Strani

21.6.10

Plače javnih funkcionarjev - direktorji slovenskih knjižnic

Pred kratkim smo na portalu E-uprave malo brskali po plačah javnih funkcionarjev - bolj specifično direktorjev slovenskih knjižnic (E-uprava - plače). Bili smo skrajno presenečeni, ko smo na prvem mestu zasledili direktorico splošne knjižnice Rogaška Slatina. Seveda smo hoteli dobiti odgovore, kako je do tega prišlo. To je razlog, da novico objavljamo šele sedaj. Direktorica splošne knjižnice Rogaška Slatina Metka Kodrič nam je v izjemno kratkem roku odgovorila na zastavljena vprašanja, za kar se ji hvaležno zahvaljujemo!

Spodaj v skladu z zakonom objavljamo celotno komunikacijo. Opomba: Odgovor direktorice je v izvirni obliki v .doc datoteki, mi smo ga samo prekopirali.

 1. (poslano 15.6.2010)
Spoštovana Metka Kodrič!
V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2) (http://www.uradni-list.si/1/content?id=73398&part=u&highlight=ZAKON+O+DOSTOPU+DO+INFORMACIJ) bi vam radi postavili vprašanje glede višine vaše plače kot direktorici slovenske knjižnice. Prosimo za odgovor v zakonsko predpisanem roku.
Pred kratkim smo preko e-uprave (http://e-uprava.gov.si/ispo/javneplace/urejenSeznam.ispo?num=all&from=from_detajl&organ=) zasledili, da ste najbolje plačana direktorica katerekoli slovenske knjižnice (na skupnem 78. mestu s 5.509€ bruto plače). Zanima nas kako utemeljujete višino vaše plače, glede na to, da ste na lestvici celo pred direktorico Narodne in univerzitetne knjižnice. Zanima nas vaša plat zgodbe.
Za vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujem in vam želimo prijeten delovni dan!
Ekipa Bibliobloga

 2. (prejeto 17.6.2010)

Datum: 17.06.2010

BIBLIOBLOG
ODGOVOR na Plače javnih funkcionarjev – direktorji slovenskih knjižnic
(e-pošta z dne 16.06.2010)
Spoštovani,
posredujem odgovor na vašo e-pošto in v skladu z 42. čl. Zakona o medijih pričakujem na Biblioblogu objavo celotnega odgovora na vašo poizvedbo.
Osnovna plača za delovno mesto direktorja Knjižnice Rogaška Slatina je bila ob uvrščanju direktorjev občinskih javnih zavodov na področju kulture v plačne razrede po ZSPJS uvrščena v plačni razred 42 (dopis Ministrstva za kulturo z dne 15.11.2005). Osnovna plača direktorice Knjižnice Rogaška Slatina je še vedno uvrščena v plačni razred 42.
Podatek o bruto plači direktorice Knjižnice Rogaška Slatina za mesec marec 2010, ki ga navajate na BIBLIOBLOGU (bruto plača 5.509 EUR), je napačen.
Napaka je nastala v našem računovodstvu pri mesečnem poročanju o izplačanih plačah pri pravnih osebah za mesec marec preko spletnega programa AJPES. Pri poročanju je prišlo do napačnega vpisa bruto plače direktorice v obrazec AJPES 1-ZAP/M. Pod redna izplačila za mesec marec je bil vpisan znesek v višini 5.509 EUR namesto zneska 2.629 EUR, kolikor je znašala bruto plača direktorice za mesec marec. Razlika do vpisanega zneska 2.880 EUR pa bi morala biti vpisana v polje pod izredna izplačila, ta znesek je bil izplačilo preostanka (8/12) delovne uspešnosti direktorici Knjižnice Rogaška Slatina za leto 2008 v skladu s predpisi.
Napaka v poročanju je bila ugotovljena že 13.05.2010, ko smo bili s strani AJPES-a pozvani, da podamo obrazložitev zaradi odstopanja višine bruto plače direktorice meseca marca 2010 glede na mesec februar 2010. Takoj smo s popravkom obrazca 1-ZAP/M sporočili popravek in bilo nam je zagotovljeno, da bo popravek upoštevan pri javni objavi plač, vendar do poprave podatkov žal očitno ni prišlo.
 Bruto izplačila funkcionarjem Z080 so objavljena na portalu e-uprave
http://e-uprava.gov.si/ispo/javneplace/urejenSeznam.ispo?num=all&from=from_detajl&organ=
in na portalu AJPES-a
http://www.ajpes.si/Statistike/Place_javni_sektor/Porocila/Zadnje_porocilo
Na obeh portalih so podatki dostopni tudi za nazaj. Če bi hoteli oz. če bi bili želeli, spoštovani člani BIBLIOTEAM-a, bi lahko pred objavo »udarnega« Osjega gnezda preverili pravilnost podatkov o bruto plači - Z080 direktorice Knjižnice Rogaška Slatina, lahko bi pregledali te podatke za več mesecev oz. let nazaj. Ker navajate, da ste »skupina mladih in aktivnih ljudi, ki je pripravljena izražati strokovna stališča v knjižničarstvu in tako ustvarjati aktivno politiko in spremembe na boljše« in ker tudi sami izhajate iz knjižničarskih vrst, bi morali vedeti, da bruto plača direktorice knjižnice IV. skupine, kamor sodi Knjižnica Rogaška Slatine, ne more biti višja od bruto plače direktorice Narodne in univerzitetne knjižnice oz. bi morali vsaj pomisliti, da gre za napako in pred objavo zadevo preveriti.
Lep pozdrav,
  Metka Kodrič
  V.d. direktorice
P.S.
Po petindvajsetih letih dela v knjižničarstvu sem se prvič in gotovo zadnjič znašla med prvimi stotimi najbolje plačanimi funkcionarji, pa še tokrat (žal) po pomoti. Med nekaj več kot 2400 funkcionarji s seznama sem običajno na mestih med 2.200 in 2.250. Vsekakor ne pričakujem, da bo direktorica Knjižnice Rogaška Slatina zanimiva tema za Osje gnezdo, ko bo na seznamu pod številko 2.250, pa tudi delovno mesto direktorja za to plačo definitivno ne bo najbolj privlačno na bodočih razpisih. Zadnji je ravnokar mimo.
3. (poslano 17.6.2010)

Spoštovana Metka Kodrič!
Najprej bi se vam zahvalili za izjemno ažuren odgovor. Naj vam povemo, da navkljub morebitnemu negativnemu tonu našega e-maila, to definitivno ni bil naš namen. Ob rednem spremljanju vseh sfer naše profesije včasih naletimo na podobne novice, ki si seveda zaslužijo objavo. Definitivno pa ste lahko opazili, da nismo šli s to novico v resno objavo, preden bi slišali vašo stran zgodbe, temveč smo to novico objavili le v Osjem gnezdu, ki pa je seveda daleč od stroge informativne narave (kar je bilo že nekajkrat razloženo). Že takoj, ko smo videli podatek o višini plače, smo vedeli, da se je od nekje prikradla napaka - smo kar dobro seznanjeni s plačnim sistemom. In to je še en razlog, da smo se pred objavo obrnili na vas. To, da so v samem začetku navajani napačni podatki na AJPES in na E-upravi, pa seveda ne more biti naša krivda. To sta dva izjemno uradna kanala podatkov, za katere lahko skorajda rečemo, da sta tudi primarna (čeprav seveda nista - sta le zbirnika) - zato lahko v največji meri smatramo te podatke za verodostojne. To je tudi drug razlog za objavo v Osjem gnezdu. Namreč - pojav napake v teh sistemih. Višina plače za nas nikakor ni sporna - če kdo, smo mi mnenja, da si uspešni direktorji in managerji zaslužijo zelo dobre plače. Za nas so sporne predvsem razne deviacije, ki se v stroki pojavljajo.
Vaš odgovor bo do konca tega tedna seveda objavljen v celoti kot redna objava, vam pa želimo čim več uspehov na področju delovanja!

Želimo vam prijeten konec delovnega tedna,
Vaš Biblioblog


p.s. Napaka na AJPES-u še vedno ni popravljena...

1 komentar:

  1. Zadevo so očitno spremenili:
    2220. KNJIŽNICA ROGAŠKA SLATINA Direktor KNJ 2.631€

    OdgovoriIzbriši