Strani

5.5.09

Evalvacija obiska knjižnice podjetja KRKA d.d.
Pa smo se ponovno odpravili... Drugi in tretji letniki Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete, ki pridno poslušamo pri predmetu Specialno knjižničarstvo , nosilca prof. Južniča, namreč.

Namen našega obiska je bil seveda povsem jasen; da izvemo še na malček bolj drugačen način, kako poteka delo v specialnih knjižnicah.

Osnovna naloga podjetja KRKA d.d. je omogočiti ljudem zdravo in kakovostno življenje.
Podjetje je bilo ustanovljeno l.1954, ko so ustanovili farmacevtski laboratorij. L. 1962 so v Ločni zgradili nov proizvodnji obrat z lastnim laboratorijem, ki je že imel knjižnico.
Podjetje pokriva tržišča od Vladivostoka da Lizbone. Kvaliteta storitev pa je na globalni ravni.

Knjižnica pripada oddelku Razvoj in raziskave.
Ustanovljena l.1962 je sedaj organizacijsko del Razvoja in raziskav. Funkcijsko pokriva informacijske potrebe vseh organizacijskih enot.

Vloga:
-oskrba z informacijami za celo podjetje
-svetovalna vloga; ki se nanaša na:
1. oskrbo z informcijami,
2. pretok informacij in
3. upravljanje znanja v podjetju

Knjižnica je članica:
-sekcije za specialne knjižnice ZBDS
-skupine knjižnic »biomedicinskega kroga« (NTM skupina: naravoslovje-tehnika-medicina)
-mednarodnih združenj ( EAHIL-Evropean Association for Health Information and Librarians, DIA-Drug Information Association...)

V samem delovanju knjižnice (kakor tudi tovarne KRKA d.d.) je možno zaznati prepletanje večih informacijsko intenzivnih ved:
-farmacije (glavna tematika),
-kemije,
-medicine,
-biologije,
-biotehnologije...

Naloge knjižnice:
-izposoja primarnega gradiva
-posredovanje informacij
-poizvedovanje po podatkovnih zbirkah
-izobraževanje zaposlenih za uporabo informacijskih virov
-vodenje bibliografije zaposlenih

Uporabniki knjižnice se delijo na notranje in zunanje. Notranji so zaposleni. Zunanji pa študentje ter strokovnjaki (farmacevti, zdravniki, lekarnarji).

V knjižnici delujejo tri bibliotekarke, vendar to ni njihova primarna izobrazba. Le-te so vspostavile tudi Krkanet. Gre za intranet podjetja KRKA d.d. na katerem se nahaja med drugim tudi njihova virtualna knjižnica.

Vsekakor zanimiva predstavitev uspešnega podjetja, na katerega smo lahko ponosni in izredna organiziranost zaposlenih v knjižnici. (Še dobrodošlica ni manjkala. ;) ). Skratka vse pohvale!

2 komentarja: