prijave sploh ni viden)
 • izvoz bibliografskih gradiv v druge sisteme (trenutno ni na voljo)
 • izvoz bibliografskih gradiv v RIS-formatu
Meni fasetnega omejevanja imamo lahko na levi ali desni strani seznama rezultatov iskanja. Sistemsko privzeta nastavitev je levo.

Privzeto lahko nastavimo tudi število prikazanih zadetkov na stran. Izbiramo lahko med 10, 25 ali 100 zadetki. Sistemska privzeta nastavitev je 10.

S klikom na gumb Shrani shranimo nastavitve.

Zaključek

Kot sem že napisal v prvem delu, gre za obsežno in kvalitetno nadgradnjo OPAC. Moja edina pripomba je, da ne vključuje nobenih možnosti za uporabo družbenih omrežij. Lahko bi se uporabilo tudi komentiranje ali ocenjevanje gradiva.
Sedaj vemo, da zna IZUM narediti uporaben in izdelan vmesnik. Zato je škoda, da jim to ni uspelo pri njihovem drugem knjižničarskem izdelku COBISS3/Izposoja, ki pa je povsem nemogoč za uporabo in ga bom predstavil v naslednjem prispevku.

22.12.16

COBISS+

Nova verzija OPAC-a COBISS+ je na voljo za testiranje. IZUM je konec prejšnjega meseca na konferenci COBISS 2016, poleg svojih novih spletnih strani, predstavil tudi novo verzijo COBISS OPAC. Gre dejansko za obsežno in kakovostno posodobitev! Sicer ni ničesar, kar ne bi že leta čakali, vendar je zdaj tukaj skoraj vse, kar potrebujemo. Predstavljam predvsem najpomembnejše novosti.


Oblikovanje


Ocenjevanje oblikovanja je sicer zelo subjektivno, vendar mi je všeč ter je v skladu z modernimi smernicami. Spletna stran je odzivna in se prilagodi na vsak zaslon, videz je v redu tudi na mobilnih napravah (responsive). Izjemna posodobitev je to, da se zaradi uporabe novejše tehnologije ne bosta nikoli več prikazali napaki: "Prikazati je mogoče samo rezultate zadnjega iskanja." in "NAPAKA. Čas vaše seje je potekel. Prosimo, da se ponovno prijavite v COBISS/OPAC."
Pomembna novost je, da vse povezave delujejo vedno. Rezultate iskanja in tudi posamezne zapise je zdaj možno deliti tako, da prepišete URL in ga pošljete po e-pošti. Pohvaliti moram tudi večjezičnost, namreč na katerikoli strani je možen preklop v drug jezik tako, da se ohrani vse podatke na zaslonu.

Iskanje

Prva stvar, ki jo opazimo, je "predlagalnik" - samodokončanje iskalne zadeve:

Povzeto iz Pomoč:
Funkcija za samodokončanje (angl. autocomplete) ob vpisovanju iskalne zahteve v iskalni obrazec samodejno predlaga iskalne pojme, ki bi nam lahko bili v pomoč pri iskanju.
Primer: zveza pri
Iskalnik ponuja iskalne zveze, kot je npr. zveza prijateljev mladine itd. S potrditvijo ponujene iskalne vsebine jo prenesemo v iskalni obrazec.
Deluje različno, glede na knjižnico, po kateri iščemo.
Krnjenje besed Krnjenje je način krajšanja iskalnega pojma; iskalnik izvede iskanje po krnu besede, vključno z vsemi oblikami končnic. Operacija je tehnično zelo podobna krajšanju z *, vendar s to razliko, da iskalnik izvede krajšanje iskalnega pojma od krna (korena) besede naprej samodejno.
Primer: avtomobil
Kot rezultat dobimo tudi zapise na temo avtomobilizma.
Krnjenje besed deluje le za slovenske besede.

Popravljalnik "Ste morda iskali":Dvojne, ločene spletne strani za vzajemno bazo in lokalne kataloge končno ne obstajajo več! Privzeto je iskanje po VSEH KNJIŽNICAH, hitro pa lahko dodamo (ali umaknemo) eno ali tudi več lokalnih katalogov. Zame je zelo zanimiva nova izbira lokalnih katalogov vseh knjižnic Univerze v Ljubljani. Tudi tu imamo na voljo samodokončanje.Uporabimo lahko tudi "Seznam vseh knjižnic". Tukaj sem našel težavo, saj se po vsakem kliku na ta seznam, izbriše stare izbrane knjižnice in tako ne moreš dodati več knjižnic s pomočjo seznama. Iz IZUM so mi 27. 12. sporočili, da je v pripravi popravek.

Rezultati iskanja


Čeprav je zdaj več "belega prostora" in se več kot prvih 6. zadetkov težko vidi, so rezultati lepo urejeni. V pomoč nam bo spreminjanje velikosti besedila neposredno v brskalniku.
Za povečanje besedila hkrati pritisnemo CTRL in +, za pomanjšanje besedila pa CTRL in –.
Za ponastavitev na privzeto velikost besedila hkrati pritisnemo CTRL in 0.

Velika posodobitev je dodatno iskanje po vrstah vsebine, gradiva, jezikih, ciljni skupini, avtorju, letu izdaje in predmetu. Predlagani dodatni iskalniki so izbrani iz zadetkov in omogočajo dodatno omejevanje po več dodatnih iskalnikih hkrati. Te dodatne filtre je možno premakniti tudi na desno stran zadetkov, vendar sam mislim, da je to skoraj odveč.

Na prvi pogled pa je rezultat iskanja popolnoma enak prejšnjemu. Lahko pa se ga nekoliko prilagodi, če ste prijavljeni.

Tudi, če niste prijavljeni, je možen ogled zadnjih 100 iskanj. Seznam prikazuje tudi, po katerih katalogih smo iskali.Zadetek


Stran izbranega zadetka je zelo prazna, "Predmetne oznake" je nadomestil lepši termin Teme
Signatura je lepo vidna. Žal je pri zapisu zraven še vedno ISBN in povsem nekoristen COBISS.SI-ID (kar bodo uporabniki zagotovo spet zamešali s signaturo), UDK pa ni več viden. Zraven je dodana še inventarna številka (pred nekaj dnevi je ni bilo).

Prijava

Največja novost je prijava v sam OPAC. S tem je omogočena personalizacija in dostop do nekaterih dodatnih funkcij. Nadaljevanje v drugem delu.