Strani

21.2.20

Razpis kandidacijskega postopka za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021

  • Razpis kandidacijskega postopka za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021
V kandidacijskem postopku se kandidira kandidate za naslednjo funkcijo: predsednik Sekcije za izobraževanje in kadre.
Kandidacijski postopek vodi in izvaja Upravni odbor ZBDS. Kandidate kandidirajo redni člani ZBDS. Kandidati morajo biti potrjeni s strani izvršilnih organov rednih članov ZBDS in se morajo s kandidaturo strinjati. Kandidira lahko tudi posameznik, ki dobi pisno podporo najmanj polovice vseh članov Upravnega odbora ZBDS. Kandidati morajo biti člani enega od rednih članov ZBDS.
Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih in delovnih telesih ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije.

Kandidacijski postopek poteka od 21. 2. do 21. 4. 2020. Kandidature se podajo na obrazcih, ki so priloga razpisa.

Priloge:
Rokovnik kandidacijskega postopka in volilnih opravil za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021
Obrazec 1 – Kandidatura za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (redni člani ZBDS)
Obrazec 2 – Kandidatura za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (posamezniki)
Obrazec 3 - Podpora kandidatu za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (posamezniki)
Obrazec 4 – Izjava kandidata
Obrazec 5 – Biografija kandidata

Izpolnjeni obrazci se pošljejo do 21. 4. 2020 na naslov: Polona Marinšek, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Ni komentarjev:

Objavite komentar