Strani

30.3.10

Kompetence šolskega knjižničarja – zmožnosti, priložnosti, izzivi

KONGRES ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV SLOVENIJE

»Kompetence šolskega knjižničarja – zmožnosti, priložnosti, izzivi«

Kongresni center Rogla, 21. – 23. oktober 2010

Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije od 21. do 23. oktobra 2010 v Kongresnem centru Rogla prireja četrti kongres šolskih knjižničarjev Slovenije. Osrednja tema kongresa bo »Kompetence šolskega knjižničarja – zmožnosti, priložnosti, izzivi«.

Program kongresa sestavlja uvodni plenarni del z vabljenimi referati, nato bo delo potekalo v obliki panelnih diskusij, delavnic, predstavitev primerov dobre prakse in plakatov. Prve raziskovalne izkušnje bodo predstavili tudi študenti Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavljene bodo novosti v stroki in opremi šolskih knjižnic, mednarodna srečanja knjižničarjev in različni projekti. Zaključni del kongresa bo namenjen predstavitvi povzetkov vsebinskih sklopov ter oblikovanju predlogov in sklepov kongresa.

K sodelovanju smo povabili tudi sponzorje in pokrovitelje, njihova razstavna in prodajna mesta bodo na voljo vse dni kongresa, njihovo promocijsko gradivo pa bo sestavni del kongresnega gradiva.

Pripravo in izvedbo posameznih vsebinskih sklopov koordinirajo članice programskega odbora, ki so k sodelovanju pritegnile strokovnjake različnih strok, šolske in druge knjižničarje ter strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju in predstavnike inštitucij v neposredni povezavi s šolskim knjižničarstvom.

Vsebinski sklopi kongresa:
Šolski knjižničar v sistemu – panelna razprava
Moderatorka mag. Majda Steinbuch

Spoprijemanje s stresom, izgorevanje in mobing na delovnem mestu
Moderatorka dr. Vlasta Zabukovec

Upravljanje kariere
Moderatorka dr. Vlasta Zabukovec

Revija Šolska knjižnica – prispevek k strokovni rasti šolskega knjižničarja – okrogla miza ob 20-letnici
Moderatorka mag. Majda Steinbuch

Šolski knjižničar in prostorsko načrtovanje ter opremljanje sodobne, uporabniku prijazne šolske knjižnice
Moderatorka Maja Miklič

Pripovedovanje ljudskih pravljic
Moderatorka Ivanka Učakar

Sodelujete lahko s predstavitvijo primera dobre prakse v obliki referata ali plakata. Programski odbor razpisuje naslednje teme:

Za vsebinski sklop Spoprijemanje s stresom, izgorevanje in mobing na delovnem mestu:
Današnji čas od zaposlenih zahteva vrsto spretnosti, ki omogočajo uspešnost na delovnem mestu in razvijajo prijazne delovne odnose. Tako so strategije spoprijemanja s stresom ključne in lahko v precejšnji meri preprečujejo ali vsaj zmanjšujejo izgorevanje zaposlenih. Za bolj prijazno delovno okolje pa lahko poskrbi tudi znanje o mediaciji oz. strategijah, ki jih uporabimo v stresnih ali konfliktnih situacijah. Poznavanje mobinga, njegovih pojavnih oblik in posledic ter njegovo preprečevanje pa je ključno za dobro počutje zaposlenih in uspešno delovanje kolektiva. V tem sklopu bi radi predstavili primere dobre prakse spoprijemanja s stresom, mobinga ali mediacije.

Za dodatne informacije se zainteresirani lahko obrnete na moderatorko sklopa dr. Vlasto Zabukovec po e-pošti na naslov vlasta.zabukovec@ff.uni-lj.si.

Za vsebinski sklop Upravljanje kariere:
Sklop je namenjen predstavitvam prenovljenih bolonjskih programov in smernic izobraževanja mentorjev študentom bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva po prvi stopnji študija. V tem okviru želimo povedati nekaj več o kariernem načrtovanju, njegovih izhodiščih in primerih dobre prakse. Vse skupaj pa bo vpeto v okvir vseživljenjskega izobraževanja, kjer imajo pomembno vlogo tako formalne kor neformalne oblike. Zato so dobrodošli primeri dobre prakse ali plakati na področju mentorstva študentom, kariernih načrtov in različnih oblik vseživljenjskega izobraževanja.
Za dodatne informacije se zainteresirani lahko obrnete na moderatorko sklopa dr. Vlasto Zabukovec po e-pošti na naslov vlasta.zabukovec@ff.uni-lj.si.

Za vsebinski sklop Šolski knjižničar in prostorsko načrtovanje ter opremljanje sodobne, uporabniku prijazne šolske knjižnice:
  • Predstavitev dobrih praks primerov prenove ali izgradnje nove knjižnice:
  • izgradnje nove knjižnice (nova šola ali pridobitev novih prostorov v že obstoječi šoli),
  • nova oprema knjižnice (novo pohištvo, nova signalizacija),
  • prenova knjižnice,
  • manjše inovacije v knjižnici, npr. oprema bralnih, pravljičnih kotičkov, načrtovanje tematskih kotičkov in razstav, samostojno izdelane okrasitve knjižnice, kot so npr. poslikave.
Predvsem so dobrodošli primeri dobre prakse knjižničarjev in knjižničark, ki so samoiniciativno izvedli katero od teh izboljšav, da bi knjižnico približati uporabniku in jo narediti ne samo funkcionalno, pač pa tudi uporabniku zanimivejšo in prijaznejšo.

Za dodatne informacije se zainteresirani lahko obrnete na moderatorko sklopa Majo Miklič po e-pošti na naslov maja.miklic@guest.arnes.si.

Za vsebinski sklop Pripovedovanje ljudskih pravljic:
Šolski knjižničarji/knjižničarke se pogosto znajdemo v vlogi bralca slikanice, pripovedovalca zgodbe. Manj pogosto pa smo pravi pripovedovalci, posredniki ljudskih modrosti različnih narodov. Vabimo vas k predstavitvi primerov dobrih praks na temo pripovedovanja ljudskih pripovedi:
  • pripovedovanje v krožku, zaključeni skupini,
  • pripovedovanje - enkratni dogodek na prireditvi,
  • pripovedovanje kot zdravljenje,
  • pripovedovanje kot preprečevanje nasilja,
  • pripovedovanje kot del projekta raziskovanje kulturne dediščine …
Za dodatne informacije se zainteresirani lahko obrnete na moderatorko večera Ivanko Učakar po e-pošti na naslov ivanka.ucakar@guest.arnes.si.

Programski odbor vabi, da se s svojimi prispevki aktivno vključite v pripravo kongresa. Zaradi pravočasne izpeljave vseh dejavnosti, vas vljudno prosimo, da upoštevate datume prijave in oddaje prispevkov. Vsi sprejeti prispevki bodo recenzirani in objavljeni v zborniku kongresa.
Prijavo prispevka pošljite najkasneje do 12. 4. 2010 na e-naslova: natasa.tusek@guest.arnes.si in majda.steinbuch@zrss.si. Potrditev prispevka z navodili za pripravo boste prejeli do 23. 4. 2010. Celotna besedila pričakujemo najkasneje do 31. 5. 2010.

Članice programskega odbora z elektronski naslovi:
Nataša Kuštrin Tušek,
Predsednica Društva šolskih knjižničarjev Slovenije (koordinatorica kongresa)
in
mag. Majda Steinbuch,
Predsednica programskega odbora kongresa

1 komentar: