Strani

5.7.10

Izšla je prva številka revije Knjižnica za leto 2010

 S pričujočo številko se predstavlja novo uredništvo. Čestitke prof.dr. Primožu Južniču, ki bo poskrbel za vsebinsko zasnovo. Za izvedbo izdajanja revije pa bo skrbela glavna urednica mag. Branka Badovinac.

Kakor pravi prof. Južnič: "Revija Knjižnica nikoli ni imela profesionalnih urednikov, obseg opravil pa zahteva profesionalno delo, zato menim da bo lažje in bolj kvalitetno, če bosta urednika dva. Drugi pomemben vzrok je tudi v ravnotežju generacij. Za vsako strokovno in znanstveno področje je izjemno pomembno, da deluje in se razvija tako, da različne generacije k razvoju prispevajo enakovredno in v sodelovanju. Vsaka generacija ima svoje prednosti, zato je sinergija vedno zaželena in pomembna. Urednika sta pripadnika dveh različnih generacij in tudi uredniški odbor je podobno sestavljen. Upam, da se bo to ravnotežje prepoznalo tudi pri naših končnih rezultatih, torej pri reviji sami."

Biblioblogovci na tem mestu ponovno pozivamo mlade-predvsem študente bibliotekarstva k sodelovanju. Kakor smo že večkrat omenili: Pomembno je, da se na našem področju udejstvujete pri različnih vsebinah že tekom študija.

In kaj  revija prinaša tokrat?

Prvi prispevek, je prispevek Matija Vidička in dr. Silve Novljan z naslovom »Uporabnost metod GIS pri načrtovanju knjižničnih storitev: nekaj primerov«. (GIS je kratica za Geografske informacijske sisteme.)

Sledi prispevek  mag. Marije Kobal. Članek »Uporabniki, izposoja in postavitev knjižnične zbirke v splošni knjižnici Bežigrad«, ki je zasnovan kot študija primera v nekdanji Knjižnici Bežigrad, ki je danes že del Mestne knjižnice Ljubljana.

V soavtorstvu z Miro Vidic ga. Kobal predstavljava raziskavo z naslovom »Odnos ‘visokošolski knjižničar–študent’: kako študentje poznajo delo visokošolskega knjižničarja«. Rezultati potrjujejo rezultate podobnih raziskav, opravljanih predvsem v ZDA, da študentje knjižničarja večinoma ne zaznavajo kot informacijskega strokovnjaka, ki ima pomembno vlogo pri uspešnosti in kvaliteti njihovega študija. (Zopet zanimiva tema za razpravo.)

Prispevek Jelke Kos »Vpliv menedžmenta na kakovost vsebinske obdelave knjižničnega gradiva« predstavlja pregledni in splošni pogled na problematiko vodenja knjižnic.

Namen preglednega članka dr. Alenke Kavčič – Čolić z naslovom »Trajno ohranjanje digitalnih virov: koncepti in metode« je podati povzetek konceptov in metod, ki bodo pomagali razumeti trajno ohranjanje virov


Irena Sešek in Janko Klasinc sta prispevala besedilo z naslovom »Zbiranje obveznega izvoda spletnih publikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici: zakonska podlaga in praktični vidiki«

Zadnji prispevek je »Vzpostavljanje storitve EOD – ‘e-knjige po naročilu’ v NUK: pregled opravljenega dela po dveh letih delovanja storitve« avtorjev dr. Sonje Svoljšak in Janka Klasinca. 

V rubriki In Memoriam si lahko preberete slovo Jožetu Šifrerju, ki ga je spisal dr. Mihael Glavan. 

Revijo zaključujejo dokumenti in gradivo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS). Objavljamo novi »Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije« in novi »Pravilnik o organizaciji in izdajanju revije Knjižnica«, seznam članov v predsedstvu in v drugih organih ter delovnih telesih ZBDS v obdobju 2009–2011, ter seznam prejemnikov Čopovih priznanj in Čopovih diplom v letu 2009 ter nagrajencev Kalanovega sklada za obdobje 2007–2009.

Želimo vam prijetno branje!

Povzeto po: Spletni dnevnik revije Knjižnica, Prva številka za leto 2010

1 komentar:

  1. Revija Knjižnica na svojem blogu obvešča o prosti dostopnosti številk 3/4 in 5 (2009)
    na njihovi spletni strani.

    V dvojni številki 3/4 je objavljen celoten Bibliotekarski terminološki slovar, v 5. številki pa prevod dela Konrada Stefana.

    OdgovoriIzbriši