Strani

23.12.11

Področna društva bibliotekarjev

Knjižnični delavci pogosto govorimo o tem, da smo člani ZBDS, to je Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, kar je glede občutka pripadnosti čisto lepo in prav, formalno gledano pa ni res. Organiziranost stanovskih društev in njihova pravila/ statuti namreč pravijo drugače. Knjižničarski delavec se lahko včlani v eno od osmih področnih društev (Društvo bibliotekarjev Ljubljana, Društvo bibliotekarjev Maribor, Društvo bibliotekarjev Celje, Društvo bibliotekarjev Pomurja, Društvo bibliotekarjev Dolenjske, Društvo bibliotekarjev Koroške, Društvo bibliotekarjev Gorenjske, Društvo bibliotekarjev Primorske) in ta društva se nato združujejo v Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, ne posamezniki.

O delovanju in dosežkih svojih društev navadno ne vemo prav veliko, kaj šele o "sosedih" iz drugih področnih društev, zato je dobrodošla pobuda, da bi v nadaljevanjih podali kratko predstavitev posameznih društev. Novoletni čas je ravno pravšnji za načrtovanje dejavnosti v naslednjem letu, zato povzemamo kratke programe, kot so jih predstavili Zvezi za naslednje leto. Danes začenjamo z največjima, to je ljubljanskim in mariborskim.

Društvo bibliotekarjev Ljubljana
V letu 2012 bo delo v Društvu bibliotekarjev Ljubljana usmerjeno v štiri sklope.
 • Članstvo: vzdrževanje aktualne baze članstva, poziv za plačilo članarine, promocija vključevanja novih članov; predvsem študentov.
 • Pravno-formalne zadeve: pregled in ureditev arhiva, redna srečanja izvršnega odbora, redni zbori članov (1 x letno), redno oddajanje finančnih poročil na AJPES in DURS, redno oddajanje programskih poročil na ZBDS, pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2013.
 • Obveščanje članstva: urejanje aktualne društvene spletne strani, izmenjava mnenj članov preko omrežja Facebook in Twitter, posredovanja aktualnih obvestil članom preko e-pošte.
 • Družabno-strokovne aktivnosti: organizacija dveh krajših strokovnih srečanj (pomlad, jesen), družabno srečanje (poletje), obveščanje članov o novostih v stroki, aktivnostih v sorodnih društvih in na ZBDS, spremljanje sprememb na zakonodajnem področju.
Društvo vodi predsednica mag. Maja Božič. Kratek pregled dejavnosti in dosežkov društva in nekaterih posameznikov je na spletni strani Društva bibliotekarjev Ljubljana in društvenem profilu Facebook.

Društvo bibliotekarjev Maribor
Članice IO Društva bibliotekarjev Maribor so na korespondenčni seji pripravile osnutek programa delovanja društva v letu 2012. V letu 2012 načrtujejo organizacijo naslednjih strokovnih ekskurzij, predavanja in dogodke:
 • Strokovna ekskurzija: 18. Mednarodni salon knjig v Novem Sadu
 • Redni volilni občni zbor, društvene novice
 • Strokovno predavanje: Predstavitev delovanja Sekcije za šolske knjižnice M. Klavž Dolinar
 • Strokovno predavanje: EPK in knjižnice
 • Predstavitev udeležencev 77. Konference IFLA (sodelovanju članov pri posvetovanju splošnih in potujočih knjižnic)
 • Strokovno predavanje – predstavitev doktorskih/magistrskih nalog (sodelovanju članov pri posvetovanju visokošolskih in specialnih knjižnic)
 • Ogled knjižnega sejma na Dunaju
 • Knjižni sejem v Ljubljani
 • Izlet v neznano: novoletno srečanje članov društva
Na občnem zboru bodo predlagali krajši rok plačila letne članarine. ZBDSju bodo sporočali ažurirane podatke pred vsako izdajo revije Knjižnice. V letu 2012 bodo uredili arhiv fotografij društva za nazaj v elektronski obliki in za sprotno arhiviranje. Ustvarili bodo društveni profil na Facebooku. Člani in članice bodo tudi v letu 2012 na dom prejemali strokovno revijo Knjižnica, preko društva pa bodo sodelovali tako v organih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in Zveze kulturnih društev Maribor ter sodelovali z drugimi področnimi društvi in sekcijami.

Društvo po odstopu mag. Sabine Fras Popović vodi predsednica mag. Branka Kerec. Obširneje se predstavlja Društvo bibliotekarjev Maribor na svoji spletni strani.

Prihodnjič bomo predstavili še druga področna društva bibliotekarjev, vabimo pa vas, da nam sporočate utrinke iz dela, uspehov in načrtov svojih društev, z veseljem jih bomo objavili.

Ni komentarjev:

Objavite komentar