Strani

16.1.14

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu

Opozarjamo na pomemben dokument:

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu

Ministrstvo za kulturo pripravilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu za javno obravnavo
Pomembna je sprememba 39 člena.
Z zakonsko določitvijo stopnje in vrste izobrazbe strokovnih knjižničarskih delavcev se na eni strani omogoči sprejem pravilnika o bibliotekarskem izpitu ter na drugi strani določi pogoje za vstop v stroko, primerljive z drugimi evropskimi državami in v skladu z razvojem na področju knjižničarstva.
Sprememba 39 člena:

(3) Dela bibliotekarja lahko opravlja zaposleni z zaključeno najmanj visokošolsko izobrazbo s področja bibliotekarstva ali izobrazbo z drugih področij, iz priloge k diplomi pa akreditirani visokošolski zavod za izvajanje študijskega programa s področja bibliotekarstva potrdi, da je v okviru študijskega programa opravil najmanj za 43 ECST kreditnih točk obveznosti s področja bibliotekarskih vsebin.
(4) Dela bibliotekarja lahko opravlja tudi zaposleni, ki ima:
− visokošolsko izobrazbo z drugih področij in opravljen akreditirani visokošolski študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva v obsegu najmanj 43 ECST kreditnih točk ali
− visokošolsko izobrazbo z drugih področij in mu je bilo v formalnem postopku pri akreditiranem visokošolskem zavodu za izvajanje študijskega programa s področja bibliotekarstva na osnovi opravljenih izobraževalnih vsebin in dokumentiranih dosežkov na področju knjižnične dejavnosti priznanih najmanj 43 ECST kreditnih točk obveznosti.

Kaj pa je vam všeč? Bi kaj spremenili?

2 komentarja:

  1. Ministrstvo za kulturo je rok za odzive podaljšalo do 21. februarja 2014.

    OdgovoriIzbriši
  2. Ali naj bi omenjene dolocitve veljale tudi za solske knjiznicarje?

    OdgovoriIzbriši