Strani

26.3.09

Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti - nadaljevanje zgodbe

24.3.2009 smo gospe mag. Tatjani Likar (Ministrstvo za kulturo) v zvezi z Pravilnikom poslali vprašanja glede Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti:

Gospa Likar nam je še isti!! dan odgovorila, za kar se ji najlepše zahvaljujemo.

Ali se bo spisek "Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z oddajo vlog za imenovanje v strokovni naziv" sčasoma razširil, saj je v tem trenutku dokaj skop?

Spisek se bo sčasoma razširil, saj enkrat tedensko obstoječa vprašanja in
odgovore dopolnimo z novimi.

Ali so se pojavile kakšne težave v smislu prehoda k novemu pravilniku
s strani knjižničarjev in če se niso, ali mislite da se bodo?


Konkretnih podatkov o morebitnih težavah ne poznam, je pa verjetno, da bo
podobno kot ostale novosti, tudi ta povzročila kakšne težave.

Ali je že bila imenovana Komisija za podelitve nazivov, glede na to,
da je že potekel 30-dnevni rok po objavi v Uradnem listu in če je
bila imenovana, kdo so člani te komisije?


Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti je začel
veljati 21. februarja 2009. 25. člen pravilnika določa, da minister imenuje
Komisijo za podelitve nazivov v knjižnični dejavnosti v 30 dneh po začetku
njegove veljavnosti. Predlog sklepa o imenovanju je bil pripravljen. Ko bo
sklep dokončno usklajen in vročen vsem imenovanim članom, bo sestava
komisije objavljena na spletnih straneh Ministrstva za kulturo.

Lepo vas pozdravljam!
Tatjana Likar


Biblioteam bo tematiki sledil in vas obveščal o vseh morebitnih spremembah.

Ni komentarjev:

Objavite komentar