Strani

16.11.09

Kratko neuradno poročilo z občnega zbora DBL

V ponedeljek, 16. novembra 2009, je potekal napovedani in težko pričakovani občni zbor Društva bibliotekarjev Ljubljana. Na kratko želim poročati o tem za društvo pomembnem dogodku, pri tem pa se v naprej in namenoma vzdržujem kakršnih koli vrednotenj in/ali komentarjev.

Občni zbor se je začel ob napovedani uri ob prisotnosti nekaj čez 20 članov društva (od 323 uradno zabeleženih). Glede na statutarna določila seveda ni bil sklepčen, vendar zadošča po sedaj veljavnem statutu počakati pol ure in zbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov, kar se je čez pol ure seveda tudi zgodilo.

V uvodnem skoraj enournem delu zbora je predsednica DBL Smiljana Pejanovič podala obsežen pregled delovanja društva v obdobju od 1995 do danes, ko je društvo vodila. Nanizala je:
- akcije društva v sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenije in Združenjem založnikov Slovenije, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije itd.,
- sodelovanje in pomoč Sekciji študentov bibliotekarstva,
- donacije in pomoč društvom in posameznim knjižnicam,
- mnogoštevilne, praviloma letne strokovne ekskurzije,
- strokovna predavanja, okrogle mize in zborovanja,
- pripravo formalnih aktov.
Poročevalsko obdobje je ocenila kot zelo razgibano in uspešno kljub nekaterim večjim težavam pri delovanju in vodenju društva.

Opoldne se je ob prisotnosti 31 članov društva začel formalni del občnega zbora. Predsednica Smiljana Pejanovič in blagajničarka Snježana Renko sta podali poslovno in finančno poročilo za leti 2008 in 2009. Nadzorni odbor je v svojem poročilu ocenil delovanje predsedstva kot dobro in korektno in zato predlagal razrešnico dosedanjemu vodstvu. Prisotni so jo soglasno podprli (z enim vzdržanim glasom).

Občni zbor je potrdil predlog članarine za leto 2010:
- zaposleni člani – 20 EUR
- upokojenci in študentje – 15 EUR

Ugotovljeno je bilo, da občni zbor ne more sklepati o predlogu novih Pravil DBL zaradi nesklepčnosti (za sprejemanje ali spreminjanje statuta je potrebno soglasje vsaj polovice vseh članov društva, to bi pomenilo vsaj 162 članov, prisotnih pa je bilo samo 31). Po krajši razpravi o predlogu novih Pravil DBL (ki je bil članom razposlan kot priloga vabila) je bil izglasovan sklep (23 za, 2 proti, 3 vzdržani), da se podaljša javna razprava o predlogu Pravil Društva bibliotekarjev Ljubljana, ki ostanejo prioritetna naloga novega vodstva.

Ker novi statut DBL ni stopil v veljavo, so potekale volitve novega vodstva nekoliko spremenjeno in še v skladu s starim statutom. S tajnim glasovanjem je občni zbor DBL izvolil organe za mandatno obdobje 2009 – 2011 v naslednji sestavi:

1. Predsednik društva in Izvršnega odbora
Maja Božič – Gozdarska knjižnica in INDOK, BTF

2. Izvršni odbor:

Minca Brate – Osrednja družboslovna knjižnica, FDV
Urška Cilenšek – Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Knjižnica
Mateja Klarič, Knjižnica Bežigrad, MKL
Martina Kerec – NUK
Maja Miklič – Osnovna šola dr. V. Kraigherja, knjižnica
Veronika Potočnik - NUK
Snježana Renko – CTK
Alma Repar – Srednja gradbena, geodetska šola in ekonomska šola Ljubljana
Urša Smrekar – Državni zbor RS, knjižnica
Danijela Škerget – SAZU - knjižnica
Vesna Trobec – MKL
Tomaž Ulčakar – CEK, EF

3. Nadzorni odbor:

Dolores Kerec Kovač - Gozdarska knjižnica in INDOK, BTF
Aleš Klemen - MKL
Anita Longo - Državni zbor RS, knjižnica

4. Častno razsodišče (3 redni + 3 nadomestni člani)

Lea Borovnjak – MKL
Silva Novljan – upokojena
Anton Praznik – MKL
Tatjana Pristolič - MKL
Mojca Trtnik – NUK
Mira Vončina - Osrednja družboslovna knjižnica, FDV

Vse skupaj je trajalo tri ure in pol . . .

Opozarjam, da je to neuradni in neavtorizirani zapis dogodka, kot ga je videl ljubljanski bibliotekar in član Biblioteama.

2 komentarja:

  1. Čestitke novemu vodstvu. Upam, da bomo uspešno in konstruktivno sodelovali.

    OdgovoriIzbriši
  2. Po odzivih je dokazano, da Mariborčanke čitajo Biblioblog :-)
    Bravo, Štajerke!

    OdgovoriIzbriši