Strani

16.12.09

Skupščina Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

V sredo, 16. decembra 2009, je bila 23. skupščina Zveze bibliotekarskih društev Slovenije z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovni teles občnega zbora:
   • Izvolitev delovnega predsedstva
   •Izvolitev verifikacijske komisije
   •Izvolitev volilne komisije
   •Izvolitev zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2.Poročilo verifikacijske komisije
3.Potrditev Začasnega poslovnika o delu občnega zbora
4.Pregled zapisnika 22. skupščine
5.Poročilo o delu ZBDS za obdobje oktober 2007 – oktober 2009 in informacija o pripravi načrta dela za leto 2010
6.Predlog višine članarine za leto 2010
7.Predlog za včlanitev ZBDS v društvo Sekcija IBBY
8.Razrešitev dosedanjega vodstva ZBDS
9.Volitev organov ZBDS za mandatno obdobje 2009 – 2011
10.Razglasitev volilnih rezultatov
11.Razno


27 prisotnih delegatov je izvolilo za naslednje dvoletno mandatno obdobje:

 • predsednik Zveze - Melita Ambrožič
 • 2 podpredsednika Zveze
         •Sabina Fras Popovič
         •Špela Razpotnik
 • predsednik Nadozornega odbora - Srečko Maček
 • član Nadzornega odbora
         •Sandra Kurnik Zupanič
         •Ivan Marković
 • predsednik Častnega razsodišča - Slavica Rampih
 • član Častnega razsodišča
         •Primož Krivec
         •Nada Bunjevac
 • strokovni tajnik Zveze       • (še ni izvoljen)
 • predsednik Sekcije za splošne knjižnice - Breda Podbrežnik Vukmir
 • predsednik Sekcije za visokošolske knjižnice - Maja Božič
 • predsednik Sekcije za šolske knjižnice - Ivanka Učakar
 • predsednik Sekcije za specialne knjižnice - Igor Zemljič
 • predsednik Sekcije za potujoče knjižnice - Tjaša Mrgole Jukič
 • predsednik Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino - Peter Štoka
 • predsednik Sekcije za mladinsko knjižničarstvo - Liljana Klemenčič
 • predsednik Sekcije za izobraževanje in kadre - Sandra Kurnik Zupanič
 • predsednik Sekcije za promocijo in marketing       • (še ni izvoljen)
 • predsednik Sekcije študentov bibliotekarstva - Janja Merkač
 • predsednik Uredniškega sveta revije Knjižnica - Gorazd Vodeb
 • član Uredniškega sveta revije Knjižnica
         •Darja Peperko Golob
         •Milanka Trušnovec
         •Irena Sapač
         •Jerneja Ferlež
 • predsednik Upravnega odbora Kalanovega sklada - Ivan Kanič
 • član Upravnega odbora Kalanovega sklada
         •Boris Jukić
         •Branka Kerec
         •Aleš Klemen
         •Majda Kotnik Verčko
 • predsednik Upravnega odbora Stepišnikovega sklada - Mojca Gomboc
 • član Upravnega odbora Stepišnikovega sklada
         •Miran Treplak
         • (še ni izvoljen)
 • predsednik Komisije za Čopove diplome in priznanja - Zdenka Petermanec
 • član Komisije za Čopove diplome in priznanja
         •Tatjana Oset
         •Maja Medic
         •Nataša Kuštrin Tušek
         •Zora Lovrec Jagačič

  Izvoljenim kolegicam in kolegom čestitamo k izvolitvi in jim želimo mnogo uspehov pri delu!


  (Zapis je povsem neuradna zabeležka na skupščini prisotnega delegata)
 • 4 komentarji:

  1. Kandidacijski postopek je bil javen in odprt.
   Vsak "se je lahko javil" ali pa "so ga lahko javili" . . .

   OdgovoriIzbriši
  2. @Anonimni

   To, da ni nobenega iz CTK, ne pomeni nič. CTK je omniprisoten tudi če ni uradno prisoten :).

   OdgovoriIzbriši