Strani

22.2.11

Natečaj za nagrade Kalanovega sklada

Pavle Kalan
Vir: dLib.si

Upravni odbor Kalanovega sklada pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije

razpisuje na osnovi veljavnega pravilnika Kalanovega sklada

NATEČAJ ZA NAGRADE KALANOVEGA SKLADA

 1. Nagrade Kalanovega sklada prejmejo knjižničarski delavci za tista pisna strokovna ali znanstvena dela, ki pomembno prispevajo k oblikovanju teorije bibliotekarstva in informacijske znanosti ter k praksi bibliotekarske in informacijske dejavnosti na slovenski ali mednarodni ravni.

 2. Za nagrade Kalanovega sklada lahko kandidirajo v obdobju med 15.7.2009 in 15.7.2011 objavljena dela:

  • a. Samostojna strokovna ali znanstvena dela in prispevki na temo 'Odziv knjižnic na zahteve novih generacij uporabnikov ob ponujenih možnostih najsodobnejše tehnologije' z ožjimi tematskimi področji:
   • Knjižnica v okolju 2.0
   • Oblikovanje strategije digitalizacije gradiv
   • Razumevanje potreb uporabnikov - digitalnih domorodcev
   • Združevanje količine podatkov z njihovo kakovostjo
   • Zagotavljanje kakovosti informacijskih virov in podatkov
   • Pametna virtualna knjižnica
   • Izobraževanje za informacijsko in digitalno pismenost - knjižničar in uporabnik
   • Odprti dostop in vloga knjižnic pri izgradnji repozitorijev

  • b. Druga samostojna strokovna ali znanstvena dela in prispevki, ki so bili objavljeni v slovenskem ali tujem strokovnem oz. znanstvenem tisku.

 3. Strokovna ali znanstvena dela, ki se potegujejo za nagrado Kalanovega sklada, lahko upravnemu odboru Kalanovega sklada predložijo posamezna bibliotekarska društva, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ali jih predlagajo člani upravnega odbora Kalanovega sklada.

 4. Predlagatelj mora predložiti upravnemu odboru Kalanovega sklada predlagano strokovno ali znanstveno delo s kratko obrazložitvijo predloga.

 5. Predlogi za nagrade Kalanovega sklada morajo biti predloženi upravnemu odboru Kalanovega sklada najkasneje do 1.8.2011.

 6. Predloge za nagrade morajo predlagatelji predložiti pisno na naslov:
  Kalanov sklad
  Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
  Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Upravni odbor Kalanovega sklada si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če predložena dela po njegovi presoji ne ustrezajo razpisanim pogojem.

Predsednik Upravnega odbora Kalanovega sklada
Ivan Kanič


Razpis natečaja bo objavljen v reviji Knjižnica, Knjižničarskih novicah in na spletišču Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

Ni komentarjev:

Objavite komentar