Strani

9.11.08

Iz vladne koalicijske pogodbe

10 Področje kulture - Ministrstvo za kulturo
10.1 Kultura in umetnosti kot temelj ustvarjalnosti

Zaradi diskriminatorne obravnave članic in zaradi šibkosti slovenskega trga bomo v EU sprožili postopek za uveljavitev ničelne stopnje DDV na knjigo.
Podpiram idejo. Vendar je šibkost slovenskega trga neposredno povezana z neučinkovitostjo knjigarnarjev in založnikov. Bodo s tem najbolj pridobili založniki in tiskarji in ne avtorji?

Povečali bomo odkup domače izvirne literature za splošne in šolske knjižnice (vključili jih bomo v sistem COBISS) saj so v procesu globalizacije prav jeziki majhnih narodov ključni element nacionalne identitete.
Ali to pomeni ukinitev obveznega izvoda in neposredni odkup? Šolske knjižnice bodo vključili v sistem COBISS - to pomeni monopol knjižničnega informacijskega sistema.

Z namenom lažjega dostopa do knjižničnega gradiva bomo ukinili članarine v vseh 58 osrednjih splošnih knjižnicah.
Sam zelo podpiram to idejo. Knjižnice ne morejo biti odvisne od članarine.

V dobi množičnih komunikacij je razvoj digitalnih kulturnih vsebin nujen. Digitalizacija knjižničnega, arhivskega in muzejskega gradiva predstavlja strateški cilj kulturnega razvoja Slovenije. Poleg projekta Digitalne knjižnice Slovenije, ki že poteka v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice, je treba pospešiti tudi digitalizacijo muzejskih predmetov in arhivskih dokumentov. Hkrati je treba zagotoviti tudi največjo možno odprtost in dostopnost digitalnih virov informacij in znanja na področjih izobraževanja, znanstvenoraziskovalnega dela ter kulturnega udejstvovanja.
Pospešitev digitalizacije in odprtost in dostopnost virov je tema pogovorov tudi v bolj razvitih državah.

Torej - knjižnice so omenjene. Sicer le populistično in obrobno a vendarle.

Ni komentarjev:

Objavite komentar