Strani

18.1.13

Čopova diploma in Čopova priznanja 2012

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljuje Čopove diplome in Čopova priznanja kot najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku knjižničarske stroke. Čopova diploma in Čopovo priznanje sta poimenovana po slovenskem knjižničarju in učenjaku Matiji Čopu.

Čopova diploma se podeli za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke. Čopove diplome se podeljujejo posameznikom, ki so člani rednih ali pridruženih članov Zveze. Čopovo diplomo lahko posameznik prejme le enkrat.

Čopovo priznanje se podeli za enkratne dosežke, ki so plod izvirnih strokovnih pristopov ali za posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva, krepitvi ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti ter za zasluge pri razvoju knjižnične dejavnosti. Čopova priznanja se podeljujejo posameznikom, ki so člani rednih članov Zveze, rednim članom Zveze ter pridruženim članom Zveze. Izjemoma se Čopova priznanja podeljujejo tudi drugim organizacijam, ki podpirajo delovanje Zveze in njenih članov oziroma imajo posebne zasluge za popularizacijo in napredek knjižničarske stroke. Čopovo priznanje lahko posameznik ali organizacija prejmeta večkrat.

Dobitnica Čopove diplome za leto 2012je Zlatka Rabzelj, Ministrstvo za obrambo RS (obrazložitev).Dobitniki Čopovih priznanj za leto 2012 so Mojca Gomboc, Mariborska knjižnica (obrazložitev), Janja Turk, Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (obrazložitev) in Vojko Konrad Zadravec, Mestna knjižnica Ljubljana (obrazložitev) (na sliki od leve proti desni).

Nagrajenkam in nagrajencu iskreno čestitamo!


Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je kot priznanje za strokovno delo doslej podelila naslednje
Tehnično navodilo: Brskalnik Chrome navadno noče odpirati pdf datotek (tokrat so žal to vse obrazložitve o nagrajencih) na strežniku ZBDS, zato si pomagajte s kakšnim drugim brskalnikom!

Ni komentarjev:

Objavite komentar