Strani

21.2.10

Izšel je Bibliotekarski terminološki slovar

Po več kot dveh desetletjih pionirskega dela na še povsem neraziskanem področju in neutrudnih prizadevanj Bibliotekarske terminološke komisije je izšel dolgo pričakovani Bibliotekarski terminološki slovar. Njegov izid pomeni nov mejnik v razvoju in dokončni uveljavitvi bibliotekarske stroke in znanosti pri Slovencih. Z njim sta dobili bibliotekarska in informacijska znanost tudi temeljno delo za svojo uveljavitev, večjo domačo in mednarodno razpoznavnost ter strokovno in raziskovalno delovanje. Izid dela v obliki dvojne redne številke 53. letnika revije Knjižnica, ki na skoraj štiristo straneh vsebuje nad 6.500 bibliotekarskih terminov, sta omogočili Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in Narodna in univerzitetna knjižnica.

Bibliotekarstvo je stroka, ki ima med Slovenci in v slovenskem prostoru dokajšnjo tradicijo, vendar v preteklosti bibliotekarskim terminom na žalost ni bila namenjena sistematična skrb ali organiziran poskus njihove kodifikacije in normiranja. Raba je slonela predvsem na jezikovni praksi in normi posameznih “šol” ali na pomembnih in vplivnih posameznikih, npr. Avgustu Pirjevcu, Pavlu Kalanu in drugih priznanih bibliotekarjih, kar pogosto ni bilo niti oblikovno niti semantično usklajeno. Zaradi spoznanja, da bibliotekarska stroka v slovenščini nima niti enojezičnega razlagalnega niti večjezičnega prevajalnega slovarja, je postala izdelava slovarja nujna. V ožjem krogu strokovnjakov se je porodila misel o projektu, ki bi zapolnil to vrzel. Ideja je postala resničnost, ko so pripravili še organizacijska in kasneje tudi strokovna izhodišča za delovanje projektne skupine, ki je začela z delom leta 1987 in je delovala kot Bibliotekarska terminološka komisija ob združenih strokovnih prizadevanjih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, takrat na novo ustanovljenega Oddelka za bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti, Narodne in univerzitetne knjižnice in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Člani komisije so bili vsa leta njenega delovanja priznani strokovnjaki s področja bibliotekarstva, dokumentalistike, informatike, jezikoslovja in leksikografije.


Srečanja ob 500. seji Bibliotekarske terminološke komisije so se junija 2006 udeležili (od leve proti desni) dr. Branko Berčič, Maks Veselko, Zvonka Leder, dr. Franci Zore, dr. Maja Žumer, Tomaž Kobe, dr. Polona Vilar, mag. Jož Kokole, Majda Ujčič, dr. Alenka Šauperl, Ivan Kanič in Jože Munda

Komisija si je zadala tri za slovenski jezik pomembne cilje, to je popis izrazja v bibliotekarski stroki, njegovo kodifikacijo in nato objavo v obliki tiskanega in elektronskega slovarja, ki ga ponosno lahko predstavimo danes. Slovenski terminološki slovar bibliotekarstva in informacijske znanosti je razlagalni in normativni slovar, v katerem so zajeti tisti bibliotekarski strokovni izrazi, ki so v rabi in omogočajo komuniciranje v stroki. V slovarju so zato obdelani:

 • veljavni bibliotekarski termini,
 • slovenski termini s področja informacijske znanosti,
 • pomembnejša zastarela poimenovanja,
 • udomačeni žargonski izrazi,
 • splošno rabljene okrajšave in pomembnejše kratice,
 • strokovni izrazi s področja tiskarstva, založništva, knjigarstva, računalništva, dokumentalistike in informatike, če posegajo v bibliotekarsko stroko.

Uvod pojasnjuje nastanek slovarja, izčrpno predstavi njegovo ureditev ter daje potrebna navodila za uporabo. Izbor v slovarju obdelanih terminov je bil narejen na osnovi inventarizacije izrazja z metodo izpisovanja slovenskih strokovnih besedil, ki je predstavljalo izhodiščno fazo projekta in je trajalo več let, zahteven segment selekcije in vrednotenja terminov, pomenska analiza z vzpostavitvijo pomenskih zvez med izbranimi termini in oblikovanje razlag pa je predstavljalo osrednje delo terminološke skupine. Prav ta zaključni segment leksikografskega dela in objava slovarskega gradiva v tiskani in vzporedni elektronski obliki je zaradi zahtevnosti, predvsem pa dolgotrajnosti postopkov, dolgo pričakovana realizacija zadanih nalog.

Slovar je sedaj postavljen na ogled, dan v uporabo in v kritično presojo strokovni javnosti. Bibliotekarska terminološka komisija se zaveda nekaterih nedoslednosti, morebiti napak in predvsem pomanjkljivosti, pa tudi stroka se nezadržno razvija in dnevno prinaša in potrebuje novo strokovno izrazje, zato pričakuje komisija konstruktivne odzive in predloge za dopolnjevanje in izboljšavo slovarja. V nadaljevanju bo delo temeljilo na pripravi korpusa novejših strokovnih besedil s konkordančnikom in spletnim komuniciranjem z uporabniki in zainteresiranimi strokovnjaki.

Spletno testno verzijo bo v kratkem nadomestil novi slovar, odpravili bomo napake in predvsem nerodnosti z njegovo uporabo, v tem letu pa bo nadgrajen tudi njegov uporabniški vmesnik. Če bo dovolj zanimanja (doslej se ni pokazalo), ga bo spremljal tudi bibliotekarski terminološki blog.

Revija Knjižnica pripravlja tiskovno konferenco in predstavitev publikacije v sredo, 3. marca 2010, ob 12. uri v Mestnem muzeju, Gosposka ulica 15 v Ljubljani. Udeležence bo pozdravila urednica revije Knjižnica dr. Eva Kodrič-Dačić, sledil bo nagovor dr. Melite Ambrožič, predsednice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in pomočnice ravnateljice Narodne in univerzitetne knjižnice, ki bo spregovorila v imenu obeh institucij. O pomenu publikacije za slovensko bibliotekarstvo bo spregovoril dr. Jože Urbanija, nastajanje slovarja, njegovo strukturo in uporabo pa bo predstavil Ivan Kanič, predsednik Bibliotekarske terminološke komisije in pobudnik projekta za izdelavo slovarja.

Vabilo

11 komentarjev:

 1. Čestitke! Gre za izjemno delo in ponos naše stroke.

  OdgovoriIzbriši
 2. Ja, anonimus, do oddaje v tisk jih je bilo 586 ali še kakšna povrhu . . . Sliši se neverjetno (joooj, kako so nesposobni, da rabijo toliko časa . . .!), pravni slovar je na primer "nastajal" 40 let . . . naš "samo" dvajset.

  OdgovoriIzbriši
 3. Ohoholala, a ne mij rečt da je pa naš Ivanček le nekaj dal ven po vseh teh letih "sejanja". Hudimana, to je pa skoraj tako ko večna domoznanska sekcija. Ja, bravo, upam, da so ta ZBDS sredstva le bila za kej porabljena. Po mojem so na vsakem sestanku eno besedo obravnavali! Sem sedaj presrečna!

  OdgovoriIzbriši
 4. Draga anonimna,

  dokler ne zberete poguma, da se ne skrivate za skrivno identiteto, ste še manj verodostojni kot vaš zgornji sestavek. Da ne govorim o navajanju kakršnih koli dejstev na katerih bi slonela vaša ocena.

  OdgovoriIzbriši
 5. Draga Anonimna,

  med tem ko nekateri več let prostovoljno delajo na projektu, drugi večno kritizirajo, ne da bi svoje besede kakorkoli utemeljili. Razkažite nam svoje ime in osebne dosežke pa vas bomo z veseljem poslušali. Za slovnico menda, po vašem pisanju sodeč, tudi nikoli niste slišali. Bodite srečni še naprej in svoje nerganje ter fovšijo v prihodnje zadržite zase!

  Fantje in dekleta, vse kar lahko rečem je: Kapo dol!

  OdgovoriIzbriši
 6. Tilen in dragi soimenenjak, dovolj je pogledati v finančna poročila ZBDS za kar lepo število preteklih poročevalskih let, hja, še vse do bivše Jugoslavije in pa potlej v poročila o delu in se vidi, kako intentzivno se je migalo... No sicer, se pa že veselim nove Knjižnice, da vidim ali ima vsaj pol toliko izrazov kot pravni ;)

  OdgovoriIzbriši
 7. Anonimni!

  To, da me napotite, ni dovolj. Hočem specifične podatke in povezave do teh podatkov. V bistvu pa me še najbolj zanimajo razlogi za neodkrivanje vaše identitete.

  OdgovoriIzbriši
 8. Spoštovana anonimna kolegica, z veseljem vas povabim na kavico in bova skupaj pogledala finančna poročila ZBDS, da mi bosta pokazali, katere honorarja so mi pri ZBDS-ju zamolčali. Če mi tega ne boste mogli pokazati, pa vi meni plačate kavico. Drži?

  Spodobilo bi se, da potem povabite na kavico vse člane komisije, tudi tiste, ki so se tedensko vozili na "brezplačne" seje iz trideset kilometrov oddaljenih krajev na svoje stroške.

  Tudi pogovarjala se bova dosti laže zdaj, ko ste začeli uporabljati lepšo slovenščino.

  Pa lep pozdrav,
  Ivan Kanič
  predsednik Bibliotekarske terminološke komisije

  OdgovoriIzbriši