Strani

24.6.11

V pripravi nov Pravilnik o bibliotekarskemu izpitu - oddaja pripomb do 11.7.2011

Nekatere stvari so preprosto preveč pomembne, da bi bile prezrte. Trenutno veljavni pravilnik o bibliotekarskem izpitu je iz leta 1980 (Samoupravnem sporazumu o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke, Ur. l. SRS, 1980, št. 30), tako da je bil več kot skrajni čas za revizijo. Takšen dokument se ne pripravlja iz danes na jutri, tako da nam je izjemno čudno, da se o tem ni govorilo že prej in da v pripravo le tega ni bila vključena širše zainteresirana knjižničarska javnost. Nov Pravilnik o bibliotekarskemu izpitu je namreč dokončan in je dostopen na spletnih straneh Državnega portala Republike Slovenije.

Vse, ki nas berete, naprošamo, da si Pravilnik dobro preberete in podate vaše komentarje in pripombe.

Rok za oddajo komentarjev je 11.7.2011.

13 komentarjev:

 1. "Takšen dokument se ne pripravlja iz danes na jutri, tako da nam je izjemno čudno, da se o tem ni govorilo že prej in da v pripravo le tega ni bila vključena širše zainteresirana knjižničarska javnost."

  Kaj je "širše zainteresirana knjižničarska javnost" bila kadarkoli vključena v širšo razpravo (še zlasti takrat ko je šlo za v celoti strokovna vprašanja)?

  Hvala za informacijo!

  OdgovoriIzbriši
 2. Jaz sem o tem izvedel šele s tem člankom na Biblioblogu. Zakaj o tem ni bilo nobene debate do zdaj?

  OdgovoriIzbriši
 3. Spremembe:
  - niso več določene strokovne kvalifikacije ampak samo 3 vrste izpita,
  - izrecno se navaja volonterske pripravnike,
  - bolj je definirana izpitna komisija (9 članov na predlog NUK),
  - snov za izpit ni definirana, ampak jo določi izpitna komisija,
  - ni oprostitev snovi za tiste, ki so končali študij bibliotekarstva,
  - določeno je kritje stroškov (stroške popravnega izpita nosi kandidat)

  Ste opazili še kaj?

  OdgovoriIzbriši
 4. Ja, obsežen del dokumenta govori o pripravi oz. strokovnem usposabljanju na delovnem mestu. Ni mi jasno, kakšen je odnos med "strokovnim usposabljanjem na delovnem mestu" in "pripravništvom". Vsebina izpita bo pa tako ali tako enaka!

  OdgovoriIzbriši
 5. Oprostitev snovi za tiste, ki so končali študij bibliotekarstva? - Mislim, da lahko o tem žal samo sanjamo.

  OdgovoriIzbriši
 6. Katera snov pa bi potem še ostala? :-)

  OdgovoriIzbriši
 7. Ker gre za malce obsežnejši komentar, ga objavljam v dveh delih. Pripravljamo že novo objavo, ki se ukvarja z dopolnitvami v Zakonu o knjižničarstvu, je pa sicer precej povezano s to temo, saj ima stičišče vsaj v eni pomembni točki - volonterskemu pripravništvu. Preden pa

  grem na bistvo, pa naslednje. Kot je že Darko omenil, so mnogi o tej zadevi brali prvič prav na Biblioblogu, kar je vsaj tragikomično. V slovenskemu knjižničarstvu se stvari premikajo v 99% izjemno počasi (kar poglejte kdaj je bil obnovljen Zakon o knjižničarstvu ali pa ta famozni Samoupravni sporazum...) in še takrat ko se kakšna zadeva spreminja, jo spreminjajo posvečeni, brez neke javne razprave. Zakaj ni bilo o tem kakšne konference, okrogle mize, prispevka v Knjižnici oziroma npr. v Knjižničarskih novicah? Zakaj pri tovrstnih rečeh ne sodeluje Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, ki naj bi pravzaprav "izdeloval" bibliotekarje?

  Na tem mestu ne potrebujemo vnašati zapletene logike. Dejavnost je tista, ki se odloča ali bo sploh imela inštitut pripravništva (strokovnega usposabljanja?!) ali ne - Zakon o delovnih razmerjih tega namreč ne predpisuje kot obveznega. Ok, mi ga pač imamo. Posledica pripravništva je bibliotekarski izpit. Kot piše v 20. členu Pravilnika o bibliotekarskemu izpitu:" Z bibliotekarskim izpitom se ugotovi usposobljenost kandidata za samostojno opravljanje strokovnega dela." Mimo tega pač ne morem iti. Gre namreč za zelo resno trditev, ki pa v realnem svetu ne drži vode (prosim lepo, ne zamenjujte resne strokovno-znanstvene trditve z dogmo, ker čedalje bolj se mi dozdeva da so mnoge stvari zastavljene kot je bilo že omenjeno - dogme).

  Ustreznim inštitucijam predlagam, da izvedejo med direktorji slovenskih knjižnic anketo in jim zastavijo naslednje vprašanje: Ali je bibliotekarski izpit naredil vašega zaposlenega sposobnega opravljati delo v vaši knjižnici?

  Povejte mi potemtakem, kolikšna je vrednost izobraževanja na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo? Kaj te pravzaprav učijo tam? Če že kaj, je pokazatelj usposobljenosti diploma tega oddelka (tudi tu je velik če) in ne bibliotekarski izpit. Le ta namreč nikakor ne more nadomestiti večletnega izobraževanja, pa če napišemo še tisoč tovrstnih pravilnikov.

  Bistvo Pravilnika o bibliotekarskem izpitu kot tudi dopolnitev Zakona o knjižničarstvu pa je pravzaprav uzakonitev volonterskega pripravništva (ja, prav ste prebrali - ta oblika pripravništva je bila do sedaj
  pravzaprav oblika dela na črno!). A o tem drugič (v prihajajoči objavi).

  OdgovoriIzbriši
 8. Sedaj pa na sam pravilnik, kjer bom izpostavil tiste dele teksta, ki se mi zdijo subjektivno
  pomembni/zanimivi. Ne gre nujno za nove člene:

  4.člen:"Z enakim namenom se strokovno usposabljajo tudi pripravniki ali osebe, ki niso zaposlene v knjižnici (volonterski pripravniki)." - Legitimacija inštituta volonterskega pripravništva.

  5.člen (2):"...Za kandidata, pri katerem usposabljanje ne poteka v skladu s pričakovanji, lahko mentor predlaga podaljšanje usposabljanja za največ eno tretjino..." - Kot prvo ta pričakovanja niso nikjer prav točno definirana in zna se zgoditi, da bo imel delodajalec na ta račun zelo poceni delavca za dodatne 4 mesece (če gre za osebo s sedmo stopnjo izobrazbe npr.) = osnovnošolska računica za volonterskega pripravnika s sedmo stopnjo izobrazbe za pripravo na strokovni izpit je naslednja:

  Scenarij 1 - Zaposlimo povprečnega delojemalca (opravljen strokovni izpit):

  1. malica + prevoz = x
  2. 1 mesec dela povprečnega začetnika znaša delodajalca recimo 1500€ bruto.
  3. 16 mesecev dela povprečnega začetnika znaša delodajalca 24.000€ + x.

  Scenarij 2 - Zaposlimo pripravnika:

  1. malica + prevoz = x
  2. 1 mesec dela pripravnika znaša delodajalca 70% osnovne plače oziroma vsaj minimalno plačo = 1050€ bruto.
  3. 16 mesecev dela pripravnika znaša delodajalca 16.800€ + x.

  Scenarij 3 - Zaposlimo volonterskega pripravnika
  1. malica + prevoz = x
  2. 1 mesec dela volonterskega pripravnika znaša delodajalca x.
  3. 16 mesecev dela volonterskega pripravnika znaša delodajalca x.

  Vidite kam pes taco moli?

  5.člen (4):"...Za kandidata, ki je posebej uspešen pri opravljanju strokovnih nalog in pridobivanju strokovnega znanja in izkušenj za strokovno delo, lahko mentor predlaga skrajšanje usposabljanja za največ eno četrtino..." - Včasih je bilo to za polovico.

  16. člen:"...Predsednik in člani izpitne komisije morajo biti strokovnjaki s področja knjižnične dejavnosti oziroma strokovnjaki za vsebine posameznih izpitnih vsebin..." - Nikjer nisem zasledil bolj natančne definicije, kdo naj bi to pravzapravl lahko bil.

  19. člen:"...Izpraševalci so praviloma strokovnjaki s področja knjižnične dejavnosti oziroma strokovnjaki za vsebine posameznih izpitnih vsebin...." - Glej razlago 16.člena.

  20. člen:"...Z bibliotekarskim izpitom se ugotovi usposobljenost kandidata za samostojno opravljanje strokovnega dela...." - EUREKA!

  26. člen:"...Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj, da lahko kandidat pristopi k opravljanju ustnega dela izpita. Izjemoma lahko po presoji izpitne komisije k opravljanju ustnega dela izpita pristopi tudi kandidat, ki je na eni od izpitnih vsebin dosegel 50 odstotkov točk..." - Meja je drugače 60%, na tem mestu pa bodo lahko izpraševalci pokazali ali imajo dober dan in zakaj ne.

  28. člen:"...Končni uspeh izpita oceni izpitna komisija z »opravil« ali »ni opravil«..." - Čemu služijo potem ocene od 1 do 5?!

  29. člen (1):"...Kandidat lahko ponavlja izpit pri posamezni izpitni vsebini le enkrat. Če pri ponovnem opravljanju ni uspešen, mora ponovno opravljati celoten izpit..." - Ostri pogoji služijo temu vendar da se ta izpit jemlje resno..

  29.člen (3):"...Kandidat, ki ni opravil popravnega izpita, lahko ponovno opravlja celoten izpit šele po preteku šestih mesecev, vendar ne kasneje kot po preteku 18-ih mesecev..." - Bibliotekarski izpit mora biti narejen nekako v 2 letih po začetku službe. Kaj se zgodi če zaradi zgornjega kriterija bibliotekarski izpit ni pravočasno opravljen? Izguba službe?

  29.člen (4):"...Kandidat lahko ponovi opravljanje bibliotekarskega izpita največ dvakrat..." - Kaj pa potem?

  33. člen:"...Stroški bibliotekarskega izpita obsegajo stroške dela izpraševalcev, izpitne komisije ter stroške postopka in potrdil. Višino stroškov bibliotekarskega izpita določi nacionalna knjižnica..." - ...


  Toliko zaenkrat.

  OdgovoriIzbriši
 9. 1) 19. člen: "izpraševalci so praviloma strokovnjaki s področja knjižnične dejavnosti oziroma strokovnjaki za vsebine . . ." ????
  2) 26. člen: Očitno se uvajajo pisni izpiti za vse predmete???
  Ne bi bilo slabo, če bi kdo predpisal še kvaliteto učnega gradiva! To seveda raje ne!

  OdgovoriIzbriši
 10. Primerjati ga moramo s strokovni izpiti s področij zaposlovanja, zdravstva, šolstva, državne uprave in pravosodja. Pravniški državni izpit določa, da je pripravnik lahko, kdor ... ima pridobljen strokovni naslov diplomirani pravnik ali nostrificirano diplomo tuje pravne fakultete.

  Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva, ki določa da izpit opravlja Socialna zbornica Slovenije. V bibliotekarstvu bi to lahko opravljal ZBDS in ne NUK.

  OdgovoriIzbriši
 11. @Mitja

  To, da nacionalna knjižnica opravlja s strokovnimi izpiti, je v tujini precej neobičajno (naj me kdo popravi, če se motim). Pri nas pa je to v mnogih pogledih logično - imajo ustrezen kader, prostore, finančno podporo. ZBDS pa v tem trenutku ne pride v upoštev. Vsaj v obliki v kateri deluje dandanes. Ko pa se bo lahko enkrat primerjal z CILIP-om (v smislu organiziranosti, financiranja, niti ne toliko velikosti reda), pa se bomo drugače pogovarjali.

  Je pa to, kdo vodi strokovne izpite zame še najmanjši problem.

  OdgovoriIzbriši
 12. Zadnji dan so komentar dali tudi v DBL (objavljeno danes)

  OdgovoriIzbriši
 13. Skrbnik spletnega dnevnika je odstranil ta komentar.

  OdgovoriIzbriši