Strani

25.3.08

NUK ostaja brez direktorja

Kot poroča Delo na javnem razpisu za delovno mesto direktorja Nuka ni bil izbran nihče.

Kako je to mogoče? Je mar funkcija preveč zahtevna ali pa knjižničarji res ne premoremo dovolj sposobnih strokovnjakov, ki bi lahko vodili NUK? Sam osebno mislim, da se tukaj dogaja nekaj, kar bi radi skrili pod preprogo. Vsekakor gre še za eno od fars, ki jih trenutno doživlja bibliotekarska stroka.

Predsednica sveta NUKa Jelka Pirkovič ni želela komentirati zadeve in je predlagala, naj se obrnem na Ministrstvo za kulturo. Politizacija kulture pač. Tudi strokovni svet, sedanji v.d. direktorja in predstavnica za stike z javnostmi NUKa zaenkrat ne dajejo izjav.

Nobenih objav glede tega ni ne na spletnih straneh Ministrstva za kulturo ne na strani NUK.

2 komentarja:

  1. Ravnatelj NUK-a je imenovan na svoje mesto s strani Ministrstva za kulturo. Citiram: "Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let." (http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_narocila/kadrovski_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=833)

    V praksi to pomeni da strokovni svet javnega zavoda "predlaga " kandidata, ki ga lahko ministrstvo brez problema zavrne. Vsi pa vemo, da se naši strokovnjaki (ki seveda obstajajo) ne bojo blamirali in prijavljali na razpise, če vedo, da ne bodo izbrani. To zgodbo smo lahko v slovenskem prostoru videli že nekajkrat.

    OdgovoriIzbriši
  2. Pojasnilo MK: "Svet NUK-a ni bil pozvan k izjasnitvi o imenovanju direktorja, ker noben od kandidatov, ki so se prijavili na razpis, ni bil izbran."

    OdgovoriIzbriši