Strani

16.1.12

Področna društva (3)

Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije sestavlja osem področnih bibliotekarskih društev, pet smo jih že predstavili (1. in 2.), tokrat še kratka predstavitev zadnjih treh področnih društev.

Društvo bibliotekarjev Koroške
Društvo bibliotekarjev Koroške bo program za leto 2012 pripravilo na seji izvršnega odbora v prvih mesecih naslednjega leta in ga posredovalo v potrditev članom na občnem zboru. Pripravili bodo predavanje in strokovno srečanje.
Društvo vodi predsednica Simona Vončina iz Koroške osrednje knjižnice Ravne.
Več podatkov o društvu in njegovih članih predstavljajo na svoji spletni strani in društvenem profilu Facebook.

Društvo bibliotekarjev Gorenjske

Društvo je v začetku leta izpeljalo primopredajo, saj aktualni predsednik predsedniško mesto predaja svojemu nasledniku. Zato lahko samo precej v grobem poda načrt dejavnosti, ki se bodo odvijale znotraj Društva bibliotekarjev Gorenjske.

 • Kot vsako leto se bo tudi tokrat organiziral izlet za člane, predvidoma v aprilu ali maju, lokacija za zdaj še ni znana.
 • V jesenskem času se bo prav tako organiziralo izobraževanje v okviru DBG.
 • Nadaljevalo se bo delo na dopolnjevanju statuta društva.
 • Prav tako še ni bila izpeljana postavitev lastne spletne strani, tudi ta projekt se nadaljuje v letu 2012.
Vse skupaj pa bomo še vedno usklajevali na sestankih društva, ki smo jih v letu 2011 imeli 7.
Društvo sedaj vodi predsednik Nejc Perko.
Društvo bibliotekarjev Gorenjske nima svoje spletne strani in s predstavitvijo gostuje na spletišču ZBDS.

Društvo bibliotekarjev Dolenjske

V letu 2012 društvo načrtuje naslednje aktivnosti:

 • določitev članarine in ugodnosti članstva DKD (prejemanje revije knjižnica, popust pri plačilu na seminarjih in posvetovanju, ki jih organizira ZBDS);
 • akcija za pridobivanje novih članov ter donatorjev;
 • spodbujanje članov, da s svojim delom in aktivnostjo čim več prispevajo k razvoju in poznavanju stroke;
 • organizacija strokovne ekskurzije (ogledi knjižnic);
 • organizacija strokovnih srečanj (primeri »dobre prakse«) in spoznavanje razmer in problemov drugih knjižnic;
 • organizacija strokovnih predavanj;
 • pridobivanje sredstev na javnih razpisih;
 • pridobivanje medijske pozornosti, pridobivanje donatorjev;
 • posodabljanje in skrb za spletno stran DKD;
 • podelitev naziva častnega člana društva članom, ki ima izredne zasluge za uspešno delo društva ali razvoj območnega knjižničarstva;
 • skrb za stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje članov in spremljanje razvoja knjižničarske stroke doma in v svetu;
 • sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami na Dolenjskem (muzeji, arhivi...) in skrb za spoštovanje etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev (pri vsakdanjem delu knjižničarjev).
Društvo bibliotekarjev Dolenjske vodi predsednica Mateja Bahč. Več o društvu na njegovi spletni strani.

Kratke predstavitve področnih društev in njihovih programov za delovanje v letu 2012 smo s tem zaključili, kdaj kasneje pa še kaj o kateri od desetih sekcij ZBDS.

Ni komentarjev:

Objavite komentar