30.9.15

DELOVNO MESTO - Samostojni strokovni delavec v knjižnici Oddelka za umetnostno zgodovino (šifra DM J017104) - MŽ

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka MH10114
Naziv delodajalca UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
Naslov delodajalca Aškerčeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA

Naziv delovnega mesta oziroma dela SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V KNJIŽNICI ODDELKA ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO (ŠIFRA DM J017104) - M/Ž

Opis del in nalog KATALOGIZACIJA GRADIVA V COBISS (FORMALNA IN VSEBINSKA OBDELAVA), KLASIFICIRANJE, NAROČANJE IN PRIDOBIVANJE GRADIVA, ZBIRANJE STATISTIČNIH PODATKOV, IZPOSOJA GRADIVA, INFORMACIJSKO DELO, VPIS ČLANOV IN AŽURIRANJA BAZE PODATKOV UPORABNIKOV, DELO V DELOVNIH SKUPINAH OHK, DRUGE REDNE IN IZREDNE NALOGE


 • Upravna enota delovnega mesta oziroma dela LJUBLJANA
 • Izobrazba visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Umetnostna zgodovina, slikarstvo, kiparstvo
 • Trajanje zaposlitve Nedoločen čas
 • Delovni čas skrajšan delovni čas: 20 ur na teden
 • Delovne izkušnje 2 leti
 • Znanje jezikov angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
 • Računalniška znanja urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno
 • Drugi pogoji univerzitetna izobrazba umetnostnozgodovinske (uni.dipl. umetnostni zgodovina) ali druge humanistične ali družboslovne smeri, bibliotekarski izpit, dovoljenje za vzajemno katalogizacijo v Cobbis 3 (dovoljenje A+B1+B2+C), aktivno znanje angleškega jezika in pasivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, splošna računalniška znanja in poznavanje dela z informacijskimi viri in bazami podatkov, sposobnost timskega dela, samoiniciativnost, kreativnost, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
 • Prijava je mogoča do 30.9.2015
 • Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
 • Poskusno delo 3 mesece

28.9.15

Mestna knjižnica Kranj še brez direktorja

Na sredini seji kranjski mestni svetniki niso dali soglasja k imenovanju Petre Kejžar Puhar za direktorico Mestne knjižnice Kranj, razpis pa bodo v kratkem ponovili.

»Za tako pomemben javni zavod kot je knjižnica, ki ima štirideset zaposlenih in 1,2 milijona proračuna, potrebujemo nekoga z več vodstvenimi izkušnjami. Zato se je večina svetnikov tudi odločila, da bi morali razpis ponoviti in poskušali dobiti direktorja ali direktorico z več izkušnjami in vodstvenimi kompetencami,« je po seji povedal župan Boštjan Trilar
Gorenjski glas, 26. 09. 2015

Iz časopisa Delo:
Na razpis za direktorja je prispelo pet prijav, med njimi direktorja Viljema Lebana, ki vodi osrednjo kranjsko knjižnico deseto leto. Vendar je svet zavoda je že maja izbral Puhar Kejžarjevo, ki ima tudi podporo zaposlenih. Strokovni svet, ki ga vodi direktor Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki Matjaž Eržen, julija podal negativno mnenje, ker da kandidatka nima ustreznih kvalifikacij in izkušenj (končano ima fakulteto za organizacijo dela, zahtevana pa je bila univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri).

Negativnemu mnenju so v svetu zavoda (predsednica Smiljana Vončina Slavec, univ.dipl. matematik) oporekali, komisija za volitve in imenovanja (kviaz) občine Kranj, ki jo vodi Beti Jenko (vodja kadrovske in pravne službe v družbi Hella Saturnus), pa je kandidatki prav tako dala negativno mnenje, saj iz razpoložljivih podatkov menda ni mogla ugotoviti vodstvenih sposobnosti.

»Neprava« kandidatka za direktorico Mestne knjižnice Kranj 
Svet zavoda izbral Petro Puhar Kejžar, strokovni svet in kviaz pa njenemu imenovanju nasprotujeta.
Delo, 23.09.2015, (poudarke dodal MVI)


1.9.15

Pravo v dobi velikega podatkovja : ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?


Dne 31.8.2015 se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani odvijal kolokvij na temo velikega podatkovja v sodstvu. Uvodni nagovor je vodil izr. prof. dr. Matjaž Jager (direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), katerega glavna misel je bila, da veliko podatkovje prinaša bolj humano reševanje sodnih problemov. 

 doc. dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo: Uvod v kolokvij in predstavitev raziskave »Pravo v dobi velikih podatkov« 

Veliko podatkovje ni nekaj novega. Evropska komisija je o njem podala mnenje, da smo priča novi industrijski revoluciji, za nove ideje in rešitve ali bolj natančno za napovedovanje prihodnjih dogodkov. Raziskovalni projekt »Pravo v dobi velikih podatkov« je v Sloveniji financiran s strani ARRS. G. Završnik je izpostavil pametna mesta, kjer državljani služijo kot senzorji, preko katerih se s pomočjo povezav na internet zbira podatke o njihovem vedenju. Podobno deluje tudi internet stvari, pri katerem je posamezna naprava (npr. hladilnik) povezana s spletom, preko katerega uporabnik dobi povratne informacije o možnih rešitvah. (npr. Zmanjkalo je masla, kupi ga!) Fascinantno je tudi dejstvo, da kar 70% vsega delovanja političnega sistema v ZDA opravljajo računalniki. Veliko podatkovje se uporablja na področjih kot so: nadzor javne porabe (npr. Supervizor), naročnine, ločitve, »off-line« trgovina, inteligentna video-analitika, povezana prodaja artiklov (ang. Guess), tarčni sistem (ang. Target), predvidevanje izbruhov pandemij, … 
Novosti, ki jih veliko podatkovje prinaša so predvsem v napovedih, ali ritmičnih napovedovanjih in ponovni rabi podatkov. Odpira se tudi veliko tem za debato glede lastništva podatkov, varstva osebnih podatkov, varstva potrošnikov in varnosti podatkov. 
Izzivi in tveganja nastopajo pri izgradnji algoritmov, diskriminaciji in družbenem sortiranju, nezaželeni asimetriji informacij. Ukvarjamo se z »algoritmično vojno« proti kriminaliteti, transparentnostjo odločanja ( računalnik proti sodnik) in prevzemanjem odgovornosti za odločitve (računalnik/sodnik/ matematiki, ki so sestavili algoritem), Tako v sodstvu prehajamo iz ex post facto v ex ante preventivne ukrepe. 

 doc. dr. Jure Leskovec, Univerza Stanford (ZDA): Zakaj se sodniki motijo? Uporaba pristopov velikega podatkovja v pravosodnem sistemu  

G. Leskovec je predstavil projekt izdelave programa, ki pomaga pri odločanju o napotitvi obsojenca v pripor. Sodniki namreč ocenjujejo verjetnost, da bo obtoženi storil novo kaznivo dejanje. Gre za napoved prihodnosti, saj tu sodnik ne odloča o krivdi, ampak o prihodnjem obnašanju obtoženca. Pri projektu so ustvarili 4 različne podatkovne baze različnih kazenskih primerov, pri čemer so izhajali iz kriminalne kartoteke obtoženca. Uporabljali so 40 v naprej določenih administrativnih karakteristik obsojencev, zato sodnikove napovedi niso nujno skladne z odločitvijo računalnika. Računalnik ima namreč dostop zgolj do neke podmnožice podatkov s katero razpolaga sodnik. Napovedati so želeli dogodke kot so: 1.) obtoženi ne bo prišel na sojenje, 2.) obtoženi bo storil novo kaznivo dejanje, 3.) obtoženi bo storil novo nasilno kaznivo dejanje, 4.) ali se lahko zgodi nekaj od zgoraj naštetega. Podatki zajemajo 362.713 primerov iz Kentucky-ja in 1.116.946 primerov iz zveznega podkazenskega sistema ZDA, ter veljajo za obdobje oktober 2008. 
Njihova metodologija je vsebovala veliko število obtožencev opisanih s karakteristikami, za katere vemo koliko in katere so izpustili ter katere ne. Bazo podatkov so razdelili na dva dela od katerih je bila prva polovica namenjena učenju, druga pa napovedi storitve ponovnega kaznivega dejanja. Napovedni sistem je vseboval odločitvena drevesa, v katerih se v listih nahajajo verjetnosti, da obtoženec ne bo storil kriminalnega dejanja med čakanjem na sojenje.Težava tu nastopi, ker le za obsojenca, ki smo ga izpustili vemo, ali bo na prostosti v resnici storil kakšno kaznivo dejanje ali ne. Rešitev pa je v tem, da za priprte ljudi skušamo ocenit verjetnost storjenega prekrška v prihodnosti. Rezultati analize so pokazali, da sodniške odločitve prinesejo k 17% kriminalu, odločitve računalnika pa ta odstotek znižajo na 10%. 
V drugem primeru so namesto, da bi napovedovali, kaj bo naredil obtoženec, zgradili model, ki posnema sodnika. Model bi premagal sodnika le v primeru, če le-ta napačno uporablja subjektivne karakteristike. Rezultati so pokazali, da računalniški model sodnika človeškega sodnika premaga za 35%. 
Ideja je, da gre pri dotičnem projektu za novo orodje, ki pripomore k razumevanju različnih področji, kjer ljudje sprejemajo odločitve. Moč algoritmov se kaže predvsem v tem, da pomagajo razumeti ali so človeške odločitve napačne in hkrati skušajo pomagati pri pravilnih odločitvah.

dr. Matej Kovačič, Institut Jožef Stefan: Zakonodajni monitor 
Zakonodajni monitor je projekt Inštituta Jože Štefan. Njihova ideja je bila, kako nestrukturirane podatke povezati v nek celoten sistem. Zajema podatke od  kako se je pojavila potreba po novem zakonu, odzivih in spremembah v parlamentu, do kako se je zakonodaja spreminjala ter kako se je v praksi uporabljala. Stran je trenutno še v testni rabi, zajema pa sklope: zakonodajna sled, pregled poslancev in lobistični stiki. V prihodnje želijo vsak zakon razbiti na posamezne odstavke in omogočiti vpogled kako so se posamezni členi spreminjali skozi čas ter kakšni so bili vplivi med sprejemanjem posameznih členov zakonov na dotični zakon. Zaradi nestrukturiranosti podatkov so primorani uporabljati metode umetne inteligence. V prihodnost želijo vključiti tudi statistike kriminalitete in iskalnik po sodnih odločitvah.
Predavanja so se  zaključila z okroglo mizo.

Iz bibliotekarskega stališča  pa so zanimiva predvsem glede tega, ker odpirajo številna nova vprašanja na temo obdelave velikega podatkovja, njihovega lastništva, tako varstva, kakor varnosti podatkov in pojmovanja napovedi dogodkov s pomočjo ustreznih matematičnih algoritmov.

24.8.15

Tradicionalno srečanje

Tudi letos organiziramo tradicionalno srečanje Biblioteama.

Dobimo se v sredo, 26. 8. 2015 ob 16:00 na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Pridruži se lahko vsak, ki ga zanima knjižničarstvo in pisanje člankov za Biblioblog. Iščemo tudi nove sodelavce. Pridruži se nam!

9.6.15

Miha Kovač o NUK2

Profesor na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na filozofski fakulteti v Ljubljani Miha Kovač pravi takole: »Ključno pri razmisleku o gradnji NUK 2 je, kaj hočemo z novo zgradbo doseči oziroma ali so potrebe še take, kot so bile, ko so jo načrtovali. Menim, da so ključni odgovori na tri vprašanja. Prvič, zgradbe nacionalnih knjižnic imajo vedno tudi reprezentativno funkcijo. S tega stališča potrebe po novi zgradbi ni, saj to funkcijo zelo solidno opravlja Plečnikova stavba. Drugič, ena od osnovnih funkcij nacionalnih knjižnic je hramba tiskanega gradiva in ta potreba še vedno obstaja. Tiskani format je namreč za hranjenje neprimerno bolj robusten od digitalnega, poleg tega digitalni »posnetek« tiskanega gradiva le-tega nikoli ne prikaže v vsej njegovi večplastnosti. Drugo vprašanje pa seveda je, ali je vse tiskano gradivo treba hraniti v središču mesta in prostorih nacionalne knjižnice: vsaj zame namreč spet ni dvoma, da bi morala biti vsa nacionalna pisna dediščina dostopna v digitalni obliki v prostorih nacionalne knjižnice (oziroma v njenem omrežju), manj uporabljano in staro tiskano gradivo pa je mogoče hraniti na oddaljenih lokacijah. Tretjič, NUK je tudi univerzitetna knjižnica, kar pomeni, da naj bi bila zgradba Nuk 2 namenjena tudi študiju. Tu so se potrebe v zadnjih letih radikalno spremenile: za rabo digitalnega gradiva ni treba več v čitalnico, saj študenti s pomočjo računalnikov in tablic lahko študirajo tudi drugje, zato so potrebe po takih čitalnicah, kot je v NUK 1, v resnici manjše, kot so bile nekoč. Tisto, kar študenti potrebujejo, so prostori za skupinsko delo in dostop do razmeroma drage programske in strojne opreme. Sodobne univerzitetne knjižnice so precej drugačne kot NUK 1: odprte so 24 ur, v njih pa je zelo veliko prostora za individualno in skupinsko študentsko delo, te prostore pa »dopolnjujejo« prostori za prehranjevanje in rekreacijo. Vse to po mojem mnenju pomeni, da bi bilo treba koncept NUK 2 treba temeljito premisliti, saj je zelo verjetno, da je njegovo zasnovo – ki je bila v času, ko je nastala, visoko kvalitetna – povozil čas. Še več: lokacija NUK 2 je obdana s kar nekaj fakultetami, ki imajo velike finančne in prostorske težave (stara zgradba fakultete za kemijo bo, denimo, zelo verjetno nekaj let stala prazna, ker filozofska fakulteta nima denarja za njeno obnovo), zato bi bila gradnja NUK 2 po starih načrtih v sedanjih razmerah nepotrebno paradiranje in simptom izgube občutka za realnost.«
Delo, pon, 01.06.2015, 10:00 (plačljiv članek) http://www.delo.si/kultura/knjiga/ali-se-potrebujemo-nuk-2-ki-smo-si-ga-gorece-zeleli.html

Leta 2009 sem se pridružil skupini študentov arhitekture (študentov bibliotekarstva problematika ni zanimala), ki je kritična do poteka nastajanja nove stavbe NUK 2. Trudil sem se dobiti kakšne ideje "vodilnih" knjižničarjev o tem, kaj dejansko potrebujemo od novega NUK. Žal sem bil močno razočaran nad odgovori, za katere sem domneval, da lahko strokovno utemeljijo tedanje načrte.

Avtorica knjige o arhitekturi in knjižničarstvu: "K nastajanju in posodabljanju načrta nisem bila povabljena, zato vam na vprašanja ne morem odgovoriti."

Oddelek NUK za knjižnični sistem Univerze v Ljubljani: "sam projekt je v rokah Ministrstva", "jaz nisem prava oseba za formalne informacije", "jaz nisem v ekipi ki vodi projekt.", "želimo si čim prejšnjega začetka gradnje", "odgovor ni namenjen kakršni koli objavi" :).

Enota za splošne, pravne in finančne zadeve (ki naj bi bila "odgovorna" za projekt): "Gotovo je problem, da se realizacija vleče in vleče", "Zadnja prilagoditev je poleg novosti vključevala tudi zmanjšanje kvadratur v okviru fazne gradnje", "V glavnem so bile v projekt vključene vse programske in tehnološke zahteve, ki jih je NUK želel.", "ministrstvo je naredilo recenzijo", "Bistvena zadeva, kjer projekt lahko bo funkcionalen ali pa ne bo, je po našem mnenju vgrajena in pomična oprema, razsvetljava, instalacijske rešitve itd.", "NUK brez nadaljnjega podpira gradnjo predmetnega projekta, ki je še vedno dovolj dober in se ne zavzema za nov projekt."

Vmes je bil leta 2012 nov natečaj realiziran, v ocenjevalni komisiji ni bilo nobenega knjižničarja (in kar dva arheologa). Sedaj pa se spet govori o "drugačnih zahtevah". Priložnost je bila že večkrat zamujena!

8.6.15

Izšla je poletna številka Štubiduja

Novo številko preprosto morate imeti! :) Lahko jo dobite v knjižnici Oddelka BINK FF in v NUK-u v ICB. Lahko pa jo tudi naročite reko sekcijasb@gmail.com ali stubidu1234@gmail.com.


Kratek vpogled v junijsko številko:
 • Naši študentje so se letos udeležili Bobcatsss-a v Brnu. Med predstavitvami raziskovalnega dela študentov, sta svoj prispevek predstavili tudi dve študentki našega oddelka. Z njima smo naredili kratek intervju.
 • Mojca Trtnik se je v tokratni ICB rubriki spraševala: Ali smo tudi knjižničarji pripravljeni na odprti dostop? In ali je znanje res brezplačno in prosto dostopno vsem?
 • Intervju z založbo, katera ime je dobila po mehkolistni, zgodnji spomladanski solati – berivki :)
 • Česa še o spletnem portalu dobreknjige.si ne veste?
 • Tomaž Bešter je v svojem prispevku več kot odlično obudil spomin na Etični kodeks slovenskih bibliotekarjev. Ali ste vedeli, da bo letošnje leto v mesecu novembru že dvajseta obletnica nastanka enega najpomembnejših dokumentov v slovenskem bibliotekarstvu?
 • Študentje smo se letos potepali po drugem največjem mestu v Evropski Uniji, po mestu, ki mu pravijo tudi mesto mladih. V turističnem smislu pa je celo najhitrejše rastoče evropsko mesto. Že veste, kje smo bili? Vas zanima, kaj vse smo videli in doživeli?
 • V številki sta objavljeni zmagovalni zgodbi literarnega natečaja, ki ga je uredniški odbor izvedel s pomočjo dr. Andreja Blatnika. Ti sta Pol metulja in Bogomolka.
 • Intervju s profesorico Marijo Petek
 • Booky – pripomoček, da lahko branje postane res preprosto in udobno
In še nekaj zanimivih naslovov, ki se skrivajo v številki:
 • Da branje ne postane španska vas – intervju z založbo Malinc
 • 3. tematska konferenca: Knjiga in mediji – ali kako našminkati buldoga?
 • Vedno nekje vmes, ostajam ekstra – predstavitev pesniške zbirke Špele Sanabor
Uredniški odbor vam želim veliko pozitivne energije, sončnih in toplih dni, nasmehov na obrazu in seveda prijetno branje!

Povezava do spletnih verzij revij, ki so bile izdane do sedaj: https://sites.google.com/site/spletnabink/stubidu