Strani

5.2.09

Izobraževanja namenjena knjižničarjem

Vseživljensko izobraževanje je bistveno za obnavljanje sposobnosti in spretnosti, ki so potrebna za pomoč uporabnikom v informacijski dobi. Knjižničarji morajo neprestano širiti znanje. Le tako lahko uspešno sledijo nenehnim spremembam.

V NUK lahko zaposlenim v knjižničarstvu, kot permanentno izobraževanje, ponudijo le sedem enodnevnih tečajev, ki trajajo 7-8 ur (ostali so krajši). Naslovi so:
5. Inventarizacija knjižničnega gradiva
7. Digitalizacija v knjižnicah - izgradnja digitalnih zbirk
11. Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici
12. Google in knjižnice: uporaba spletnih iskalnikov pri informacijskem delu v knjižnici
13. Splet 2.0 in knjižnice
14. Elektronski časopisi, elektronske knjige in knjižnice
16. Komuniciranje z uporabniki

Pet se jih ukvarja z vlogo knjižničarja v elektronskem okolju. Teme pa so res zelo obsežne.

Se jih je kdo od bralcev Bibliobloga udeležil? Ste dobili prava znanja? Bi jih priporočili ostalim? Ali vas moti, da so predavanja samo v Ljubljani? So termini ustrezni?

Oddelek za bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti ima tečaje, ki pa so tudi že del dodiplomskega študijskega programa bibliotekarstvo in informatika.
IZUM ima tečaje organizirane le za usposabljanje za delo v sistemu COBISS in za pridobitev licenc za vzajemno katalogizacijo.
ZBDS ima na svojih straneh samo povezave. Med povenjimi povezave na tri zasebna podjetje, ki izvajajo tečaje. Zanimiva reklama. Sicer društva organizirajo posvetovanja in tudi kakšne ekskurzije, vendar ponovno opažam, da ZBDS ne sledi svojemu manifestu, citiram:
"Izobraževanje, strokovno spopolnjevanje in raziskovanje
...
Formalno in neformalno izobraževanje ter strokovno spopolnjevanje knjižničarjev bo organizirano tako, da bo spodbujalo znanstvenoraziskovalno delo, sledilo novim znanstvenim in strokovnim spoznanjem, spreminjajoči se vlogi knjižnic v družbi in potrebam po novih znanjih. Zato si bo knjižničarska stroka prizadevala za:
  • razvoj takšnega sistema formalnega in neformalnega izobraževanja in strokovnega spopolnjevanja knjižničarjev, ki bo upošteval sodobne mednarodne smernice stroke in potrebe svojega okolja; usklajen bo s potrebami stroke ter vzpodbujal znanstvenoraziskovalno delo;
  • vzpodbujanje permanentnega izobraževanja knjižničarjev in njegovo ustrezno vrednotenje pri kariernem razvoju zaposlenih v knjižnicah;
    ..."
Pa si na hitro oglejmo še stanje v tujini: ALA ima na svojih straneh posebno rubriko za permanentno izobraževanje. Tam najdemo naprimer Certified Public Library Adminstrator Workshop. V dveh dneh bodo udeleženci iz splošnih knjižnic lahko razvili osnovno razumevanje konceptov računalnikov in komunikacijskih tehnologij. Zmožni bodo povezati trenutne storitve v inventar tehnologij, lahko se bodo odločali o obnavljanju, razvoju in razširjanju in opuščanju aktualnih tehnologij. Ocenili bodo lahko nove tehnologije in njihovo uporabo, stroške, potrebna znanja in časovni obseg novih in razširjenih projektov in imeli znanje za ustvarjanje okolja za ocenjevanje in implementacijo tehnologij.
UNC šola za informacijsko in knjižničarsko znanost iz University of North Carolina at Chapel Hill organizira tečaje, kjer lahko dva tedna raziskujemo oxfordske knjižnice.
Prav tako ima tudi CILIP seznam tečajev po mesecih.

Kaj ostane knjižničarju, ki pozna osnove dela v elektronskem okolju in ne dela s sistemom COBISS? Kaj bi zaposleni v knjižnicah želeli videti pri izbiri tečajev? Bi vas zanimal večtedenski spletni tečaj praktične uporabe novih spletnih storitev? Biblioteam razmišlja o organiziranju prvega slovenskega tečaja za knjižničarje o blogih, facebooku, youtube-u in ostalih "novotarijah".

Ni komentarjev:

Objavite komentar